Vi har mandatet och engagemanget som krävs för att påverka våra utbildningar!

En studentkår är en organisation vid ett universitet eller högskola som vars främsta syfte är att medverka i utvecklingen och förutsättningarna för studenternas studier. Farmacevtiska Studentkåren representerar alla studenter vid den Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet i frågor som rör studenternas studiemiljö, utbildning och arbetsvillkor. Vi har sedan länge ett mycket gott samarbete med Farmaceutiska fakulteten. Genom att finnas med vid varje beslut om våra utbildningar kan vi se till att studenternas intressen alltid tas i beaktning.

Kårens studiebevakningen består av flera led vilka alla drivs av engagerade studenter!

Styrdokument

Skrivelser

Ny student

Styrelserummet
På övervåningen på Pharmen finns styrelserummet, där kårens heltidsarvoderade ordförande och handläggare har sitt arbetsrum. Hit är du som medlem alltid välkommen med dina frågor och funderingar.

Styrelsejouren är:
Mån: 13:30-17:00
Tis: 09:30-12:00
Tors: 13:30-17:00
Telnr: 079-33 40 894

Expedition 
På Farmis expedition sitter Eva Andersson som är kårens skattmästare. Av henne kan du få hjälp med diverse frågor och köpa viss kurslitteratur, nålar och tröjor.

Öppetider:
Mån: 09:30-17:00
Ons: 09:30-14:00

 Telefontid:
Tis: 08:00-10:00
Tors: 08:00-10:00
Telnr: 079-3342392

Adress
Dag Hammarskjölds Väg 16
752 37 Uppsala

Kårhuset är handikappanpassat; utrustat med hiss, handikapptoaletter och rymliga ingångar till alla rum på samtliga våningsplan.