Studieråd

Välkommen till studieråd!

Studierådsprotokoll

Farmacevtiska Studentkårens Studieråd (FaSS) är kårens utskott för utbildningsbevakning mot Farmaceutiska fakulteten (Farmfak).

På studierådets möten medverkar bland annat kursrepresentanter, studentrepresentanter inom fakultetens olika organ samt övriga intresserade kårmedlemmar och studenter. Kursrepresentanterna är normalt två per kurs och är viktiga för att varje kurs ska kunna hålla sig informerade om nyheter som berör utbildningen och kåren. Studierådet har ett möte i månaden och givetvis diskuterar vi mer än om våra utbildningar på fakulteten. Nedan ges ett smakprov på andra intressanta ämnen som behandlas i Studierådet:

  • Studenters egna idéer och frågor. Var inte rädda för att ta upp sådant som ni vill förändra eller diskutera, vi finns här för er!
  • Vi uppmärksammar goda insatser hos våra lärare genom att dela ut studierådets priser!
  • Studiesociala frågor, t.ex. försäkringar, bostads- arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor.
  • Förnyelse av apotekar- och receptarieprogrammet
  • Utbildningsfrågor och kursvärderingar

Studieråd VT19:

21 februari
25 mars
15 april (på BMC)
28 maj

Alltid 17.15 på Pharmen

Välkomna!
Vid frågor, kontakta gärna studierådets ordförande på vicut@farmis.uu.se