Ämbetsmän

Valberedningen | val@farmis.uu.se

Ordförande – Johanna Björling
Ledamöter – Mattias Rödin & Henrik Jonsson
Suppleant – Konrad Bernhardt

Reptilen | reptilen@farmis.uu.se

Ansvarig utgivare – Dennis Josefsson
Redaktörer – Lovisa Gustavsson, Anna Joo & Ani Avedis

Studierådet

Ordförande – Anton Astré
vicut@farmis.uu.se
076-556 80 13

Vice ordförande – Lovisa Olsson
soc@farmis.uu.se
070-344 69 81

Sekreterare – Ernst Andersson
handlaggare@farmis.uu.se
076-118 96 89

Klubbverket

Klubbmästare – Emma Ekström
klm@farmis.uu.se
076-232 75 21

Uthyrningsansvarig – Elina Rosenborg
uthyrning@farmis.se
076-832 05 93

Barmästare med ansvar för inköp – Felix Hemström Trolin
Barmästare med ekonomiskt ansvar – Matilda Kahlqvist
Pubmästare – Ebba Johansson

Arbetsmarknadsutskottet | arb@farmis.uu.se | 072- 726 73 27

Ordförande – Isabel Carlsson
Vice ordförande – Amanda Hahlin
Ledamöter – Anna Back & Haider Al-Jubouri

Internationella Utskottet | iu@farmis.uu.se

Ordförande – Sol Skärdin
Vice ordförande – Anna-Maria Lindahl
Lokala IPSF-delegater – Emilijan Vuletici & Ludvig Bernhardt 
Lokala EPSA-delegater – Lisa Almér & Carl Magnus Waldemar Christerson

PINSE-delegater – Rebecka Pihl & Linda Ternefors
pinse@farmis.se

Idrottsutskottet | idrott@farmis.uu.se

Ordförande – Mattias Rödin
Vice ordförande – Johan Håkansson

Kulturutskottet

Ordförande – Matilda Quarnström
Vice ordförande – Oscar Andersson

Farmaceutiska Doktorandrådet | doktorand@farmis.uu.se

Ordförande – Mikaela Eriksson
Vice ordförande – Stina Lundberg

Informationsansvariga | info@farmis.se

Linn Kullbrandt

Mentorsakademin | mentorsakademin@farmis.uu.se

Ordförande – Kristofer Klerfalk

Farmis Projekt 2017

Projektledare Gymnasiehelgen – Malin Björk
gymnasiehelgen@farmis.uu.se

Projektledare Pharmada – Isabel Carlsson
projektledare@pharmada.se

Höstfestkommittén | hostfest@farmis.uu.se

Linn Kullbrandt
Anna Back
Lydia Knutsson
Samia Chowdhury
Märta Lindquist

Caphé coffein

Caphémästare – Yllka Rama
Caphévärd – Jennifer Byström
Caphévärd – Shahad Rezege
Caphévärd – Shanya Nadhim
Caphévärd – Linn Eliott
Caphévärd – Minna Zachrisson

Amöberiet | amoberiet@farmis.uu.se

Cellkärna – Mattias Rödin
Mitokondrie – Aurore Lundmark
Mitokondrie – Allan Salih
Mitokondrie – Linnéa Gustavsson
Mitokondrie – Veronika Westergren
Mitokondrie – Zlatko Ereiz
Mitokondrie – Hanna Andersson

Fest och representation

Sånganförare – Hildur Palenius
Sånganförare – Carolina Ravn

Kårmarskalk – Isabel Carlsson
Kårmarskalk – Kristin Augustsson

Standarförare – Pontus Rådén
Standarförare – Malin Björk

Tofsvipa –
Tofsvipa – Emma Jönsson

Kårfotograf – Hanna Andersson
Kårfotograf – Johanna Björling

Övriga funktionärer

Intendent | intendent@farmis.uu.se

Johan Spånberg
Simon Olofsson

Bibliotekarie

Robin Neelissen

FMGOHB | groneorm@farmis.uu.se

Ordförande – Ernst Andersson
Vice ordförande – Nikolina Bolander

Studentrepresentanter

Apotekarsocitetens norra Mälarkrets styrelse

Ledamot – Elin Svedin
Ledamot – Setna Karimkhani

Intendenturstyrelsen BMC | soc@farmis.uu.se

Studerande representant – Lovisa Olsson

Farmaceutiska Fakultetens rekryteringsgrupp

Ledamot (PhD) – Erik Melander
Ledamot – Alice Bertilsson
Suppleant – Christopher Boghos
Suppleant (PhD) – Alfred Svan

Institutionsstyrelsen för farmaceutisk biovetenskap

Ordinarie ledamot (GU) – Linneá Kosir
Ordinarie ledamot (PhD) – Anders Thorsted
Ordinarie ledamot (PhD) – Robin Svensson
Suppleant (GU) – Anna Back
Suppleant (PhD) – Viktor Rognås

Institutionsstyrelsen för farmaci

Ordinarie ledamot (GU) – Oskar Holmér
Ordinarie ledamot (PhD) – Johan Rudén
Ordinarie ledamot (PhD) – Johanna Eriksson
Suppleant (PhD) – Oliver Hedge

Institutionsstyrelsen för läkemedelskemi

Ordinarie ledamot (GU) – Tobias Haugmo
Ordinarie ledamot (PhD) – Kristian Pirttilä
Suppelant (PhD) – Rebecka Isaksson
Suppelant (GU) – Ani Avedis

Kommitén för lika villkor vid Farmaceutiska Fakulteten

Ordinarie ledamot – Matilda Kahlqvist

Områdesnämnden för medicin och farmaci

Ordinarie ledamot – Elin Svedin, ordf@farmis.uu.se
Ordinarie ledamot (PhD) – Mikaela Eriksson, doktorand@farmis.uu.se

 

Revision

Revision & ekonomi | revisor@farmis.uu.se

Internrevisor – vakant
Revisor – Öhrlings (PwC)
Revisorsuppleant – vakant
Revisorsuppleant – vakant
Ekonomisk granskare – Louise Lindberg

Stiftelsen Farmis

Representant – Andreas Enfors
Representant – vakant

Verksamhetsgranskare

Nikolina Bolander