Available assignments

Right now, the student unions are looking for students at Uppsala University for representative assignments in some of the Uppsala University central bodies. Student representatives are elected jointly by all student unions at Uppsala University and are expected to represent all students at the University. Studentrepresentanter på central nivå väljs genom det kårgemensam samarbetsorganet Uppsala Universitets Förenade Studentkårer (UUFS)

För mer information besök UUFS website alternatively, if you have questions, please contact samordnare@uufs.se or the Pharmaceutical Student Union President ordf@farmis.uu.se

Alla centrala studentrepresentants uppdrag tillsätts under det kårgemensamma valmötet men de kan även tillsättas löpande under året. It is open for all students to apply for the available quests. Uppdragen som inte tillsätts under Valmötet delegeras till UUFS. Kika in på hemsidan för att se de lediga uppdragen och anmäl ditt intresse.

För fullständig lista på tillgängliga centrala uppdrag och deras uppdragsbeskrivning gå in på uufs.se.