Ämbeten att söka

Ämbeten som kan sökas inför de fyra Kårmötena

 

Marsmötet

Väljs på sittade möte

 • Ordförande i valberedningen, vilken är en sittande ledamot, mandat period 1⁄2 år
 • Ledamot till valberedningen
 • Suppleant till valberedningen
 • Cellkärna och mitokondrier till Amöberiet
 • Arbetsmarknadsutskottets vice ordförande
 • Informationsansvarig

Septembermötet

Väljs på sittande möte

 • Valberedningens ordförande, vilken är redan sittande ledamot
 • Två ledamöter till valberedningen.
 • Cellkärna och mitokondrier till Amöberiet.
 • Informationsansvarig
 • Två ledamöter Arbetsmarknadsutskottets
 • Gymnasiehelgens projektledare

Majmötet

Allmänna Val

 • Doktorandrepresentant i Farmaceutiska och Medicinska områdesnämnden (1 år)
 • Representant i Uppsala universitets konsistorium (1 år)
 • Vice ordförande med ansvar för utbildnings- och studierelaterade frågor (1 år)
 • Sekreterare (1 år)
 • Arbetsmarknadsansvarig (1 år)
 • Handläggare (1/2 år)

Väljs på sittade möte

 • Barmästare (1 år)
 • Pubmästare 2 st. (1/2 år)
 • Uthyrningsansvarig (1 år)
 • Doktorandutskottet ordförande (1 år)
 • Doktorandutskottet vice ordförande (1 år)
 • Internationella utskottet vice ordförande (1 år)
 • PINSE-delegat (2 år)
 • Reptilenredaktörer, 2 st. (1 år)
 • Sånganförare (1 år)
 • Kårmarskalk (1 år)
 • Kårfotografer, 2st (1/2 år)
 • Bibliotekarie (1år)
 • Caphé Cophein-värdar, 5 st. (1/2 år)
 • Caphémästare 1 st. (1/2 år)
 • Intendent (1år)
 • Sommarintendenter, 2st (1 sommar)
 • EPSA delegat, 1 st (1 år)
 • IPSF delegat, 1 st (1år)
 • Apotekarsocietetens Norra Mälarkrets styrelse, 2 st ledamöter (2år)
 • Farmaceutiska fakultetens rekryteringsgrupp, 2 ledamöter och 2 suppel. (1år)
 • Institutionsstyrelsen för farmaceutisk biovetenskap, 3 ledamöter och 2 suppl.(1år)
 • Institutionsstyrelsen för farmaci, 3 ledamöter och 1 suppl. (1år)
 • Institutionsstyrelsen för läkemedelskemi, 2 ledamöter och 2 suppl. (1år)

Novembermötet

Allmänna val

 • Kårstyrelsens ordförande, 1 st (1 år)
 • Vice ordförande med ansvar för ekonomi, 1 st (1 år)
 • Klubbmästare, 1 st (1 år)
 • Studiesocial ledamot, 1 st (1 år)
 • Handläggare, 1 st (1/2  år)

Väljs på sittade möte

 • Ordföranden i Idrottsutskottet 1st (1år)
 • Vice ordföranden i Idrottsutskottet 1 st (1 år)
 • Ordföranden i Kulturutskottet 1st (1år)
 • Vice ordföranden i Kulturutskottet 1 st (1 år)
 • Ordföranden i Internationella utskottet 1 st (1 år)
 • Lokal EPSA delegat, 1 st (1 år)
 • Lokal IPSF delegat, 1 st (1år)
 • Barmästare 1 st (1år)
 • Pubmästare 2 st (1/2 år)
 • Farmis-Reptilen redaktörer, 2 st (1 år)
 • Farmis-Reptilen Ansvarig utgivare, 1 st (1 år)
 • Intendent, 1 st (1 år)
 • Revisorer 2 st (1 år)
 • Verksamhetsgranskare, 1 st (1 år)
 • Ekonomisk granskare, 1 st (1 år)
 • Representanter till Stiftelsen Farmis, 3 st (1 år)
 • Suppleant i SNAPS 1st (1år)
 • Ledamot i kommittén för lika villkor 1 st (1 år)
 • Höstfestkommitté Xst (1 år)
 • Sånganförare, 1 st (1 år)
 • Kårmarsalk, 1 st (1 år)
 • Tofsvipor, 2 st (1 år)
 • Standarförare, 2 st (1 år)
 • Kårfotograf 2 st (1 år)
 • Caphémästare 1st (1/2 år)
 • Caphévärdar 5st (1/2 år)