Course evaluation rapports

Course evaluation rapports

Efter varje avslutad kurs sammanfattas kursen av läraren som är ansvarig för kursen och de studenter som kursen utsett till kursrepresentanter. Kursrapporten baseras på kursvärderingen som studenterna fyllt i. Den ska belysa kursens starka och svaga sidor och innehålla förslag på åtgärder.
Apotekarprogrammet
Receptarieprogrammet

R4

R5

R6

Mag. Klinisk farmaci
Masterprogram i Läkemedelsanvändning

Läkemedelsanvändning HT16

Läkemedelsanvändning HT16

Fristående kurser

Cell- och tumörbiologi VT17