Lediga uppdrag

Just nu söker studentkårerna vid Uppsala universitet studenter till representationsuppdrag inom några av Uppsala universitets centrala organ. Studentrepresentanterna väljs gemensamt av samtliga studentkårer vid Uppsala universitet och förväntas representera alla studenter vid universitetet. Studentrepresentanter på central nivå väljs genom det kårgemensam samarbetsorganet Uppsala Universitets Förenade Studentkårer (UUFS)

För mer information besök UUFS hemsida alternativt om ni har frågor kontakta samordnare@uufs.se eller FaS ordförande ordf@farmis.uu.se

Alla centrala studentrepresentants uppdrag tillsätts under det kårgemensamma valmötet men de kan även tillsättas löpande under året. Det är öppet för alla studenter att söka de lediga uppdragen. Uppdragen som inte tillsätts under Valmötet delegeras till UUFS. Kika in på hemsidan för att se de lediga uppdragen och anmäl ditt intresse.

För fullständig lista på tillgängliga centrala uppdrag och deras uppdragsbeskrivning gå in på uufs.se.