Doktorandråd

Farmacevtiska Studentkåren ansvarar för studiebevakningen av forskarutbildningen vid farmaceutiska fakulteten.

Vi jobbar för att doktorandtjänst ska erbjudas till alla doktorander under hela doktorandutbildningen. Att säkra anställningsformer erbjuds doktorander under hela studietiden samt att doktorander under sin studietid erbjuds bra fysisk, social och psykosocial miljö. Detta innefattar bland annat fungerande laboratorier, ostörd skrivmiljö med tillgång till dator, kompetent handledning och ett gott forskarklimat. Läs mer i vårt åsiktprogram.

Farmacevtiska Doktorandrådet (FDR)
FDR handhar frågor rörande forskning och forskarutbildning och jobbar för en trygg utbildning från antagning till disputation. Farmacevtiska Doktorandrådet är en del av Doktorandnämnden ett gemensamt organ för alla Uppsala universitets forskarstuderande.

Kontakt: doktorand@farmis.uu.se

The Pharmaceutical Student Union (Farmacevtiska Studentkåren) is responsible for overseeing of the postgraduate studies at the Faculty of Pharmacy. This work is performed through the Pharmaceutical Doctoral Council (FDR).

FDR have several functions at the Faculty of Pharmacy. Our primary role is to work for a socioeconomically safe work- and study environment for all PhD students, from admission to graduation. We work to ensure that all PhD students are offered an adequate research and psychosocial environment during their education.

The main work of FDR consist of representing the PhD students, and protecting their interests, in various councils and boards at the faculty. The PhD students are invited to monthly faculty meetings to discuss ongoing matters at the faculty, and FDR also arranges social events and career events for the PhD students at the faculty throughout the year.

FDR is a part of the Doctoral Board, a joint body for all Uppsala University graduate students. On their website you can find information about the current FDR board:

https://dn.uppsalastudentkar.se/content/organisation/doktorandrad/fdr.

 

Contact: doktorand@farmis.uu.se