A8

Kursvärderingsrapporter för kurser termin 8 på Apotekarprogrammet

Akuta förgiftningar och klinisk toxikologi – 7,5 hp

HT17

HT15

VT15

HT14

VT14

HT13

VT13

Avancerad organisk kemi – 22,5 hp

VT14

VT13

Avancerad organisk kemi och läkemedelssyntes – 15 hp

HT17

VT17

HT16

VT16

Biofarmaci – 7,5 hp

VT16

HT14

HT13

VT13

Biologiskt aktiva naturprodukter – 7,5 hp

VT14

HT12

Computational medicinal chemistry – 7,5 hp

VT16

Drug discovery based on natural products – 7,5 hp

HT16

Embryotoxikologi – 7,5 hp

VT14

Fördjupad farmakoterapi – 7,5 hp

VT17

HT16

VT16

HT13

VT13

HT12

Författningar för farmaceutisk behörighet – 3 hp

VT17

HT16

HT15

VT15

Humanfysiologi – 15 hp

VT13

Klinikorienterad farmaci – 7,5 hp

VT17

HT16

VT15

HT14

HT13

VT13

HT12

Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik – 7,5 hp

HT16

VT16

VT15

HT14

VT14

VT13

VT12

Läkemedel och äldre – 7,5 hp

HT17

VT17

HT16

VT16

HT15

VT14

HT13

VT13

HT12

VT12

Läkemedel vid graviditet och amning – 7,5 hp

HT16

VT15

Läkemedelsbiverkningar och farmakovigilans – 7,5 hp

VT13

HT12

Läkemedelsformulering – 7,5 hp

HT16

VT16

VT13

Läkemedelsmissbruk och beroendelära – 7,5 hp

HT16

VT16

VT15

HT14

VT14

HT13

VT13

Läkemedelsutveckling – 7,5 hp

HT17

HT16

VT15

HT14

HT12

Missbruk och beroendelära – 7,5 hp

HT16

HT15

HT14

Modeller för biologiska system – 7,5 hp

VT16

VT15

Molecular Imagaging – with focus on PET – 7,5 hp

VT17

HT16

Neurofarmakologi -7,5 hp

HT14

Pharmaceutical bioinformatics – 7,5 hp

HT14

Tillämpad läkemedelsanalys – 7,5 hp

VT17

HT16

VT16

VT14

Växtbaserade läkemedel – 7,5 hp

VT14

Veterinärfarmakologi – 7,5 hp

HT17

VT17

VT16

HT15

VT15

HT14

VT14

VT13

HT12