Internationella utskottet

Internationella utskottet

Som medlem i Farmacevtiska Studentkåren är du även medlem i SNAPS, PINSE, EPSA och IPSF vilket ger dig en unik möjlighet till att få kontakt med farmaceuter i hela världen.

Kårens internationella samarbeten sköts av Internationella Utskottet (IU). IU bjuder in kårens medlemmar en gång i månaden för att informera om vad som händer i den farmacevtiska världen. IU består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, EPSA-delegater, IPSF-delegater, ordföranden i Pinsekommittén (då denna är aktiv), PINSE- delegater, PR-ansvarig samt representanter för övriga internationella projektgrupper inom Farmacevtiska Studentkåren.

Swedish National Association of Pharmaceutical Students

SNAPS är det svenska nätverket för farmacistudenter. SNAPS sysslar med studiebevakning mellan de olika universiteten och högskolorna i Sverige som har farmaceutiska utbildningar. SNAPS är även en bas för diskussion och arrangerar aktiviteter där alla Sveriges farmacistudenter kan träffas och umgås.

kontakt: president@snaps-online.se

Pinsestaevne (Pinse)

Pinse är det nordiska samarbetet mellan farmacistudenter och där kan man åka på kongress en gång om året. Pinse är ett utmärkt tillfälle för att lära känna dina grannar från de nordiska länderna.

European Pharmaceutical Students Association (EPSA)

EPSA är ett nätverk för farmacistudenter i Europa. Det är en bas för diskussioner och aktiviteter och arbetar mycket med att förstärka farmaceuternas roll i samhället men framförallt att föra Europas farmacistudenter närmare varandra. EPSA anordnar två kongresser varje år, våren 2017 bar det av till Slovenien och till hösten är det Tjeckien som gäller.

International Pharmaceutical Students Federation (IPSF)

IPSF samlar världens alla farmacistudenter. Genom IPSF kan du åka på globala kongresser och utbyten. Vill du praktisera på apotek, sjukhus eller institutioner i valfritt land runt om i världen är det till dem du ska vända dig. Du väljer vart du vill åka så fixar vi en plats för dig där. Det kostar inget att göra praktik men det ger heller ingen lön. Det brukar alltid vara jättekul att ta en månad under sommaren och besöka ett annat land och lära sig deras traditioner och vidga sina vyer. Sommaren 2017 anordnas det kongress i Taiwan.För mer information kontakta iu@farmis.uu.se

 

 

 

 

Gör utbyte via Minor Field Studies (MFS)

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som riktar sig till kandidat- och masterstudenter som vill inhämta kunskap om utvecklingsländer och…
Read more

IPSF World Congress 2017

  Håll dig uppdaterad: https://www.facebook.com/ipsfwc2017/ Registreringen är öppen till 30 juni  
Read more

EPSA Autumn Assembly 2017

Håll dig uppdaterad: http://www.epsaaa17.com/ https://www.facebook.com/pg/epsaaa17/about/?ref=page_internal  
Read more