Kursvärderingsrapporter

Kursvärderingsrapporter

Efter varje avslutad kurs sammanfattas kursen av läraren som är ansvarig för kursen och de studenter som kursen utsett till kursrepresentanter. Kursrapporten baseras på kursvärderingen som studenterna fyllt i. Den ska belysa kursens starka och svaga sidor och innehålla förslag på åtgärder.
Apotekarprogrammet (FAP2Y)

A1

A2

A3

A4

A5 

Apotekarprogrammet (FAO2Y)

A1

Receptarieprogrammet

R4

R5

R6

Masterprogram i Läkemedelsanvändning

Läkemedelsanvändning HT16

Läkemedelsanvändning HT16

Masterprogram i läkemedelsmodellering

Termin 1

Termin 2

Advanced Molecular Modelling Applied to Drug Discovery VT17

Termin 3

Fristående kurser

Cell- och tumörbiologi VT17