Skydds-, student -och doktorandombud

Våra skyddsombud jobbar för din studiemiljö!

Vid varje institution finns det skyddsombud som du kan vända dig till när något inte fungerar i studiemiljön. The safety representatives are just like you, studenter på grund-, avancerad nivå eller forskarnivå, och representerar dina intressen vid respektive institutions styrelse.

Skyddsombuden kan du kontakta för hjälp då din fysiska eller psykiska studiemiljö brister. Det kan handla om exempelvis bristande utbildningslokaler eller orimliga prestationskrav. Vid brister i jämställdhet kan du även får hjälp av vår studentrepresentant i Jämställdhetskommittén vid farmaceutiska fakulteten.

För att komma i kontakt med rätt skyddsombud kontakta kårens studiesocala ledamot soc@farmis.uu.se

Här hittar du riktlinjer för studenternas arbetsvillkor!

Contact

Studiesocal ledamot
soc@farmis.uu.se

Vice president; education
vicut@farmis.uu.se

Studentombud | 018 – 480 31 32 | studentombud@us.uu.se

There are many rules and guidelines regarding your studies at the University. Som student kan det vara svårt att hålla reda på vad som gäller i olika situationer. Studentombudet hjälper dig att svarar på vilka regler och riktlinjer som gäller vid universitetet och ger råd och hjälp att lösa problem som uppstått med bland annat myndigheter som CSN och Försäkringskassan.

Vid problem som rör din utbildning bör du i första hand kontakta vicut@farmis.uu.se som ansvarar för studiebevakningen vid farmaceutiska fakulteten.

Doktorandombudsman | studentombud@us.uu.se

Som doktorand vid farmaceutiska fakulteten har du möjlighet att söka hjälp av Doktorandombudsmannen vid personliga frågor som rör din doktorandtjänst. Till exempel om att du inte kommer överens med din handledare eller om brister i arbetsmiljön. Doktorandombudsmannen har tystnadsplikt.