Inspektor

Farmacevtiska Studentkåren har sedan 1912 haft en inspektor som fungerar som en mentor för kårens ämbetsmän. Inspektorn skapar dessutom en bra kontakt med fakulteten samtidigt som den upprätthåller tradition och kontinuitet i kårens verksamhet. Under Novembermötet 2013 inrättade även Farmacevtiska Studentkåren ett proinspektorat.

Inspektor och proinspektor väljs av Kårmötet bland Farmaceutiska fakultetens lärare för en period om fem respektive tre år. För att utses till inspektor/proinspektor ska kandidaten få minst 4/5 av samtliga avgivna röster på kårmötet. Som inspektor och proinspektor bör man vårda sig om allt som kan bidraga till att främja kårens verksamhet och mål, och ska tillse att kårens stadgar efterlevs.

Inspektor | Anders Karlén

Anders Karlén är professor vid Institutionen för läkemedelskemi, Avdelningen för Organisk farmaceutisk kemi. Anders var under sin studietid mycket aktiv i Farmacevtiska Studentkåren där han 1983 var ordförande i Utbildnings- och sociala utskottet (det som idag kallas VicUt) och senare vice ordförande i doktorandutskottet under tre år (1985-1987).

Anders har sedan sin disputation vid fakulteten 1989 arbetat mestadels vid Uppsala universitet. Under sin tid vid universitetet har han blivit en erkänd forskare med ett stort nätverk samtidigt som han visat engagemang för fakultetens utbildningar bland annat genom många år i GRUFF. Han har varit uppskattad som lärare och fick 1999 Studierådets pris för studentinflytande. Anders har även engagerat sig ideellt, främst kan nämnas att han sedan flera år tillbaka är ordförande för Sektionen för läkemedelskemi inom Apotekarsocieteten.

Anders valdes till inspektor vid novembermötet 2014 och installerades på Farmacevtiska Studentkårens höstfest den 21 november 2015.

Proinspektor | Anne-Lie Svensson

Under Majmötet 2020 valdes Lektor Anne-Lie Svensson till historiens andra Proinspektor vid Farmacevtiska Studentkåren med följande motivering.

Anne-Lie är en omtyckt och väl igenkänd lärare bland Farmaceutiska fakultetens studenter och har flertalet gånger fått studierådets pris för sin pedagogik och sitt varma studentbemötande. Hon fick priset för studentbemötande 2018 för sina insatser i samband med övergången mellan FAP2Y och FAO2Y där hennes kurs påverkades. Hon höll de påverkade studenterna om ryggen och arbetade hårt för att lösa uppkomna situationer. I sitt engagemang som kursansvarig, studierektor, suppleant i Kommittén vid farmaceutiska fakulteten för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt andra representationsuppdrag, även centralt vid Uppsala universitet, talar hon väl om Farmis och visar att hon förstår vikten av den studiebevakande verksamhet som Farmacevtiska Studentkåren bedriver.