Ämbetspersoner

Valberedningen | val@farmis.uu.se

Ordförande – Emma Wahlfridsson
Ledamöter –  Fanny Landin, Yousif Al-Ogaidi, & Axel Överstad

Reptilen | reptilen@farmis.uu.se

Ansvarig utgivare – Lea Axelsson
Redaktörer – Sebastian Månsson, William Byström & Ulrika Andersson

Studierådet

Ordförande – Vakant
vicut@farmis.uu.se

Vice ordförande – Amelie Lindberg
soc@farmis.uu.se
072-382 47 04

Sekreterare – Simon Olofsson
handlaggare@farmis.uu.se

Klubbverket

Klubbmästare – Julia Lindblom
klm@farmis.uu.se

Uthyrningsansvarig – Vakant
uthyrning@farmis.se

Barmästare med ansvar för inköp – Konrad Bernhardt
Barmästare med ekonomiskt ansvar – Alice Fors
bar@farmis.se

Pubmästare –  Anna Pedersen
pub@farmis.se

Arbetsmarknadsutskottet | arbutskottet@farmis.se

Ordförande – Victoria Östman
Vice ordförande – Vakant
Ledamöter – Emma Persson & Emma Blandin

Lika Villkors Utskottet | likavillkor@farmis.se

Ordförande – Vakant

Vice ordförande – Yllka Rama

Ledamöter – Amelie Lindberg

Internationella Utskottet | iu@farmis.uu.se

Ordförande – Neda Safa
Vice ordförande – Sofia Johansson
Lokala IPSF-delegater – Vakant
Lokala EPSA-delegater – Vakant

PINSE-delegater | pinsesverige@gmail.com

Vakant

Idrottsutskottet | idrott@farmis.uu.se

Ordförande – Edvin Stephansson
Vice ordförande – Tore Ander

Kulturutskottet

Ordförande – Ludwig Bernhardt
Vice ordförande – Amanda Huici

Farmaceutiska Doktorandrådet | doktorand@farmis.uu.se

Ordförande – Andrea Benediktsdottir
Vice ordförande – Rosita Kneiszl

Informationsansvariga | info@farmis.se

Carolina Ravn & Kristin Augustsson

Mentorsakademin | mentorsakademin@farmis.uu.se

Ordförande – Kristofer Klerfalk

Farmis Projekt 2021

Projektledare Gymnasiehelgen – Vakant
gymnasiehelgen@farmis.uu.se

Projektledare Pharmada – Victoria Östman

projektledare@pharmada.se

Höstfestkommittén | hostfest@farmis.uu.se

Aurore Lundmark

Lovisa Dybeck

Elina Johansson

Julia Holmgren

William Byrström

Minna Zakrisson

Sofia Hogander

Sebastian Månsson

Caphé coffein

Caphémästare – Yousif Al-Ogaidi
Caphévärdar – Liv Gyllfors, Mimmi Johansson & Moa Nybond

Amöberiet | amoberiet@farmis.uu.se

Cellkärna – Rebecka Ädel
Mitokondrier –  Axel Yngveson, , Jennifer Andersson, Terese Högnelid, Karl Mimer, Adubakar Shakeel, Hedda Fransson & Paloma van Setten

Fest och representation

Sånganförare – Ebba Hultgren
Sånganförare – Sebastian Månsson

Kårmarskalk – Oskar Lövström
Kårmarskalk – Linn Edström

Standarförare – Minna Zakrisson
Standarförare – Konrad Bernhardt

Tofsvipa – Lea Axelsson
Tofsvipa – Louise Eklund

Kårfotograf – Ida Malo
Kårfotograf – Rebecca Tillgren Ohlsson

Övriga funktionärer

Intendent | intendent@farmis.uu.se

Konrad Bernhardt & Alice Fors

Bibliotekarie

Linus Persson

FMGOHB | groneorm@farmis.uu.se

Ordförande – Kristin Augustsson
Vice ordförande – Ebba Johansson

Studentrepresentanter

Apotekarsocitetens norra Mälarkrets styrelse

Ledamot – Rebecka Phil
Ledamot – Marie Lundin

Intendenturstyrelsen BMC | soc@farmis.uu.se

Studentrepresentant – Amelia Lindberg

Farmaceutiska Fakultetens rekryteringsgrupp

Ledamot (PhD) – Fanny Lundmark
Ledamot (PhD) – Erik Bivehead
Ledamot – Märta Lindquist
Suppleant – Vakant

Institutionsstyrelsen för farmaceutisk biovetenskap

Ordinarie ledamot (GU) – Hanna Andersson
Ordinarie ledamot (PhD) – Frida Lindberg
Ordinarie ledamot (PhD) – Fadi Rofo
Suppleant (GU) – Ebba Johansson
Suppleant (PhD) – Vakant

Institutionsstyrelsen för farmaci

Ordinarie ledamot (GU) – Ebru Dogan
Ordinarie ledamot (PhD) – Maryam Tofiq
Ordinarie ledamot (PhD) – Oliver Hedge
Suppleant (PhD) – Marcus Wanselius

Institutionsstyrelsen för läkemedelskemi

Ordinarie ledamot (GU) – Oskar Lövström
Ordinarie ledamot (PhD) – Fanny Lundmark
Suppelant (PhD) – Ida Erngren
Suppelant (GU) – Rebecca Tillgren Ohlsson

Områdesnämnden för medicin och farmaci

Ordinarie ledamot – Felix Hemström Trolin, ordf@farmis.uu.se
Ordinarie ledamot (PhD) – Andrea Benediktsdottir, doktorand@farmis.uu.se

Revision

Revision & ekonomi | revisor@farmis.uu.se

Internrevisor – Vakant
Revisor – Öhrlings (PwC)
Revisorsuppleant – vakant
Revisorsuppleant – vakant
Ekonomisk granskare – Märta Lindquist

Stiftelsen Farmis

Representant – Martin Belin
Representant – Jenny Nilsson

Verksamhetsgranskare | vg@farmis.se

Ernst Andersson