STUDIERÅDETS PRISTAGARE

Farmacevtiska Studentkårens studieråd delar sedan 1995 ut två priser, ett pedagogiskt pris och ett studentinflytandepris. Sedan 2002 delar vi även ut ett särskilt pris för studentbemötande.

Medlem av studentkåren äger rätt att nominera kandidat med bra motivering. Pristagaren ska vara lärare eller undervisande doktorand på apotekar- eller receptarieprogrammet alternativt en kursgivande enhet. Pristagaren utses av studierådet under vårterminen under förutsättning att minst hälften av alla kurser är representerade vid mötet. Pristagaren offentliggörs på kårens Majmöte som naturligtvis ligger i maj. Riktlinjer för Studierådets priser hittar du här.

Pristagare Studierådets pedagogiska pris

1995: De kursansvariga på farmakoterapikurserna

1996: Avdelningen för organisk farmaceutisk kemi

1997: Jan Andersson, institutionen för medicinsk immunologi och mikrobiologi

1998: Ingrid Nylander, avdelningen för farmakologi

1999: Stefan Nilsson, avdelningen för fysikalisk och oorganisk farmaceutisk kemi

2000: Erika Svangård, avdelningen för farmakognosi

2001: Johan Hultén, avdelningen för farmaceutisk organisk kemi

2002: Katarina Lundberg, avdelningen för toxikologi

2003: Per-Anders Enqvist, avdelningen för farmaceutisk organisk kemi

2004: Anne-Lie Svensson, avdelningen för farmakologi

2005: Erik Björk, avdelningen för galenisk farmaci

2006: Anders Hallberg, avdelningen för organisk farmaceutisk kemi

2007: Camilla Svensson, avdelningen för toxikologi

2008: Anders Ericsson, instutitionen för farmaci

2009: Jakob Haglöf, instutitionen för läkemedelskemi

2010: Anna Lampa och Rebecca Fransson

2011: Ashkan Fardost, avdelningen för organisk farmaceutisk kemi

2012: Jörgen Bengtsson, instutitionen för farmaceutisk biovetenskap

2013: Anja Sandström, avdelningen för organisk farmaceutisk kemi

2014: Avdelningen för organisk farmaceutisk kemi

2015: Emelie Ahnfelt, institutionen för farmaci

2016: Björn Hellman

2017: Erika Roman

2018: Per Hansson

Studierådets särskilda pris för studentbemötande

2002: Birgitta Rylén

2003: Annika Häger

2004: Mate Erdelyi

2005: Eva Andersson

2006: Uno Svensson, avdelningen för organisk farmaceutisk kemi

2007: Siv Berggren, avdelningen för organisk farmaceutsik kemi

2008: Mathias Hallberg, instutitionen för farmaceutisk biovetenskap

2009: Birgitta Rylén

2010: Lena Klarén, instutitionen för farmaceutisk biovetenskap

2011: Ingen pristagare

2012: Kursen galenisk farmaci

2013: Mathias Hallberg, instutitionen för farmaceutisk biovetenskap

2014: Annika Bokström, studievägledare på Farmaceutisk studentservice

2015: Anne-Lie Svensson, institutionen för farmaceutisk biovetenskap

2016: Anja Sandström

2017: Kursansvariga för farmakoterapikurserna: Frida Moqvist, Lena Klarén, och Agneta Freijs

2018: Anne-Lie Svensson

Pristagare Studierådets pris för studentinflytande

1995: Avdelningen för farmaceutisk biokemi

1996: Claës Linder, avdelningen för farmaceutisk mikrobiologi

1997: Kristina Luthman, avdelningen för organisk farmaceutisk kemi

1998: Premilla Perera, avdelningen för farmakognosi

1999: Anders Karlén, avdelningen för organisk farmaceutisk kemi

2000: Ingen pristagare

2001: Kjell Wikvall, institutionen för farmaceutisk biokemi

2002: Avdelningen för farmakokinetik

2003: Ingrid Nylander, GRUFF-ordförande

2004: Maria Svartling, avdelningen för farmakokinetik och läkemedelsterapi

2005: Anders Backlund, avdelningen för farmakognosi

2006: Catarina Ekenäs, avdelningen för Systematisk botanik

2007: Lena Bergström, avdelningen för farmakologi

2008: Ingegerd Beijersten

2009: Anja Sandström, avdelningen för organisk farmaceutisk kemi

2010: Emma Lundkvist och Ronnie Hansson, instutitionen för farmaceutisk biovetenskap

2011: Björn Hellman,  instutitionen för farmaceutisk biovetenskap

2012: Anja Sandström,  avdelningen för organisk farmaceutisk kemi

2013: Ronnie Hansson, instutitionen för farmaceutisk biovetenskap

2014: Åsa Johansson, institutionen för farmaceutisk biovetenskap

2015: Charlotta Wallinder, institutionen för läkemedelskemi

2016: Jakob Haglöf

2017: Ingrid Nylander

2018: Göran Alderborn