Vi har mandatet och engagemanget som krävs för att påverka våra utbildningar!

En studentkår är en organisation vid ett universitet eller högskola som vars främsta syfte är att medverka i utvecklingen och förutsättningarna för studenternas studier. Farmacevtiska Studentkåren representerar alla studenter vid den Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet i frågor som rör studenternas studiemiljö, utbildning och arbetsvillkor. Vi har sedan länge ett mycket gott samarbete med Farmaceutiska fakulteten. Genom att finnas med vid varje beslut om våra utbildningar kan vi se till att studenternas intressen alltid tas i beaktning.

Kårens studiebevakningen består av flera led vilka alla drivs av engagerade studenter!

Styrdokument