Ämbetsmän

Valberedningen | val@farmis.uu.se

Ordförande – Carolina Ravn
Ledamöter – Ludwig Bernhardt, Sofia Hogander, William Byström & Sebastian Månsson

Reptilen | reptilen@farmis.uu.se

Ansvarig utgivare – Oskar Örneholm
Redaktörer – Aurore Lundmark, Anton Frykshammar & Alexander Hedén

Studierådet

Ordförande – Alva Hultén
vicut@farmis.uu.se
070-719 98 06

Vice ordförande – Minna Zachrisson
soc@farmis.uu.se
070-344 69 81

Sekreterare – Mathilda Kahlqvist
handlaggare@farmis.uu.se
070-059 95 39

Klubbverket

Klubbmästare – Alva Telander
klm@farmis.uu.se

Uthyrningsansvarig – Kristin Augustsson
uthyrning@farmis.se
072-537 77 65

Barmästare med ansvar för inköp – Ebba Johansson
Barmästare med ekonomiskt ansvar – Shara Dilzar
Pubmästare – Madeleine Gbakagna & Sara Maher

Arbetsmarknadsutskottet | arb@farmis.uu.se | 072- 726 73 27

Ordförande – Veronika Westergren
Vice ordförande – Milan Al-Naqshbande
Ledamöter – Haider Al-Jubouri & Elin Carlsson

Internationella Utskottet | iu@farmis.uu.se

Ordförande – Vakant
Vice ordförande – Vakant
Lokala IPSF-delegater – Gustav Nilsson
Lokala EPSA-delegater – Max Malmberg

PINSE-delegater | pinsesverige@gmail.com

Rebecka Pihl

Idrottsutskottet | idrott@farmis.uu.se

Ordförande – Mostafa Afshar
Vice ordförande – Nichlas Näsström

Kulturutskottet

Ordförande – Matilda Quarnström
Vice ordförande – Caroline Baskin

Farmaceutiska Doktorandrådet | doktorand@farmis.uu.se

Ordförande – Andrea Benediktsdottir
Vice ordförande – Stina Lundberg

Informationsansvariga | info@farmis.se

Aurore Lundmark

Mentorsakademin | mentorsakademin@farmis.uu.se

Ordförande – Kristofer Klerfalk

Farmis Projekt 2019

Projektledare Gymnasiehelgen – Allan Salih
gymnasiehelgen@farmis.uu.se

Projektledare Pharmada – Veronika Westergren
projektledare@pharmada.se

Höstfestkommittén | hostfest@farmis.uu.se

Sanna Nyström
Maria Pokosta
Fanny Skalberg
Elin Svedin

Caphé coffein

Caphémästare – Anna Pedersen
Caphévärdar – Julia Lindblom, Rebecca Tillgren Ohlsson, Sofia Johansson, Linn Edström & Lea Axelsson

Amöberiet | amoberiet@farmis.uu.se

Cellkärna – Nichlas Näsström
Mitokondrie – Julia Holmgren
Mitokondrie – Sebastian Månsson
Mitokondrie – Anton Norberg
Mitokondrie – Jesper Arvidsson
Mitokondrie – Rebecca Tillgren Ohlsson
Mitokondrie – Kristin Augustsson

Fest och representation

Sånganförare – Emma Ekström
Sånganförare – Elina Rosenborg

Kårmarskalk – Tyra Gustavsson
Kårmarskalk – Malin Björk

Standarförare – Alice Bertilsson
Standarförare – Mathilda Kahlqvist

Tofsvipa – Elin Svedin
Tofsvipa – Jenny Nilsson

Kårfotograf – Linn Kullbrandt
Kårfotograf – Sofia Hogander

Övriga funktionärer

Intendent | intendent@farmis.uu.se

Oskar Holmér
Simon Olofsson

Bibliotekarie

Robin Neelissen

FMGOHB | groneorm@farmis.uu.se

Ordförande – Simon Olofsson
Vice ordförande – Mathilda Kahlqvist

Studentrepresentanter

Apotekarsocitetens norra Mälarkrets styrelse

Ledamot – Emma Ekström
Ledamot – Setna Karimkhani

Intendenturstyrelsen BMC | soc@farmis.uu.se

Studentrepresentant – Minna Zachrisson

Farmaceutiska Fakultetens rekryteringsgrupp

Ledamot (PhD) – Erik Melander
Ledamot – Alice Bertilsson
Suppleant – Malin Björk
Suppleant (PhD) – Alfred Svan

Institutionsstyrelsen för farmaceutisk biovetenskap

Ordinarie ledamot (GU) – Hanna Andersson
Ordinarie ledamot (PhD) – Anders Thorsted
Ordinarie ledamot (PhD) – Robin Svensson
Suppleant (GU) – Johanna Björling
Suppleant (PhD) – Viktor Rognås

Institutionsstyrelsen för farmaci

Ordinarie ledamot (GU) – Oskar Holmér
Ordinarie ledamot (PhD) – Jonas Rudén
Ordinarie ledamot (PhD) – Johanna Eriksson
Suppleant (PhD) – Oliver Hedge

Institutionsstyrelsen för läkemedelskemi

Ordinarie ledamot (GU) – Linnéa Gustavsson
Ordinarie ledamot (PhD) – Kristian Pirttilä
Suppelant (PhD) – Rebecka Isaksson
Suppelant (GU) – Isak Simón

Kommitén för lika villkor vid Farmaceutiska Fakulteten

Ordinarie ledamot – Yllka Rama

Områdesnämnden för medicin och farmaci

Ordinarie ledamot – Ernst Andersson, ordf@farmis.uu.se
Ordinarie ledamot (PhD) – Andrea Benediktsdottir, doktorand@farmis.uu.se

 

Revision

Revision & ekonomi | revisor@farmis.uu.se

Internrevisor – Jonna Gregorsson
Revisor – Öhrlings (PwC)
Revisorsuppleant – vakant
Revisorsuppleant – vakant
Ekonomisk granskare – Jenny Nilsson

Stiftelsen Farmis

Representant – Andreas Enfors
Representant – Jenny Nilsson

Verksamhetsgranskare

Elin Svedin