A1

Kursvärderingsrapporter för kurser termin 1 på Apotekarprogrammet

Läkemedelsutveckling och användning – 7,5 hp

VT17

HT16

VT16

HT15

VT15

HT14

VT14

HT13

VT13

HT12

Allmän farmaceutisk kemi – 7,5 hp

VT17

HT16

VT16

HT15

VT15

HT14

VT14

VT13

HT12

Analytisk farmaceutisk kemi – 7,5 hp

VT17

HT16

HT15

HT14

VT14

HT13

VT13

HT12

VT12