Studentrepresentanter

Farmacevtiska Studentkårens medlemmar äger rätten att utse studentrepresentanter till de organ och kommittéer där beslut om studenternas utbildning och studiesituation tas. Studentrepresentanternas uppdrag är att representera studenternas åsikter och informera sina kursare om vad som är nytt inom universitetet. 

Studentrepresentanterna väljs av kårens medlemmar på kårmötet. Representanternas åsikter förhåller sig till kårens åsiktsprogram som antas av kårmötet samt till studierådets ställning i den aktuella frågan. Vill du påverka vilka frågor som ska drivas och vilken åsikt som ska framföras, kom på studierådet eller lämna in en motion till kårmötet.

Handbok för studentrepresentanter 181004

Farmaceutiska fakulteten

Grundutbildningskommittén

Ordförande  Felix Hemström Trolin, Apotekarprogrammet
Handläggare Simon Olofsson, Apotekarprogrammet
Doktorandrepresentant

Forskarutbildningskommittén

Rosita Kneiszl, doktorand

Studentrekryteringsgruppen
Ordförande Sally Baderdin
Vice Ordförande Sozyar Karim
Ambassadör Melina Khashi
Ambassadör Mari Bsada
Ambassadör Ani Avedis
Ambassadör Valmira Rahmani
Ambassadör Kymete Nika
Ambassadör Hazal Yilidirim
Ambassadör Shahd Shalak
Ambassadör Valeria Asmar
Studentutbyteskommittén

Internationella utskottets ordförande vakant

Farmaceutiska kommittén

Studiesociala ledamot Lea Axelsson, Apotekarprogrammet
Frida Stam, doktorand institutionen för farmaci

Farmaceutiska fakultetens rekryteringsgrupp

Fanny Lundmark, doktorand
Märta Lindquist, Apotekarprogrammet
Vakant, Apotekarprogrammet  (suppleant)
Erik Bivehead, doktorand (suppleant)

Kommittén för lika villkor

Vakant

Institutioner inom farmaceutiska fakulteten

Institutionsstyrelsen för farmaceutisk biovetenskap
Hanna Andersson, Apotekarprogrammet
Ebba Johansson, Apotekarprogrammet (suppleant)
Frida Lindberg, doktorand
Fadi Rofo, doktorand
Vakant, doktorand (suppleant)
Institutionsstyrelsen för farmaci

Ebru Dogan , Masterprogram
Oliver Hedge, doktorand institutionen för farmaci
Maryam Tofiq, doktorand institutionen för farmaci
Marcus Wanselius, doktorand institutionen för farmaci (suppleant)

Institutionsstyrelsen för läkemedelskemi

Oskar Lövström, Apotekarprogrammet
Rebecca Tillgren Ohlsson, Apotekarprogrammet (suppleant)
Fanny Lundmark, doktorand institutionen för läkemedelskemi
Ida Erngren, doktorand institutionen för läkemedelskemi (suppleant)

Uppsala universitets centrala organ och kommittéer

Studentsamverkan

Kårordförande Felix Hemström Trolin, Apotekarprogrammet

Akademiska Senaten

Kårordförande Felix Hemström Trolin, Apotekarprogrammet

Kvalitetsrådet

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Områdesnämnden

Kårordförande Felix Hemström Trolin, Apotekarprogrammet
Doktorandrådets ordförande Andrea Benediktsdottir, doktorand institutionen för läkemedelskemi

Områdesnämndens arbetsutskott

Kårordförande Felix Hemström Trolin, Apotekarprogrammet

Intendenturstyrelsen BMC

Studiesociala ledamot Amelie Lindgren, Apotekarprogrammet

Bibliotekssamverkan M

Vakant, Apotekarprogrammet

Kontakt

Centrala organ och vetenskapsområdet:

Studentkårens ordförande
ordf@farmis.uu.se

Fakultet och institutionsnivå:

Studentkårens vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor
vicut@farmis.uu.se