Vad är en läkemedelsexpert?

piller

Farmaceuten är samhällets läkemedelsexpert!

Farmaceuten har god kunskap om hur läkemedel utvecklas, hur de påverkar kroppen och hur de ska användas för att få bäst effekt. Farmaceuten kan arbeta vid universitet med att forska fram nya läkemedel, inom läkemedelsindustrin med att utveckla och producera läkemedel samt på sjukhus och apotek där man arbetar för en  säkert och effektivt läkemedelsanvändningen. Farmaceuten har även möjlighet att jobba som hälsoekonom på myndigheter, forskande företag samt universitet där man arbetar för att kostnadseffektivisera samhällets läkemedelsanvändning.