R6

Kursvärderingsrapporter för kurser termin 6 på Receptarieprogrammet

Akuta förgiftningar & klinisk toxikologi – 7,5 hp

HT17

VT14

VT13

Extemporetillverkning av läkemedel

VT17

HT16

VT15

HT13

Fördjupad farmakoterapi – 7,5 hp

HT13

Fördjupningsprojekt – 10 hp

VT14

Läkemedel – kvalitetssäkring och regulatoriska krav – 7,5 hp

HT16

VT16