FAQ

Har du frågor kring denna FAQ eller tycker att det saknas information? Hör av dig till Ordförande på ordf@farmis.uu.se • Kåren
  Här hittar du frågor som rör kåren; vad Farmacevtiska Studentkåren är för, vad studiebevakning innebär, och hur du kontaktar ämbetspersoner samt mycket mer.
 • Vad är Farmacevtiska Studentkåren?
  21-05-2018

  Farmacevtiska Studentkåren är en studentkår. Det är en organisation vid ett universitet eller högskola vars främsta syfte är student influence, alltså att medverka i utvecklingen och förutsättningarna för studenternas studier. Farmacevtiska Studentkåren representerar alla studenter vid den Faculty of Pharmacy vid Uppsala universitet i frågor som rör studenternas studiemiljö, education and working conditions. For a long time we have had a very good cooperation with the Faculty of Pharmacy. By being present at any decision regarding our education, we can ensure that students' interests are always taken into consideration.

   

  Kåren arbetar också för alla studenter vid Uppsala universitet genom sin studiebevakning på central nivå.

   

  Kårens studiebevakning sker i flera led och sköts helt av engagerade studenter, de flesta av dessa gör det helt parallellt med sina studier.

   

  Utöver studiebevakning arbetar kåren med arbetslivsanknytning and studiesociala frågor.

   

  Psst.. Visste du att studentkårers arbete regleras i Högskolelagen (1992:1434)?

  Där står det bland annat att:

   

  9 § En studentkår ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan. Lag (2009:766).

   

  11 § En studentkår ska vara demokratiskt uppbyggd och kunna representera studenterna inom kårens verksamhetsområde. Lag (2009:766).

  12 § Alla studenter inom en studentkårs verksamhetsområde ska ha rätt att vara medlemmar i kåren, om de uppfyller de krav som ställs för medlemskap i en sådan sammanslutning som avses i 8 §.

  Den student som är medlem i studentkåren ska ha rösträtt vid val till studentkårens högsta beslutande organ. Lag (2009:766).

 • Vem kan bli medlem i Farmacevtiska Studentkåren?
  28-05-2018

  Alla, kort och gott. Det finns dock olika typer av medlemmar vilka beskrivs nedan.

   

  Aktiv medlem: Aktiv medlem är den som bedriver studier inom Farmacevtiska Studentkårens verksamhetsområde, alltså under Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet samt erlägger avgift till kåren.

   

  Denna typ av medlemskap är det vanligaste och gäller alltså dig som studerar eller är doktorand vid Farmaceutiska fakulteten.

   

  Stödmedlem: Stödmedlem är den som erlägger avgift till kåren utan att vara inspektor, proinspektor, hedersledamot, aktiv medlem eller övrig medlem.

   

  Övrig medlem: Övrig medlem är den som bedriver studier endast utanför Farmacevtiska Studentkårens verksamhetsområde samt kårens heltidsarvoderade ämbetsmän. Övrig medlem skall erlägga avgift till kåren.

   

  Läs om hur du blir medlem here

   

  Har du frågor kring medlemskap?

  Kontakta du Vice ordförande med ansvar för ekonomi på vicek@farmis.uu.se

 • Vad kostar det att bli medlem i kåren?
  28-05-2018

  Under studietiden kostar det 100 kr/termin att vara medlem i Farmacevtiska Studentkåren.

   

  Som seniormedlem kostar det 250 kr/år att vara medlem.

   

  Sign up here

   

  Har du frågor kring medlemskap?

  Kontakta du Vice ordförande med ansvar för ekonomi på vicek@farmis.uu.se

 • Hur blir jag medlem i kåren och hur gynnas jag av mitt medlemskap?
  28-05-2018

  Det finns flera olika sätt att bli medlem i Farmacevtiska Studentkåren på.

   

  Alternativ 1:

  Besök Uppsalastudent.com och följ instruktionerna. Här kan du samtidigt bli medlem i en nation.

   

  Alternativ 2:

  Swisha 100 kr till 123 226 22 85, inkludera namn och 10-siffrigt personnummer i meddelandet.

   

  Ex. Farm Pharmisson, 971029-XXXX

   

  Vill du bli seniormedlem swishar du istället 250 kr till samma nummer och anger även senior i texten.

   

  Alternativ 3:

  Kontakta Vice ordförande med ansvar för ekonomi på vicek@farmis.uu.se

   

  Har du frågor kring medlemskap?

  Kontakta du Vice ordförande med ansvar för ekonomi på vicek@farmis.uu.se

 • Hur gynnar mitt medlemskap mig som student?
  28-05-2018

  Engagerade studenter från kåren jobbar dagligen för att påverka din utbildning och läromiljö vid Farmaceutiska fakulteten till det bättre. Andra arbetar aktivt mot hela Uppsala universitet för att påverka alla studenters studiesituation här i Uppsala. Ett medlemskap i Farmacevtiska Studentkåren bidrar alltså till att du är med och påverkar din utbildning till det bättre genom att stödja kåren i sitt arbete. Utöver detta får du nedanstående,

   

  • Möjligheten till hjälp och rådgivning av studentombudet om du stöter på problem som rör din utbildning
  • Voting rights at the Union's highest decision-making body
  • Affect your education by becoming a student representative and participate in the study council meetings
  • Get closer to the real working life through our Mentor Academy, Pharmada and Job portal.
  • Go on international congresses and meet pharmacists from all over the world
  • Work out with our Sports committee
  • Reduced prices in the pub and on our traditional parties
  • A limited number of free prints per week
  • Welcome reception where you will be introduced to the studies, your future working life and the Uppsala student life
  • Access to our house with. a study room, grouproom, a room for playing pool, sauna, spacious rooms, microwave ovens and computer room
 • Hur blir jag seniormedlem?
  28-05-2018

  Maila namn och personnummer till vicek@farmis.uu.se och ange att du önskar bli seniormedlem.

   

  Eller:

  Swisha 250 kr till 123 226 22 85, inkludera namn och 10-siffrigt personnummer samt senior i meddelandet.

   

  Ex. Farm Pharmisson, 971029-XXXX, senior

 • What is the Senior Section?
  28-05-2018

  The unity does not end at graduation. Through a senior membership you support the Union's activities at the same time as you get the opportunity to keep in touch with your old classmates and friends from Pharmen!

  Farmacevtiska Studentkårens seniorsektion är till för dig som avslutat dina studier vid Farmaceutisk fakulteten, but want to continue to keep in touch with old classmates and Farmis. The membership also provides a welcome contribution to the Student Union finances.

  What does the Senior Section do?
  We organize activities to link both old and new contacts. Each fall there is a senior party with associated annual meeting, a very popular arrangement. If you are looking to organize a reunion, please contact us and maybe we can help? Your ideas are welcomed!

 • Hur ser Farmacevtiska Studentkårens organisation ut?
  28-05-2018
 • Vad är studiebevakning och hur går det till?
  28-05-2018

  Studenter har genom studentkåren, enligt lag, rätt att representera studenterna där universitetet bereder eller beslutar i frågor som rör utbildningen eller studenternas situation.

   

  Högskolelagen (1992:1434) Kapitel 2

  7 § Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om antalet sådana representanter och om hur de ska utses. Lag (2016:744).

   

  Genom studentkåren kan du göra din röst hörd för att utbildningarnas innehåll och kvalitet kontinuerligt förbättras.

   

  Course representatives and Student representatives

  The Union's study monitoring is largely driven by our course representatives and student representatives. Studentrepresentanterna sitter med och representerar kårens åsikt i varje beslutande och beredande organ inom Farmaceutiska fakulteten och Uppsala universitet. Studentrepresentanterna väljs av kårens medlemmar och representerar de åsikter som kårens medlemmar gemensamt har beslutat om vid antagandet av kårens åsiktsprogram.

   

  Lär mer om studentrepresentanter HÄR

   

  I varje kurs finns det två kursrepresentanter. De är kårens förlängda arm ut bland studenterna. Kursrepresentanterna spetsar öronen för att ta in vad sina medstudenter känner och tycker om utbildningen. Kursrepresentanterna är också en stor del av kursvärderingsprocessen and studierådet.

   

  Letters and referrals
  To create good conditions for studies at Uppsala University, the Union is also a referral body vis-à-vis Uppsala University, Utbildningsdepartementet och andra enheter som tar beslut om frågor som rör studenterna vid Farmaceutiska fakulteten och Uppsala universitet.


  Safety representatives
  Vid varje institutionsstyrelse finns skyddsombud som du kan vända dig till när något inte fungerar i studiemiljön. The safety mediators are just like you, students at the Faculty of Pharmacy and represent your interests at the respective institutional board. If you have noticed flaws in the physical or mental study environment, this is where you can turn to!

  Student council
  At the student council meetings course representatives , student representatives and all students who are interested in what is current within the pharmaceutical education contribute. When a major issue is not covered by the freedom of speech program, it is brought up here to be debated, to make sure the opinion is well anchored with the students. The student council has one meeting per month. Come to the student council meetings if you want to know what issues are topical within the Faculty at the moment. Everyone is welcome!

  The PhD council (FDR)
  The Pharmaceutical PhD Council manages the Union's issues related to research and graduate education, their goal is to have a solid education from admission to thesis defence for all PhD students. The Pharmaceutical PhD student Council is part of the Doctoral Committee, which is a a joint body for all postgraduate students at Uppsala University.

  National- and international study monitoring
  Since our main focus is on the pharmaceutical educations, it is important to keep up to date with what is happening with the pharmaceutical educations nationally and internationally. Det gör vi genom samarbete med Swedish National Association of Pharmaceutical Students (SNAPS), European Pharmaceutical Student Association (EPSA) and the International Pharmaceutical Students' Federation(IPSF). The international contacts are handled by the International Committee.

  Har du frågor om din utbildning?

  Kontakta Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor på vicut@farmis.uu.se

 • Vad är Pharmen för något?
  28-05-2018

  Pharmen är Farmacevitska Studentkårens alldeles egna kårhus. Du hittar kårhuset i Uppsala Science Park på Dag Hammarskjölds Väg 16.

   

  Hit är du som medlem alltid välkommen att plugga, umgås, värma din mat, fika, spela biljard och pingis eller bara hänga. Inne eller i vår fina trädgård.

   

  Självklart är alla dina vänner också välkomna!

   

  Kårhuset är öppet alla vardagar 09.00-17.00 om inte annat anges på kårens sociala medier.

 • Var kan jag se vad som händer på kåren?
  28-05-2018

  Du kan se vad som händer i Kalendern på hemsidans startsida (www.farmis.se)

   

  Du kan också följa oss på sociala medier där vi heter Farmis på både Instagram och Facebook.

 • Vem kan jag vända mig till om jag har frågor?
  28-05-2018

  Du kan alltid vända dig till kårens ordförande om du har ideér, frågor eller funderingar om kåren eller om universitetet. Ordförande leder kårens dagliga verksamhet, samordnar styrelsen och är ansvarig för kårens information såväl internt som externt. The President has many representative missions both within and outside the University and the student world, the President is in all of these contexts representing the members opinions and works for their best interests.

   

  Kårens ordförande nås lättast via mail: ordf@farmis.uu.se eller på 079-334 08 94.

   

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till styrelsen, följ denna länk för kontaktuppgifter till kårens andra förtroendevalda och funktionärer.

   

  The Board

   

  President ordf@farmis.uu.se

  Hit kan du vända dig med de flesta frågor du har. Är någon mer lämpad att svara på din fråga hjälper jag dig genom att lotsa sig vidare till denna person.

   

  Vice President; economy (VicEk) vicek@farmis.uu.se

  Har du frågor kring

  • Ditt medlemskap
  • Mecenatkort
  • Terminsräkning

  ...eller om du som ämbetsperson har ekonomiska frågor kopplat till sitt ämbete vänder du dig hit.

   

  Vice President; education (VicUt) vicut@farmis.uu.se

  VicUt kan svara på frågor om din utbildning och hänvisa dig vidare till rätt person på universitetet när du får problem. Vill du vara studentrepresentant eller få kallelsen till studierådet är det hit du ska vända dig.

   

  Student Liaison Officer handlaggare@farmis.uu.se

  Handläggaren är också fakultetsansvarig. Till handläggaren vänder du dig om:

  • Du vill bli kursrepresentant
  • Har frågor om kursvärderingar
  • Är ämbetsperson och vill hämta en nyckel till kårhuset

   

  Study social member soc@farmis.uu.se

  Som studiesocial ledamot har man ansvar för studiesociala frågor. Till mig kan du vända dig med frågor om:

  • Arbetsmiljö
  • Bostadsfrågor
  • CSN

   

  Klubbmästare klm@farmis.uu.se

  Klubbmästaren har koll på saker som rör puben, caphét och uthyrningar av kårhuset. Så har du frågor om detta eller är du sugen på att jobba som serveringspersonal på någon av våra sittningar är det hit du ska vända dig.

   

  President of the Labour market committee arb@farmis.uu.se

  Arbetsmarknadsansvarig tillika ordförande i Arbetsmarknadsutskottet ansvarar för kårens samarbetsavtal och kontakten med den farmaceutiska arbetsmarknaden. If any company wants to get into contact with the Pharmaceutical Student Union, this should be done through me.

  Arbetsmarknadsansvarig är även projektledare för Pharmada, Sweden's largest career fair for pharmacists, held in March each year.

   

  Har du frågor kring arbetslivsanknytning, samarbeten, avtal eller Pharmada kontaktar du arbetsmarknadsansvarig.

   

  Secretary sekr@farmis.uu.se

  The Secretary convenes meetings, writes protocols during the Union- och styrelsemöten samt håller kårens ämbetslistor, statutes and regulations updated. The Secretary is also the President's right hand man in the work of the Board. Contact the Secretary if you wish to have direct phone number or email address to one of the Union's officers. Det är också hit du ska vända dig med frågor kring din ämbetsbeskriving, as well as the corporate plan and report.

 • Hur kan man engagera sig i Farmacevtiska Studentkåren?
  28-05-2018

  Det finns många olika sätt du kan engagera dig i kåren på. Genom att ta ett ämbete, delta i kårens studiebevakning, arbetslivsanknytning eller studiesociala verksamhet.

   

  Du kan bli a course representative

   

  Du kan bli studentrepresentant lokalt eller centralt

   

  Du kan delta på student council meetings

   

  Du kan delta på kårmöten

   

  Du kan jobba på pubar eller uthyrningar

   

  Du kan också engagera dig genom att ta ett ämbete på kåren, nedan följer en lista på de ämbeten som finns. Klicka HERE för att komma till ämbetsbeskrivningarna där du kan läsa mer om vad posterna innebär. Har du fler frågor om de olika ämbetena kontakta valberedningen på val@farmis.uu.se

   

  The Board
  Kårordförande
  Vice President; economy (VicEk)
  Vice President; education (VicUt)
  Student Liaison Officer
  President of the Labour market committee
  Study social member
  Klubbmästare
  Secretary

  Klubbverket
  Rental manager
  Bar manager with financial responsibility (BarEk)
  Barmästare med inköpsansvar (BarIn)
  2 st Pubmästare

   

  Caphékommittén
  Caphé manager
  5 st Caphévärd

  The International committe
  President
  Vice President
  2 st lokal IPSF delegat
  2 st lokal EPSA delegat
  2 st PINSE delegat

  The Sports committee
  President
  Vice President

  The Culture committee
  President
  Vice President

  Reptilen
  Responsible publisher
  4 st Redaktörer

  Amöberiet
  Cell nucleus
  6 st Mitokondrie


  Valberedning
  President
  4 st Ledamöter

  Ekonomi och revision
  Operational reviewer
  Internal auditor
  Financial reviewer
  2 st Ledamot i Apotekarsocietetens Norra Mälarkrets styrelse

  Representation
  2 st Informationsansvarig
  2st Kårfotograf
  2 st Tofsvipa
  2st Standarförare
  2 st Kårmarskalk
  2 st Sånganförare

  The Labour market committee
  President
  Vice Ordförande
  2 st Ledamot


  Pharmen
  2 st Intendent
  2 st Sommarintendent
  2 st Stiftelsen Farmis
  Librarian

  The high school weekend committee
  Project manager high school weekend
  2 st Handläggare
  Responsible for transport

  Responsible for food

  Responsible for accommodation

  Pharmadakommittén
  Projekledare
  Vice projektledare
  Värdförman
  Ansvarig kontaktsamtal
  Platsansvarig
  PR Manager
  Ansvarig mat & mingel
  Webbansvarig

  Fall prom committee
  6 st Kommittémedlem

  Studenthälsan i Uppsalas styrelse
  Member, tillika VicEk
  Member
  Member

  SNAPS
  Ledamot tillika Kårordförande
  Ledamot tillika VicUt
  Deputy member
  Valberedare

   

  Övrigt
  Suppleant Konsistoriet

   

  Pharmaceutical faculty recruitment group
  ledamot (GU)
  ledamot (PhD)
  deputy member (GU)
  deputy member (PhD)

  The Department Board of Pharmaceutical Biosciences
  ledamot (PhD)
  ledamot (GU)
  ledamot (PhD)
  deputy member (GU)
  deputy member (PhD)

  The Department Board of Pharmacy
  ledamot (PhD)
  ledamot (PhD)
  ledamot (GU)
  deputy member (PhD)

  The Department Board of Medicinal chemistry
  ledamot (GU)
  ledamot (PhD)
  deputy member (PhD)
  deputy member (GU)

  The committee for Equal opportunities
  Member

  Pharmaceutical PhD Council (FDR)
  President
  Vice President
  Secretary
  Treasurer
  Member
  Member

  Besvärsnämnden
  Member
  Member

 • Uppsala
  Här hittar du frågor som rör Uppsala, både som stad och framförallt som studentstad.
 • Hur hittar jag bostad i Uppsala?
  24-09-2018

  Att hitta bostad i Uppsala kan kännas hopplöst, men det är det inte! Här är några tips på hur du lättast hittar ditt nya hem.
  På Blocket.se kan du både hitta annonser för andrahandskontrakt och personer som söker inneboende. Du kan även lägga ut en egen annons och skriva att du söker boende. Var dock försiktigt! Betala aldrig något i förskott och ta det försiktigt med skyhöga hyror.
  Heimstaden.se har ett “först till kvarn”-system där du har möjlighet att få ett rum i någon av Flogstas många korridorer.
  Nationerna har tillsammans över 3000 studentbostäder. När du blir medlem i en nation kan du ställa dig i nationens egen bostadskö. Dessa bostäder har oftast kortare kötider, billigare hyror och ligger väldigt centralt. Läs mer på uppsalastudent.com om vad som gäller för din nation.
  Studentboet.se drivs av Uppsala universitet, Uppsala kommun och Uppsala studentkår. Det fungerar lite som studentbostädernas blocket. Det är gratis att registrera sig och här kan du hitta annonser om massor av andrahandskontrakt. Detta är oftast ett bra ställe att börja leta på.
  Uppsala Bostadsförmedling har samlat många av de största hyresvärdarna i en och samma kö. Här finns många typer av boenden; ungdomsboende, studentboende, kollektiv och korttidskontrakt. Det kostar 290 kronor per år att stå i bostadskön och ett tips är att ställa sig i kön så tidigt som möjligt på bostad.uppsala.se.

 • Vad är skillnaden på kår och nation? Måste man vara med i båda?
  24-09-2018

  En studentkår har som huvudsakligt syfte att bedriva student influence medan en nation sysslar mer med studiesocial verksamhet i form av diverse fritidsaktiviteter som fester, klubbar, pubar, restauranger och caféer. Since 2010 måste du inte vara medlem i varken kår eller nation, men många väljer ändå att vara medlem i båda. Medlem i kåren är man för att stödja arbetet med studiebevakning. Medlem i nation är man för att få ta del av nationernas verksamhet.

 • Vad är egentligen grejen med valborg i Uppsala?
  24-09-2018

  Valborgsmässoafton, eller sista april, har firats sedan urminnes tider. Idag är det årets största studenthögtid i Uppsala, mycket är helt traditionsenligt men mycket är även nya påfund. I Uppsala kan man även fira valborg hur många dagar man vill!

  Skvalborg infaller den 28/4 och nationerna drar igång valborgsfirandet, alla på sitt eget sätt.

  Kvalborg, the 29/4 är antingen dag två eller dagen för dagen. Nationerna håller ofta öppet sent för konserter och klubbar.

  Valborg är dagen då Uppsalas gator fylls med folk och våren är kommen. På Pharmen ställer vi till med Valborgsbrunch som en start på dagen. I Fyrisån finns diverse farkoster att skåda när de försöker ta sig fram i forsränningen. Ekoparken, utanför Ekonomikum, är ett populärt ställe att slå sig ner för picknick om man inte söker sig till sillunch på nation. Klockan 15.00 är det enligt tradition mösspåtagning vid Carolina Rediviva och tillsammans med Uppsala universitets rektor kan du sätta på dig studentmössan till tonerna av körsång från Orphei Drängar. Samtidigt ställer vissa nationer till med champagnegalopp. På kvällen, klockan 21.00, vid Uppsala slott håller Curator Curatorum sitt traditionsenliga vårtal. Allmänna sången sjunger våren till och Uppsala studentkårs ordförande utbringar ett fyrfaldigt leve för Hans Majestät Konungen.

  Finalborg eller första maj är alltså dagen efter dagen. Har man energi kvar så brukar nationerna ha en majmiddag som avslutning på hela kalaset.

 • Vart ska jag handla mat egentligen?!
  24-09-2018

  Det är väl egentligen en smaksak, men ett tips är ju att Sveriges billigaste ICA finns i Uppsala! Nämligen ICA Väst som ligger i Flogsta, helt klart värt ett besök dagarna innan CSN.

 • Hur fungerar kollektivtrafiken i Uppsala?
  24-09-2018

  Kollektivtrafiken här drivs av UL, all information du kan tänkas vilja ha om bussar och tåg kan du finna på deras hemsida ul.se. Ett tips är att du som student har studentrabatt på 30-dagarsbiljetten, den kan även modifieras för att passa dig som pendlar så du kan resa till Stockholm eller Gävle. Priserna hittar du here.

 • Var kan man träna i Uppsala?
  24-09-2018

  Vill du träna inomhus finns en hel drös gym i Uppsala. Ett hett tips är att kolla in Campus 1477 som har en anläggning precis bredvid Pharmen. Vill du hellre träna utomhus finns både utegym and löpspår. Vill du hellre träna i grupp anordnar vårt Idrottsutskott gruppträningar en gång i veckan.

 • Måste jag adressändra när jag flyttar till Uppsala? Hur gör jag det?
  24-09-2018

  Du som flyttar för att studera vid universitet eller högskola ska vara folkbokförd på din studieort. Grundregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor, det vill säga där du sover flest nätter.

  Med en e-legitimation kan du använda Skatteverkets e-tjänst för att göra flyttanmälan, snabbt och enkelt. Läs mer och gör din flyttanmälan på Skatteverkets webbplats: www.skatteverket.se/studentflytt