Ämbetspersoner

Valberedningen | val@farmis.uu.se

Ordförande – Minna Zakrisson
Ledamöter – Jesper Arvidsson, Julia Holmgren, Elina Johansson & Abubakar Shakeel

Reptilen | reptilen@farmis.uu.se

Ansvarig utgivare – Oskar Örneholm
Redaktörer – Anton Frykshammar, Alex Henriksson & William Byström

Studierådet

Ordförande – Johanna Björling
vicut@farmis.uu.se
073-517 45 89

Vice ordförande – Lea Axelsson
soc@farmis.uu.se
076-828 77 33

Sekreterare – Emma Selin Rothelius
handlaggare@farmis.uu.se

Klubbverket

Klubbmästare – Konrad Bernhardt
klm@farmis.uu.se

Uthyrningsansvarig – Rebecca Tillgren Olsson
uthyrning@farmis.se
073-0591940

Barmästare med ansvar för inköp – Linn Edström
Barmästare med ekonomiskt ansvar – Aurore Lundmark
bar@farmis.se

Pubmästare – Sofia Hogander & Sebastian Månsson
pub@farmis.se

Arbetsmarknadsutskottet | arbutskottet@farmis.se | 072-537 77 65

Ordförande – Kristin Augustsson
Vice ordförande – Sally Baderdin
Ledamöter – Elin Carlsson Vackmyr & Carolina Ravn

Internationella Utskottet | iu@farmis.uu.se

Ordförande – Neda Safa
Vice ordförande – Nor Alhaj
Lokala IPSF-delegater – David Talanov
Lokala EPSA-delegater – Max Malmberg & Ludwig Bernhardt

PINSE-delegater | pinsesverige@gmail.com

Vakant

Idrottsutskottet | idrott@farmis.uu.se

Ordförande – Mostafa Afshar
Vice ordförande – Ali Zakaria

Kulturutskottet

Ordförande – Felix Hemström Trolin
Vice ordförande – Sofia Johansson

Farmaceutiska Doktorandrådet | doktorand@farmis.uu.se

Ordförande – Oliver Degerstedt
Vice ordförande – Andrea Benediktsdottir

Informationsansvariga | info@farmis.se

Mathilda Kahlqvist
Abubakar Shakeel

Mentorsakademin | mentorsakademin@farmis.uu.se

Ordförande – Kristofer Klerfalk

Farmis Projekt 2019

Projektledare Gymnasiehelgen – Anna Pedersen
gymnasiehelgen@farmis.uu.se

Projektledare Pharmada – Kristin Augustsson

projektledare@pharmada.se

Höstfestkommittén | hostfest@farmis.uu.se

Evelina Meurling
Linnéa Gustavsson

Caphé coffein

Caphémästare – Veronika Westergren
Caphévärdar – Maja Hammarström, Annie Thulin, Emma Wanfors, Sofia Landström & Sofia Ekström

Amöberiet | amoberiet@farmis.uu.se

Cellkärna – William Byström
Mitokondrier – Alice Fors, Emma Wahlfridsson, Louise Eklund, Albin Andersson, Emelie Återgård, Linnéa Alkefjärd, David Talanov

Fest och representation

Sånganförare – Minna Zakrisson
Sånganförare – Agnes Morén

Kårmarskalk – Allan Salih
Kårmarskalk – Veronika Westergren

Standarförare – Oskar Holmér
Standarförare – Mathilda Kahlqvist

Tofsvipa – Linnéa Kosir
Tofsvipa – Malin Björk

Kårfotograf – Yamamah Khalid
Kårfotograf – Natali Gustafsson

Övriga funktionärer

Intendent | intendent@farmis.uu.se

Oskar Holmér
Veronika Westergren

Bibliotekarie

Yamamah Khalid

FMGOHB | groneorm@farmis.uu.se

Ordförande – Emma Ekström
Vice ordförande – Mathilda Kahlqvist

Studentrepresentanter

Apotekarsocitetens norra Mälarkrets styrelse

Ledamot – Emma Ekström
Ledamot – Marie Lundin

Intendenturstyrelsen BMC | soc@farmis.uu.se

Studentrepresentant – Lea Axelsson

Farmaceutiska Fakultetens rekryteringsgrupp

Ledamot (PhD) – Erik Melander
Ledamot – Malin Björk
Suppleant – Melina Khazi
Suppleant (PhD) – Alfred Svan

Institutionsstyrelsen för farmaceutisk biovetenskap

Ordinarie ledamot (GU) – Hanna Andersson
Ordinarie ledamot (PhD) – Mikaela Ceder
Ordinarie ledamot (PhD) – Anders Thorsted
Suppleant (GU) – Yllka Rama
Suppleant (PhD) – Vakant

Institutionsstyrelsen för farmaci

Ordinarie ledamot (GU) – Evelina Meurling
Ordinarie ledamot (PhD) – Jonas Rudén
Ordinarie ledamot (PhD) – Johanna Eriksson
Suppleant (PhD) – Oliver Hedge

Institutionsstyrelsen för läkemedelskemi

Ordinarie ledamot (GU) – Neda Safa
Ordinarie ledamot (PhD) – Kristian Pirttilä
Suppelant (PhD) – Ida Erngren
Suppelant (GU) – Minna Zakrisson

Kommittén för lika villkor vid Farmaceutiska Fakulteten

Ordinarie ledamot – Hanna Andersson

Områdesnämnden för medicin och farmaci

Ordinarie ledamot – Märta Lindquist, ordf@farmis.uu.se
Ordinarie ledamot (PhD) – Andrea Benediktsdottir, doktorand@farmis.uu.se

Revision

Revision & ekonomi | revisor@farmis.uu.se

Internrevisor – Sözdar Bakir
Revisor – Öhrlings (PwC)
Revisorsuppleant – vakant
Revisorsuppleant – vakant
Ekonomisk granskare – Louise Lindberg

Stiftelsen Farmis

Representant – Martin Belin
Representant – Jenny Nilsson

Verksamhetsgranskare | vg@farmis.se

Ernst Andersson