Kursrepresentanter

Kursrepresentanter

Kursrepresentanternas har ett stort inflytande över sina kursares studiesociala miljö samt utbildningskvalitetsarbetet.

Kursrepresentanternas uppgift är att analysera kursvärderingar och sammanställa dem i en kursrapport. Kursrapporten skrivs tillsammans med kursens kursansvarige vid ett kursvärderingsmöte max två månader efter kursens slut. Rapporten tas sedan vidare till Kommittén vid farmaceutiska fakulteten för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (GRUFF).

Kursrepresentanterna deltar även vid kårens studieråd som behandlar allt från kursernas kvalitet till studiesociala frågor. Deras roll på studierådet är att fungera som länk mellan studenterna och farmaceutiska fakulteten. Kursrepresentanterna ta med sig information från studierådet tillbaka till kursen, de har även möjlighet att lyfta sina kursares problem och funderingar till studierådets deltagare.

För att tydliggöra kursrepresentanternas roll har Farmacevtiska Studentkåren tagit fram en Arbetsbeskrivning. Den hittar ni här.

Kontakt

För att komma i kontakt med din kursrepresentant, maila kårens handläggare:

handlaggare@farmis.uu.se

Vad är en kursrepresentant?

En kursrepresentant representerar och förmedlar sina medkursares åsikter om en kurs till den kursansvarige. I varje kurs ska det finnas två kursrepresentanter. Kursrepresentanterna deltar även på studieråden för att studenternas åsikter lättare ska kunna förmedlas till studieråden.

Vad gör en kursrepresentant?

Som kursrepresentant sammanställer man kursvärderingen i en kursrapport, detta sker vid ett möte tillsammans med kursansvarig. Kursrepresentanterna ska även delta på studieråden och representerar där sin kurs. Läs mer om studieråden här

Varför ska man bli kursrepresentant?

Kursrepresentanter är en viktig del i kvalitetsarbetet genom att se till att kurserna ständigt förbättras och utvecklas. Kursrepresentanterna bidrar även till en förbättrad samhörighet lärare och studenter emellan. Dessutom får kursrepresentanterna en biobiljett för varje inlämnad kursrapport.