Studentrepresentanter

Farmacevtiska Studentkårens medlemmar äger rätten att utse studentrepresentanter till de organ och kommittéer där beslut om studenternas utbildning och studiesituation tas. Studentrepresentanternas uppdrag är att representera studenternas åsikter och informera sina kursare om vad som är nytt inom universitetet. 

Studentrepresentanterna väljs av kårens medlemmar på kårmötet. Representanternas åsikter förhåller sig till kårens åsiktsprogram som antas av kårmötet samt till studierådets ställning i den aktuella frågan. Vill du påverka vilka frågor som ska drivas och vilken åsikt som ska framföras, kom på studierådet eller lämna in en motion till kårmötet.

Handbok för studentrepresentanter 181004

Farmaceutiska fakulteten

Grundutbildningskommittén

Ordförande Märta Lindquist, Apotekarprogrammet
Vice ordförande Alva Hultén, Apotekarprogrammet
Henrik Bjugård Nyberg, doktorand institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Forskarutbildningskommittén

Robin Svensson, doktorand institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Studentrekryteringsgruppen

Ordförande Ani Avedis
Vice ordförande Alice Bertilsson
Medlem Sally Baderdin
Medlem Melina Khashi
Medlem Mari Bsada

Studentutbyteskommittén

Internationella utskottets ordförande vakant

Farmaceutiska kommittén

Studiesociala ledamot Lea Axelsson, Apotekarprogrammet
Oliver Degerstedt, doktorand institutionen för farmaci

Farmaceutiska fakultetens rekryteringsgrupp

Erik Melander, doktorand institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Alice Bertilsson, Apotekarprogrammet
Malin Björk, Apotekarprogrammet  (suppleant)
Alfred Svan, doktorand institutionen för läkemedelskemi (suppleant)

Kommittén för lika villkor

Hanna Andersson, Apotekarprogrammet

Institutioner inom farmaceutiska fakulteten

Institutionsstyrelsen för farmaceutisk biovetenskap
Hanna Andersson, Apotekarprogrammet
Johanna Björling, Apotekarprogrammet (suppleant)
Anders Thorsted, doktorand institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Robin Svensson, doktorand institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Viktor Rognås, doktorand institutionen för farmaceutisk biovetenskap (suppleant)
Institutionsstyrelsen för farmaci

Oskar Holmér, Apotekarprogrammet
Jonas Rudén, doktorand institutionen för farmaci
Johanna Eriksson, doktorand institutionen för farmaci
Oliver Hedge, doktorand institutionen för farmaci (suppleant)

Institutionsstyrelsen för läkemedelskemi

Linnéa Gustavsson, Apotekarprogrammet
Isak Simón, Apotekarprogrammet (suppleant)
Kristian Pirttilä, doktorand institutionen för läkemedelskemi
Rebecka Isaksson, doktorand institutionen för läkemedelskemi (suppleant)

Uppsala universitets centrala organ och kommittéer

Studentsamverkan

Kårordförande Märta Lindquist, Apotekarprogrammet

Akademiska Senaten

Kårordförande Märta Lindquist, Apotekarprogrammet

Kvalitetsrådet

Malin Björk, Apotekarprogrammet

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Områdesnämnden

Kårordförande Märta Lindquist, Apotekarprogrammet
Doktorandrådets ordförande Andrea Benediktsdottir, doktorand institutionen för läkemedelskemi

Områdesnämndens arbetsutskott

Kårordförande Märta Lindquist, Apotekarprogrammet

Intendenturstyrelsen BMC

Studiesociala ledamot Lea Axelsson, Apotekarprogrammet

Bibliotekssamverkan M

Robin Neelissen, Apotekarprogrammet

Kontakt

Centrala organ och vetenskapsområdet:

Studentkårens ordförande
ordf@farmis.uu.se

Fakultet och institutionsnivå:

Studentkårens vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor
vicut@farmis.uu.se