A1 (FAO2Y)

Kursvärderingsrapporter för kurser termin 1 på Apotekarprogrammet (FAO2Y)

 

Grundläggande farmaceutisk vetenskap – 2,5 hp

HT17

 

Allmän och organisk kemi med läkemedelsinriktning – 14,5 hp

HT17

Farmaceutisk cellbiologi – 11 hp

HT17