Ämbetspersoner

Valberedningen | val@farmis.uu.se

Ordförande – Sofia Hogander
Ledamöter – William Byström, Sebastian Månsson, Sabina Nosratabadi, Jesper Arvidsson

Reptilen | reptilen@farmis.uu.se

Ansvarig utgivare – Oskar Örneholm
Redaktörer – Aurore Lundmark, Anton Frykshammar & Alex Henriksson

Studierådet

Ordförande – Alva Hultén
vicut@farmis.uu.se
070-719 98 06

Vice ordförande – Lea Axelsson
soc@farmis.uu.se
076-828 77 33

Sekreterare – Vakant
handlaggare@farmis.uu.se

Klubbverket

Klubbmästare – Konrad Bernhardt
klm@farmis.uu.se

Uthyrningsansvarig – Kristin Augustsson
uthyrning@farmis.se
072-537 77 65

Barmästare med ansvar för inköp – Aurore Lundmark
Barmästare med ekonomiskt ansvar – Ebba Johansson
bar@farmis.se

Pubmästare – Siri Hjärtberg & Agnes Flygare
pub@farmis.se

Arbetsmarknadsutskottet | arb@farmis.uu.se | 072- 726 73 27

Ordförande – Veronika Westergren
Vice ordförande – Sally Baderdin
Ledamöter – Elin Carlsson, Carolina Ravn

Internationella Utskottet | iu@farmis.uu.se

Ordförande – Neda Safa
Vice ordförande – Nor Alhaj
Lokala IPSF-delegater – Gustav Nilsson, Sofia Johansson
Lokala EPSA-delegater – Max Malmberg, Ludwig Bernhardt

PINSE-delegater | pinsesverige@gmail.com

Ylva Nilsson

Idrottsutskottet | idrott@farmis.uu.se

Ordförande – Mostafa Afshar
Vice ordförande – Nichlas Näsström

Kulturutskottet

Ordförande – Felix Hemström Trolin
Vice ordförande – Sofia Johansson

Farmaceutiska Doktorandrådet | doktorand@farmis.uu.se

Ordförande – Andrea Benediktsdottir
Vice ordförande – Stina Lundberg

Informationsansvariga | info@farmis.se

Mathilda Kahlqvist

Mentorsakademin | mentorsakademin@farmis.uu.se

Ordförande – Kristofer Klerfalk

Farmis Projekt 2019

Projektledare Gymnasiehelgen – Allan Salih
gymnasiehelgen@farmis.uu.se

Projektledare Pharmada – Veronika Westergren
projektledare@pharmada.se

Höstfestkommittén | hostfest@farmis.uu.se

Evelina Meurling
Linnéa Gustavsson

Caphé coffein

Caphémästare – Lousie Eklund
Caphévärdar – Sofia Johansson, Amelie Lindberg, Albin Tranberg, Oskar Lövström

Amöberiet | amoberiet@farmis.uu.se

Cellkärna – Julia Holmgren
Mitokondrier – Alice Fors, Sebastian Månsson, Alex Henriksson, Jesper Arvidsson, Rebecca Tillgren Ohlsson, Emma Wahlfridsson, Elina Johansson

Fest och representation

Sånganförare – Minna Zakrisson
Sånganförare – Elina Rosenborg

Kårmarskalk – Allan Salih
Kårmarskalk – Malin Björk

Standarförare – Oskar Holmér
Standarförare – Mathilda Kahlqvist

Tofsvipa – Linnéa Kosir
Tofsvipa – Malin Björk

Kårfotograf – Sanna Nyström
Kårfotograf – Vakant

Övriga funktionärer

Intendent | intendent@farmis.uu.se

Oskar Holmér
Simon Olofsson

Bibliotekarie

Robin Neelissen

FMGOHB | groneorm@farmis.uu.se

Ordförande – Simon Olofsson
Vice ordförande – Mathilda Kahlqvist

Studentrepresentanter

Apotekarsocitetens norra Mälarkrets styrelse

Ledamot – Emma Ekström
Ledamot – Setna Karimkhani

Intendenturstyrelsen BMC | soc@farmis.uu.se

Studentrepresentant – Lea Axelsson

Farmaceutiska Fakultetens rekryteringsgrupp

Ledamot (PhD) – Erik Melander
Ledamot – Alice Bertilsson
Suppleant – Malin Björk
Suppleant (PhD) – Alfred Svan

Institutionsstyrelsen för farmaceutisk biovetenskap

Ordinarie ledamot (GU) – Hanna Andersson
Ordinarie ledamot (PhD) – Anders Thorsted
Ordinarie ledamot (PhD) – Robin Svensson
Suppleant (GU) – Johanna Björling
Suppleant (PhD) – Viktor Rognås

Institutionsstyrelsen för farmaci

Ordinarie ledamot (GU) – Oskar Holmér
Ordinarie ledamot (PhD) – Jonas Rudén
Ordinarie ledamot (PhD) – Johanna Eriksson
Suppleant (PhD) – Oliver Hedge

Institutionsstyrelsen för läkemedelskemi

Ordinarie ledamot (GU) – Linnéa Gustavsson
Ordinarie ledamot (PhD) – Kristian Pirttilä
Suppelant (PhD) – Rebecka Isaksson
Suppelant (GU) – Isak Simón

Kommittén för lika villkor vid Farmaceutiska Fakulteten

Ordinarie ledamot – Hanna Andersson

Områdesnämnden för medicin och farmaci

Ordinarie ledamot – Märta Lindquist, ordf@farmis.uu.se
Ordinarie ledamot (PhD) – Andrea Benediktsdottir, doktorand@farmis.uu.se

Revision

Revision & ekonomi | revisor@farmis.uu.se

Internrevisor – Jonna Gregorsson
Revisor – Öhrlings (PwC)
Revisorsuppleant – vakant
Revisorsuppleant – vakant
Ekonomisk granskare – Louise Lindberg

Stiftelsen Farmis

Representant – Martin Belin
Representant – Jenny Nilsson

Verksamhetsgranskare | vg@farmis.se

Ernst Andersson