Riktlinjer för kursvärderingar

Riktlinjer för kursvärderingar

Kursvärderingar är en stor del i kvalitetsarbetet med våra utbildningar. Kursvärderingarna är frivilliga för studenterna att fylla i, men det är en skyldighet från universitetets sida att erbjuda studenterna möjligheten.

Kursvärderingarna granskas av kårens handläggare. Den sammanställs sedan i en kursrapport av kursansvarig i samråd med kursrepresentanterna. Kursrapporten ska belysa kursens starka och svaga sidor och innehålla förslag på åtgärder. Varje kursrapporten analyseras av kursens studierektor och av grundutbildnings kommittén (GRUFF). Rapporten är intressant för kursens studierektor då rapporten gör att studierektorn kan följa kursen över tid, och på så sätt säkerställa att den håller så hög kvalitet som möjligt. Den kan även ligga som underlag för varje lärares individuella utvecklingsplan. Även programsamordnarna och GRUFF har nytta av att följa kurserna för att bland annat säkerställa att inga onödiga överlapp sker mellan programmens kurser.

Kursrapporterna kan även vara av intresse för oss studenter inför valet av de valbara kurserna i A8/R6. Genom att ta del av kursrapporterna för de kurser man är intresserade av kan man välja de kurser som tycks hålla högst kvalitet.