Kursvärderingsrapporter

Efter varje avslutad kurs sammanfattas kursen av läraren som är ansvarig för kursen och de studenter som kursen utsett till kursrepresentanter. Kursrapporten baseras på kursvärderingen som studenterna fyllt i. Den ska belysa kursens starka och svaga sidor och innehålla förslag på åtgärder.

Apotekarprogrammet

Receptarieprogrammet

R1

R2

R3

R4

R5

R6

Mag. Klinisk farmaci