R3

Kursvärderingsrapporter för kurser termin 3 på Receptarieprogrammet

Infektionsbiologi – 3 hp

HT17

HT16

VT16

HT15

HT13

HT12

Toxikologi, läkemedelsmetabolism och säkerhetsvärdering – 4,5 hp

HT17

VT17

HT16

VT16

HT15

VT15

HT14

HT13

Läkemedlens struktur och analys – 13,5 hp

VT17

HT16

VT16

HT15

VT15

HT14

HT13HT13 del 2

VT13

Farmakognosi och läkemedlens ursprung – 6hp

VT17

HT16

VT16

HT15

VT15

HT13

VT13

HT12