Ämbetsmän

Valberedningen | val@farmis.uu.se

Ordförande – Mattias Rödin
Ledamöter – Henrik Jonsson, Ludwig Bernhardt & Carolina Ravn

Reptilen | reptilen@farmis.uu.se

Ansvarig utgivare – Oskar Örneholm
Redaktörer – Ani Avedis & Alexander Hedén

Studierådet

Ordförande – Anton Astré
vicut@farmis.uu.se
076-556 80 13

Vice ordförande – Minna Zachrisson
soc@farmis.uu.se
070-344 69 81

Sekreterare – Mathilda Kahlqvist
handlaggare@farmis.uu.se
076-118 96 89

Klubbverket

Klubbmästare – Alva Telander
klm@farmis.uu.se

Uthyrningsansvarig – Elina Rosenborg
uthyrning@farmis.se
076-832 05 93

Barmästare med ansvar för inköp – Shara Dilzar
Barmästare med ekonomiskt ansvar – Felix Hemström Trolin
Pubmästare – Aurore Lundmark & Isak Simón

Arbetsmarknadsutskottet | arb@farmis.uu.se | 072- 726 73 27

Ordförande – Isabel Carlsson
Vice ordförande – Vakant
Ledamöter – Haider Al-Jubouri

Internationella Utskottet | iu@farmis.uu.se

Ordförande – Vakant
Vice ordförande – Anna-Maria Lindahl
Lokala IPSF-delegater – Emilijan Vuletici & Gustav Nilsson
Lokala EPSA-delegater – Lina Karlsson & Carl Magnus Waldemar Christerson

PINSE-delegater | pinsesverige@gmail.com

Rebecka Pihl & Linda Ternefors

Idrottsutskottet | idrott@farmis.uu.se

Ordförande – Mattias Rödin
Vice ordförande – Johan Håkansson

Kulturutskottet

Ordförande – Matilda Quarnström
Vice ordförande – Caroline Baskin

Farmaceutiska Doktorandrådet | doktorand@farmis.uu.se

Ordförande – Mikaela Eriksson
Vice ordförande – Stina Lundberg

Informationsansvariga | info@farmis.se

Sanna Nyström

Vakant

Mentorsakademin | mentorsakademin@farmis.uu.se

Ordförande – Kristofer Klerfalk

Farmis Projekt 2017

Projektledare Gymnasiehelgen – Malin Björk
gymnasiehelgen@farmis.uu.se

Projektledare Pharmada – Isabel Carlsson
projektledare@pharmada.se

Höstfestkommittén | hostfest@farmis.uu.se

Sanna Nyström
Maria Pokosta
Fanny Skalberg

Caphé coffein

Caphémästare – Sofia Hogander
Caphévärdar – Ebba Johansson, Elin Eriksson, Elin Carlsson, Lovisa Dybeck, Veronika Westergren & Kristin Augustsson

Amöberiet | amoberiet@farmis.uu.se

Cellkärna – Linnéa Gustavsson
Mitokondrie – Aurore Lundmark
Mitokondrie – Allan Salih
Mitokondrie – Anton Norberg
Mitokondrie – Veronika Westergren
Mitokondrie – Nichlas Näsström
Mitokondrie – Kristin Augustsson

Fest och representation

Sånganförare – Emma Ekström
Sånganförare – Carolina Ravn

Kårmarskalk – Tyra Gustavsson
Kårmarskalk – Kristin Augustsson

Standarförare – Alice Bertilsson
Standarförare – Mathilda Kahlqvist

Tofsvipa – Elin Svedin
Tofsvipa – Jenny Nilsson

Kårfotograf – Linn Kullbrandt
Kårfotograf – Sofia Hogander

Övriga funktionärer

Intendent | intendent@farmis.uu.se

Oskar Holmér
Simon Olofsson

Bibliotekarie

Robin Neelissen

FMGOHB | groneorm@farmis.uu.se

Ordförande – Simon Olofsson
Vice ordförande – Mathilda Kahlqvist

Studentrepresentanter

Apotekarsocitetens norra Mälarkrets styrelse

Ledamot – Elin Svedin
Ledamot – Setna Karimkhani

Intendenturstyrelsen BMC | soc@farmis.uu.se

Studentrepresentant – Minna Zachrisson

Farmaceutiska Fakultetens rekryteringsgrupp

Ledamot (PhD) – Erik Melander
Ledamot – Alice Bertilsson
Suppleant – Christopher Boghos
Suppleant (PhD) – Alfred Svan

Institutionsstyrelsen för farmaceutisk biovetenskap

Ordinarie ledamot (GU) – Linneá Kosir
Ordinarie ledamot (PhD) – Anders Thorsted
Ordinarie ledamot (PhD) – Robin Svensson
Suppleant (GU) – Anna Kroneborn
Suppleant (PhD) – Viktor Rognås

Institutionsstyrelsen för farmaci

Ordinarie ledamot (GU) – Oskar Holmér
Ordinarie ledamot (PhD) – Johan Rudén
Ordinarie ledamot (PhD) – Johanna Eriksson
Suppleant (PhD) – Oliver Hedge

Institutionsstyrelsen för läkemedelskemi

Ordinarie ledamot (GU) – Tobias Haugmo
Ordinarie ledamot (PhD) – Kristian Pirttilä
Suppelant (PhD) – Rebecka Isaksson
Suppelant (GU) – Ani Avedis

Kommitén för lika villkor vid Farmaceutiska Fakulteten

Ordinarie ledamot – Yllka Rama

Områdesnämnden för medicin och farmaci

Ordinarie ledamot – Ernst Andersson, ordf@farmis.uu.se
Ordinarie ledamot (PhD) – Mikaela Eriksson, doktorand@farmis.uu.se

 

Revision

Revision & ekonomi | revisor@farmis.uu.se

Internrevisor – Josefine Jädernäs
Revisor – Öhrlings (PwC)
Revisorsuppleant – vakant
Revisorsuppleant – vakant
Ekonomisk granskare – Jenny Nilsson

Stiftelsen Farmis

Representant – Andreas Enfors
Representant – Jenny Nilsson

Verksamhetsgranskare

Elin Svedin