Hedersledamöter

Till Hedersledamot kan Kårmötet kalla den som gjort sig synnerligen förtjänt om kåren och dess strävanden och som kåren på detta sätt vill betyga sin tacksamhet och aktning.

Hedersledamot Installerad Förtjänst
Ingvar Sjöholm 1980 Inspektor 1977-1980
Gunnar Samuelsson 1991 Inspektor 1986-1990
Birgitta Davidson 1991 Stiftelsen Farmis. Sponsor av nya Pharmen
Hans Elg 1992 Stiftelsen Farmis
Lars Pousette 1992 Stiftelsen Farmis. Akademiräntmästare UU
Uli Hacksell 1994 Inspektor 1991-1994
Björn Lindeke 1998 Sponsor av FaS via Apotekarsociteten
Christer Nyström 1998 Inspektor 1994-1998
Margareta Hammarlund-Udenaes 2002 Utomodentliga insater för de farmaceutiska utbildningarna
Lennart Nilsson 2005 Nya Pharmens oförtröttliga vaktmästare under många år
Dag Johannesson 2006 Sponsor av nya Pharmen. Chefsjurist Apoteksbolaget
Thony Björk 2008 Långvarigt stöd som sponsor
Ingrid Nylander 2011 Utomodentliga insater för de farmaceutiska utbildningarna
Per Manell 2011 Mentorakademins grundare, långvarigt stöd som revisor
Eva Andersson 2012 Långvarigt stöd som expeditionsföreståndare
Anders Grahnén 2013 Inspektor 2004-2013