Skydds-, student -och doktorandombud

Våra skyddsombud jobbar för din studiemiljö!

Vid varje institution finns det skyddsombud som du kan vända dig till när något inte fungerar i studiemiljön. Skyddsombuden är precis som du, studenter på grund-, avancerad nivå eller forskarnivå, och representerar dina intressen vid respektive institutions styrelse.  

Skyddsombuden kan du kontakta för hjälp då din fysiska eller psykiska studiemiljö brister. Det kan handla om exempelvis bristande utbildningslokaler eller orimliga prestationskrav. Vid brister i jämställdhet kan du även får hjälp av vår studentrepresentant i Jämställdhetskommittén vid farmaceutiska fakulteten.

För att komma i kontakt med rätt skyddsombud kontakta kårens studiesocala ledamot soc@farmis.uu.se

Här hittar du riktlinjer för studenternas arbetsvillkor!

Kontakt

Studiesocal ledamot
soc@farmis.uu.se

Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor
vicut@farmis.uu.se

Studentombud | 018 – 480 31 32 | studentombud@us.uu.se

Det finns många regler och riktlinjer som gäller för dina studier på universitetet. Som student kan det vara svårt att hålla reda på vad som gäller i olika situationer. Studentombudet hjälper dig att svarar på vilka regler och riktlinjer som gäller vid universitetet och ger råd och hjälp att lösa problem som uppstått med bland annat myndigheter som CSN och Försäkringskassan.

Vid problem som rör din utbildning bör du i första hand kontakta vicut@farmis.uu.se som ansvarar för studiebevakningen vid farmaceutiska fakulteten.

Doktorandombudsman | studentombud@us.uu.se

Som doktorand vid farmaceutiska fakulteten har du möjlighet att söka hjälp av Doktorandombudsmannen vid personliga frågor som rör din doktorandtjänst. Till exempel om att du inte kommer överens med din handledare eller om brister i arbetsmiljön. Doktorandombudsmannen har tystnadsplikt.