Studentrepresentanter

Farmacevtiska Studentkårens medlemmar äger rätten att utse studentrepresentanter till de organ och kommittéer där beslut om studenternas utbildning och studiesituation tas. Studentrepresentanternas uppdrag är att representera studenternas åsikter och informera sina kursare om vad som är nytt inom universitetet. 

Studentrepresentanterna väljs av kårens medlemmar på kårmötet. Representanternas åsikter förhåller sig till kårens åsiktsprogram som antas av kårmötet samt till studierådets ställning i den aktuella frågan. Vill du påverka vilka frågor som ska drivas och vilken åsikt som ska framföras, kom på studierådet eller lämna in en motion till kårmötet.

Farmaceutiska fakulteten

Grundutbildningskommittén

Handläggare Ernst Andersson, Apotekarprogrammet
Vice ordförande Anton Astré, Apotekarprogrammet
Albin Parrow, doktorand institutionen för farmaci

Forskarutbildningskommittén

Robin Svensson, doktorand institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Studentrekryteringsgruppen

Handläggare Lisa Johansson, Apotekarprogrammet
Ordförande Caroline Baskin, Apotekarprogrammet

Studentutbyteskommittén 

Internationella utskottets ordförande vakant

Farmaceutiska kommittén

Studiesociala ledamot Lovisa Olsson, Apotekarprogrammet
Magnus Ölander, doktorand institutionen för farmaci

Farmaceutiska fakultetens rekryteringsgrupp

Erik Melander, doktorand institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Alice Bertilsson, Apotekarprogrammet
Gustav Nilsson, Apotekarprogrammet  (suppleant)
Alfred Svan, doktorand institutionen för läkemedelskemi (suppleant)

Kommittén för lika villkor

Mathilda Kahlqvist , Receptarieprogrammet

Institutioner inom farmaceutiska fakulteten

Institutionsstyrelsen för farmaceutisk biovetenskap      
Linnéa Kosir, Apotekarprogrammet
Anna Back, Apotekarprogrammet (suppleant)
Anders Thorsted, doktorand institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Robin Svensson, doktorand institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Vakant (suppleant)
Institutionsstyrelsen för farmaci  

Vakant (GU) Ledamot
Vakant (PhD) Ledamot
Vakant (PhD) Ledamot
Vakant (PhD) Suppleant

Institutionsstyrelsen för läkemedelskemi  

Tobias Haugmo, Apotekarprogrammet
Ani Avedis, Apotekarprogrammet (suppleant)
Kristian Pirttilä, doktorand institutionen för läkemedelskemi
Rebecka Isaksson, doktorand institutionen för läkemedelskemi (suppleant)

Uppsala universitets centrala organ och kommittéer

Konsistoriet (Uppsala universitets styrelse)
Emelie De Geer, Apotekarprogrammet
Studentsamverkan

Kårordförande Elin Svedin, Apotekarprogrammet

Akademiska Senaten

Kårordförande Elin Svedin, Apotekarprogrammet

Kvalitetsrådet

Lisa Johansson, Apotekarprogrammet

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Områdesnämnden

Kårordförande Elin Svedin, Apotekarprogrammet
Doktorandrådets ordförande Mikaela Eriksson, doktorand institutionen för läkemedelskemi

Områdesnämndens arbetsutskott

Kårordförande Elin Svedin, Apotekarprogrammet

Intendenturstyrelsen BMC        

Studiesociala ledamot Lovisa Olsson, Apotekarprogrammet

Bibliotekssamverkan M

Robin Neelissen, Apotekarprogrammet

Kontakt

Centrala organ och vetenskapsområdet:

Studentkårens ordförande
ordf@farmis.uu.se

Fakultet och institutionsnivå:

Studentkårens vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor
vicut@farmis.uu.se