Studenthälsan

Farmacevtiska Studentkåren arbetar på flera sätt för att skapa bra förutsättningarna för studier vid Uppsala universitet. För att det ska vara möjligt behöver vi alla lite extra stöd ibland. Därmed samverkar vi med Studenthälsan som erbjuder studenter kontakt med läkare, psykologer, kuratorer, hälsoutvecklare och en företagssköterska. Alla specialiserade på studierelaterade frågor.

Studenthälsan hjälper dig oavsett om du vet varför du mår dåligt eller om du inte har någon aning om varför du mår dåligt. Studenthälsan erbjuder individuella samtal och kurser i hur du lättare kan tala inför en grupp, hur du hanterar stress eller hur du får livspusslet att gå ihop. De hjälper dig att hitta balansen mellan plugg, det sociala och dina krav på dig själv.

Läs mer på studenthälsans hemsida