Assistance in study related questions

As a student in need of help with study related questions please feel free to contact us.

Our safety mediators work for your study environment!

At each institution, there are safety mediators that you can turn to when something is not working in the study environment. The safety mediators are just like you, undergraduate students, advanced level or doctoral level students, and represent your interests at the respective departmental Board.

You can contact them for help when your physical or psychological study environmental deficiencies. This may include, for example, lack of educational facilities or unreasonable performance demands. Vid brister i jämställdhet kan du även får hjälp av vår studentrepresentant i Kommittén för lika villkor vid vetenskapsområdet medicin och farmaci.

För att komma i kontakt med rätt ombud kontakta kårens studiesocala ledamot soc@farmis.uu.se

Here you will find guidelines for student working conditions!

Contact

För frågor eller ärenden rörande skyddsombud, working environment, lika villkor, trakasserier etc:

Study Social Member

Vacant
soc@farmis.uu.se


För frågor eller ärenden rörande utbildningen och dina rättigheter/skyldigheter:

Vice President; education

Anna Pedersen

vicut@farmis.uu.se


Student Liaison Officer

Julia Lindblom

handlaggare@farmis.uu.se


Vid mer komplexa ärenden kan vi komma att hänvisa till student- och doktorandombuden nedan.

Studentombud och doktorandombud | 018 – 480 31 32 | ombud@us.uu.se

If you as a student or graduate student encounter any problems in your education, you are welcome to contact us. Det kan vara att du har hamnat i en konflikt med universitetet, vill ha stöd vid disciplinärenden eller om du känner dig orättvist eller felaktigt behandlad under din studietid.

Student- and graduate student delegates are working for all students at Uppsala University, providing free assistance to all students and graduate students. You don't need to be a member of a Student Union to get this help. We will help you on your terms, and do not run a case forward, or run any further information if you do not want this.

Ombuden kan:

  • Vara en neutral och oberoende instans mellan dig som student/ doktorand och Uppsala universitet i en eventuell konflikt.
  • Hjälpa dig förstå dina egna rättigheter och skyldigheter.
  • Hjälpa till med klagomål.
  • Undersöka om Uppsala universitet följer reglerna i hanteringen av dina ärenden och att dina rättigheter skyddas.

Ombuden kan inte:

  • Föra din talan gentemot Uppsala universitet när de har följt lagar, regler och riktlinjer.
  • Bestämma i ärendet.
  • Instruera eller instrueras av enheter eller beslutsorgan vid Uppsala Universitet.
  • Vara en överklagandeinstans för frågor som redan behandlats av andra enheter eller beslutsorgan vid Uppsala Universitet.

To meet student- och doktorandombuden bokas tid via mail eller telefon.

Good to know!
För dig som är student på grund- och avancerad nivå finns det lokala studiebevakare vid de olika kårerna som du kan vända dig till. De finns på plats på ditt egna campus och har bättre kunskap om just ditt program eller din kurs. Här hittar du kontaktuppgifterna till studiebevakarna vid Farmaceutiska fakulteten: vicut@farmis.uu.se och handlaggare@farmis.uu.se