Ämbetspersoner

Valberedningen | val@farmis.uu.se

Ordförande – Minna Zakrisson
Ledamöter – Jesper Arvidsson, Julia Holmgren, Elina Johansson & Abubakar Shakeel

Reptilen | reptilen@farmis.uu.se

Ansvarig utgivare – Lea Axelsson
Redaktörer – Sebastian Månsson, Siri Hjärtberg & William Byström

Studierådet

Ordförande – Johanna Björling
vicut@farmis.uu.se
073-517 45 89

Vice ordförande – Amelia Lindberg
soc@farmis.uu.se
076-828 77 33

Sekreterare – Emma Selin Rothelius
handlaggare@farmis.uu.se

Klubbverket

Klubbmästare – Julia Lindblom
klm@farmis.uu.se

Uthyrningsansvarig – Rebecca Tillgren Olsson
uthyrning@farmis.se
073-0591940

Barmästare med ansvar för inköp – Alice Fors
Barmästare med ekonomiskt ansvar – Linn Edström
bar@farmis.se

Pubmästare – Ludvig Wikman
pub@farmis.se

Arbetsmarknadsutskottet | arbutskottet@farmis.se | 072-537 77 65

Ordförande – Kristin Augustsson
Vice ordförande – Sally Baderdin
Ledamöter – Elin Carlsson Vackmyr & Carolina Ravn

Lika Villkors Utskottet | likavillkor@farmis.se

Ordförande – Hanna Andersson

Vice ordförande – Yllka Rama

Ledamöter – Amelie Lindberg

Internationella Utskottet | iu@farmis.uu.se

Ordförande – Neda Safa
Vice ordförande – Sofia Johansson
Lokala IPSF-delegater – David Talanov
Lokala EPSA-delegater – Max Malmberg

PINSE-delegater | pinsesverige@gmail.com

Vakant

Idrottsutskottet | idrott@farmis.uu.se

Ordförande – Mostafa Afshar
Vice ordförande – Ali Zakaria

Kulturutskottet

Ordförande – Ludwig Bernhardt
Vice ordförande – Amanda Huici

Farmaceutiska Doktorandrådet | doktorand@farmis.uu.se

Ordförande – Oliver Degerstedt
Vice ordförande – Andrea Benediktsdottir

Informationsansvariga | info@farmis.se

Mathilda Kahlqvist
Abubakar Shakeel

Mentorsakademin | mentorsakademin@farmis.uu.se

Ordförande – Kristofer Klerfalk

Farmis Projekt 2019

Projektledare Gymnasiehelgen – Anna Pedersen
gymnasiehelgen@farmis.uu.se

Projektledare Pharmada – Kristin Augustsson

projektledare@pharmada.se

Höstfestkommittén | hostfest@farmis.uu.se

Aurore Lundmark

Lovisa Dybeck

Elina Johansson

Julia Holmgren

William Byrström

Minna Zakrisson

Sofia Hogander

Sebastian Månsson

Caphé coffein

Caphémästare – Léa Vangeli
Caphévärdar – Jennifer Andersson, Konrad Bernhardt, Rebecka Ädel & Raghad Safar

Amöberiet | amoberiet@farmis.uu.se

Cellkärna – William Byström
Mitokondrier – Alice Fors, Emma Wahlfridsson, Louise Eklund, Albin Andersson, Emelie Återgård, Linnéa Alkefjärd, David Talanov

Fest och representation

Sånganförare – Ebba Hultgren
Sånganförare – Agnes Morén

Kårmarskalk – Oskar Lövström
Kårmarskalk – Veronika Westergren

Standarförare – Minna Zakrisson
Standarförare – Konrad Bernhardt

Tofsvipa – Lea Axelsson
Tofsvipa – Louise Eklund

Kårfotograf – Sofia Johansson
Kårfotograf – Natali Gustafsson

Övriga funktionärer

Intendent | intendent@farmis.uu.se

Konrad Bernhardt
Veronika Westergren

Bibliotekarie

Yamamah Khalid

FMGOHB | groneorm@farmis.uu.se

Ordförande – Emma Ekström
Vice ordförande – Ebba Johansson

Studentrepresentanter

Apotekarsocitetens norra Mälarkrets styrelse

Ledamot – Emma Ekström
Ledamot – Marie Lundin

Intendenturstyrelsen BMC | soc@farmis.uu.se

Studentrepresentant – Amelia Lindberg

Farmaceutiska Fakultetens rekryteringsgrupp

Ledamot (PhD) – Erik Melander
Ledamot – Malin Björk
Suppleant – Melina Khazi
Suppleant (PhD) – Alfred Svan

Institutionsstyrelsen för farmaceutisk biovetenskap

Ordinarie ledamot (GU) – Hanna Andersson
Ordinarie ledamot (PhD) – Mikaela Ceder
Ordinarie ledamot (PhD) – Anders Thorsted
Suppleant (GU) – Yllka Rama
Suppleant (PhD) – Vakant

Institutionsstyrelsen för farmaci

Ordinarie ledamot (GU) – Evelina Meurling
Ordinarie ledamot (PhD) – Jonas Rudén
Ordinarie ledamot (PhD) – Johanna Eriksson
Suppleant (PhD) – Oliver Hedge

Institutionsstyrelsen för läkemedelskemi

Ordinarie ledamot (GU) – Neda Safa
Ordinarie ledamot (PhD) – Kristian Pirttilä
Suppelant (PhD) – Ida Erngren
Suppelant (GU) – Minna Zakrisson

Kommittén för lika villkor vid Farmaceutiska Fakulteten

Ordinarie ledamot – Hanna Andersson

Områdesnämnden för medicin och farmaci

Ordinarie ledamot – Felix Hemström Trolin, ordf@farmis.uu.se
Ordinarie ledamot (PhD) – Oliver Degerstedt, doktorand@farmis.uu.se

Revision

Revision & ekonomi | revisor@farmis.uu.se

Internrevisor – Vakant
Revisor – Öhrlings (PwC)
Revisorsuppleant – vakant
Revisorsuppleant – vakant
Ekonomisk granskare – Märta Lindquist

Stiftelsen Farmis

Representant – Martin Belin
Representant – Jenny Nilsson

Verksamhetsgranskare | vg@farmis.se

Ernst Andersson