Lediga uppdrag

Just nu söker studentkårerna vid Uppsala universitet studenter till representationsuppdrag inom några av Uppsala universitets centrala organ. Studentrepresentanterna väljs gemensamt av samtliga studentkårer vid Uppsala universitet och förväntas representera alla studenter vid universitetet. 

För mer information besök kårsamverkans hemsida alternativt om ni har frågor kontakta karsamverkan@uadm.uu.se eller FaS ordförande ordf@farmis.uu.se

I maj är det kårgemensamt Valmöte! Alla centrala studentrepresentants uppdrag kommer att tillsättas. Det är öppet för alla studenter att söka de lediga uppdragen. Uppdragen som inte tillsätts under Valmötet delegeras till Kårsamverkan. Anmälan har inte öppnat än men kika in på hemsidan för att se de lediga uppdragen och anmäl ditt intresse.

Lediga uppdrag

Nedan finner du en kort sammanställning på de uppdrag som är vakanta för tillfället. För fullständig uppdragsbeskrivning gå in på karsamverkan.se.

 • Stipendienämnden – 1 ordinarie 1 suppleant
 • Bedömargruppen för PUMA – 2 ordinarie
 • Rådet för lika villkor – 1 ordinarie, 1 suppleant
 • Samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor – 2 ordinarie
 • Samverkansgruppen för universitetsgemensamma IT-frågor
  • styrgrupp – 1 ordinarie
  • beredande grupp – 1 ordinarie
 • Användargruppen förvaltningsobjekt och lärande – 1 ordinarie
 • Kursklassificeringsgruppen – 1 ordinarie
 • Centrum för forskning om funktionshinder – 1 ordinarie
 • Styrelsen för centrum för teknik- och vetenskapsstudier – 2 ordinarie
 • Styrelsen för centrum för forsknings- och bioetik – 2 ordinarie
 • Styrelsen för Centrum för genusvetenskap – 1 ordinarie
 • Martin H:son Holmdahls stipendiekommitté – 1 ordinarie
 • U4-koordinator
 • Styrgruppen för e-lärande – 1 ordinarie

Doktorander

  • Nämnden för Oredlighet i forskning – 1 suppleant
  • Kvalitetsrådet – 1 suppleant
  • stipendienämnden – 1 ordinarie, 1 suppleant
  • Bedömargruppen för PUMA – 1 ordinarie
  • Biblioteksnämnden – 1 ordinarie
  • Rådet för lika villkor – 1 suppleant
  • Samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor – 1 ordinarie
  • Centrum för forskning om funktionshinder – 1 ordinarie
  • Samverkansrådet – 1 ordinarie
  • Styrelsen för centrum för teknik- och vetenskapsstudier – 1 ordinarie
  • Styrelsen för centrum för forsknings- och bioetik – 1 ordinarie
  • Styrelsen för Centrum för genusvetenskap – 1 ordinarie
  • Rådet för forskningsinfrastruktur – 1 ordinarie
  • Akademiska senaten (DN) – 3 ordinarie
  • Språkverkstadens referensgrupp – 1 ordinarie