Gröne orm

Farmaceutiska Matlaget Gröne Orm Handelsbolag (FMGOHB) eller förkortningen GO (Gröne Orm) är ett handelsbolag som ägs och drivs av Farmacevtiska Studentkåren (FaS) och Föreningen för Studentmatens Bevarande (FSMB).

GO har ansvaret för restaurangverksamheten på Pharmen vilket inkluderar utbildningar av servings- och barpersonal, hygienkontroller och serveringstillstånd m.m.

FMGOHBs styrelse består av nio personer, fyra representanter från FaS och fem från FSMB som sammanträder ca. 1 gång i månaden.

Kontakt: groneorm@farmis.uu.se

Policydokument för FMGOHBs Verksamhet