Inspektor

Farmacevtiska Studentkåren har sedan 1912 haft en inspektor som fungerar som en mentor för kårens ämbetsmän. Inspektorn skapar dessutom en bra kontakt med fakulteten samtidigt som den upprätthåller tradition och kontinuitet i kårens verksamhet. Under Novembermötet 2013 inrättade även Farmacevtiska Studentkåren ett proinspektorat.

Inspektor och proinspektor väljs av Kårmötet bland Farmaceutiska fakultetens lärare för en period om fem respektive tre år. För att utses till inspektor/proinspektor ska kandidaten få minst 4/5 av samtliga avgivna röster på kårmötet. Som inspektor och proinspektor bör man vårda sig om allt som kan bidraga till att främja kårens verksamhet och mål, och ska tillse att kårens stadgar efterlevs.

Inspektor | Anders Karlén

Anders Karlén är professor vid Institutionen för läkemedelskemi, Avdelningen för Organisk farmaceutisk kemi. Anders var under sin studietid mycket aktiv i Farmacevtiska Studentkåren där han 1983 var ordförande i Utbildnings- och sociala utskottet (det som idag kallas VicUt) och senare vice ordförande i doktorandutskottet under tre år (1985-1987).

Anders har sedan sin disputation vid fakulteten 1989 arbetat mestadels vid Uppsala universitet. Under sin tid vid universitetet har han blivit en erkänd forskare med ett stort nätverk samtidigt som han visat engagemang för fakultetens utbildningar bland annat genom många år i GRUFF. Han har varit uppskattad som lärare och fick 1999 Studierådets pris för studentinflytande. Anders har även engagerat sig ideellt, främst kan nämnas att han sedan flera år tillbaka är ordförande för Sektionen för läkemedelskemi inom Apotekarsocieteten.

Anders valdes till inspektor vid novembermötet 2014 och installerades på Farmacevtiska Studentkårens höstfest den 21 november 2015.

anja
Proinspektor | Anja Sandström

Under Majmötet 2014 valdes Dr. Anja Sandström till historiens första Proinspektor vid Farmacevtiska Studentkåren med följande motivering.

Dr. Sandström är universitetslektor vid Institutionen för läkemedelskemi, Avdelningen för Organisk kemi. Anja har som mycket uppskattad lärare visat stort intresse för studenterna på de farmaceutiska utbildningarna. Anja har för sitt arbete fått Studierådets pedagogiska pris 2013, samt Studierådets pris för studentinflytande 2009 och 2012.

Genom sitt engagemang i GRUFF och StuRe har hon god insyn i utbildningarnas utformning och den farmaceutiska yrkesrollen.