Valberedningen | val@farmis.uu.se

Ordförande – Matilda Edlund
Ledamöter – Louise Sundqvist & Johanna Björling
Suppleant – Konrad Bernhardt

Reptilen | reptilen@farmis.uu.se

Ansvarig utgivare – Ylva Nilsson
Redaktörer – Alexander Hedén, Meriem Jamil, Lovisa Gustavsson & Anna Joo

Studierådet

Ordförande – Maria Melinder
vicut@farmis.uu.se
073-577 79 16

Vice ordförande – Lovisa Olsson
soc@farmis.uu.se
070-344 69 81

Sekreterare – Lisa Johansson
handlaggare@farmis.uu.se
070-946 60 37

Klubbverket

Klubbmästare – Emma Ekström
klm@farmis.uu.se
076-232 75 21

Uthyrningsansvarig – Maria Hartmann
uthyrning@farmis.se
073-387 47 45

Barmästare med ansvar för inköp – Matilda Kahlqvist
Barmästare med ekonomiskt ansvar – Anton Astré
Pubmästare – Märta Lindquist, Oskar Holmér

Arbetsmarknadsutskottet | arb@farmis.uu.se

Ordförande – Sara Antar
Vice ordförande – Charlott Johansson
Ledamöter – Amanda Hahlin & Jasmine Mazrina

Internationella Utskottet | iu@farmis.uu.se

Ordförande – Sol Skärdin
Vice ordförande – Anna-Maria Lindahl
Lokala IPSF-delegater – Johan Spånberg, Ellen Brunzell
Lokala EPSA-delegater – Lisa Almér & Nazife Djelil

PINSE-delegater – Rebecka Pihl & Linda Ternefors
pinse@farmis.se

Idrottsutskottet | idrott@farmis.uu.se

Ordförande – Mattias Rödin
Vice ordförande – Johan Håkansson

Kulturutskottet

Ordförande – Matilda Quarnström
Vice ordförande – Oscar Andersson

Farmaceutiska Doktorandrådet | doktorand@farmis.uu.se

Ordförande – Sara Roslin
Vice ordförande – Rebecka Isaksson

Informationsansvariga | info@farmis.se

Felix Hemström Trolin & Linn Kullbrandt

Mentorsakademin | mentorsakademin@farmis.uu.se

Ordförande – Kristofer Klerfalk

Farmis Projekt 2017

Projektledare Gymnasiehelgen – Shara Dilzar
gymnasiehelgen@farmis.uu.se

Projektledare Pharmada – Sara Antar
projektledare@pharmada.se

Höstfestkommittén | hostfest@farmis.uu.se

Linn Kullbrandt
Anna Back
Lydia Knutsson
Samia Chowdhury
Märta Lindquist

Caphé coffein

Caphémästare – Linnéa Gustavsson
Caphévärd – Isabel Carlsson
Caphévärd – Agnes Lindberg
Caphévärd – Malin Björk
Caphévärd – vakant
Caphévärd – vakant

Amöberiet | amoberiet@farmis.uu.se

Cellkärna – Tyra Gustavsson
Mitokondrie – Elin Carlsson
Mitokondrie – Maria Hartmann
Mitokondrie – Adam Hägglund
Mitokondrie – Jesper Kernell
Mitokondrie – Isak Simón
Mitokondrie – Mattias Rödin

Fest och representation

Sånganförare – Hildur Palenius
Sånganförare – Lisa Turlind

Kårmarskalk – Isabel Carlsson
Kårmarskalk – Anton Hedman

Standarförare – Pontus Rådén
Standarförare – Vakant

Tofsvipa – Paniz Yousefi
Tofsvipa – Vakant

Kårfotograf – Klevata Maksutii
Kårfotograf – Linnéa Kosir

Övriga funktionärer

Intendent | intendent@farmis.uu.se

Johan Spånberg
Filip Nacke

Bibliotekarie

Robin Neelissen

FMGOHB | groneorm@farmis.uu.se

Ordförande – Jonna Gregorsson
Vice ordförande – Nikolina Bolander

Studentrepresentanter

Apotekarsocitetens norra Mälarkrets styrelse

Ledamot – Elin Svedin
Ledamot – Christopher Fratta Börjes

Intendenturstyrelsen BMC | soc@farmis.uu.se

Studerande representant – Lovisa Olsson

Farmaceutiska Fakultetens rekryteringsgrupp

Ledamot (PhD) – Alfred Svan
Ledamot – Elin Mårtensson
Suppleant – Gustav Nilsson
Suppleant (PhD) – Erik Melander

Institutionsstyrelsen för farmaceutisk biovetenskap

Ordinarie ledamot (GU) – Emelie De Geer
Ordinarie ledamot (PhD) – Erik Nylander
Ordinarie ledamot (PhD) – Ida Netterberg
Suppleant (GU) – Linnéa Kosir
Suppleant (PhD) – Erik Melander

Institutionsstyrelsen för farmaci

Ordinarie ledamot (GU) – Karin Ademar
Ordinarie ledamot (PhD) – Lina Nyström
Ordinarie ledamot (PhD) – Johanna Eriksson
Suppleant (PhD) – Jonas Rudén

Institutionsstyrelsen för läkemedelskemi

Ordinarie ledamot (GU) – Anna Joo
Ordinarie ledamot (PhD) – Jonas Rydfjord
Suppelant (PhD) – Rebecka Isaksson
Suppelant (GU) – Tobias Haugmo

Jämställdhetskommittén vid Farmaceutiska Fakulteten

Ordinarie ledamot – Matilda Kahlqvist

Områdesnämnden för medicin och farmaci

Ordinarie ledamot – Elin Svedin, ordf@farmis.uu.se
Ordinarie ledamot (PhD) – Sara Roslin, doktorand@farmis.uu.se

Uppsala Universitets konsistorium

Suppleant – Emelie De Geer

Revision

Revision & ekonomi | revisor@farmis.uu.se

Internrevisor – vakant
Revisor – Öhrlings
Revisorsuppleant – vakant
Revisorsuppleant – vakant
Ekonomisk granskare – Louise Lindberg

Stiftelsen Farmis

Representant – Andreas Enfors
Representant – vakant

Verksamhetsgranskare

Nikolina Bolander