Engagera dig!

Välkommen till valberedningen!

Farmacevtiska Studentkåren drivs av sina medlemmar. Dessa kan alla söka in till olika ämbeten och styrelseposter på de olika kårmötena (Marsmötet, Majmötet, Septembermötet och Novembermötet). Valberedningen tar mot nomineringar av personer till olika ämbeten och utför intervjuer samt utser huvudkandidater till styrelseposterna.

Alla som är studerande medlemmar kan söka ämbeten. Styrelseposterna kan man söka om man har insikt i kårens verksamhet (vilket man kan få genom att utföra ett ämbete eller intressera sig för vad som händer på kåren). När man ska skicka en nominering till Valberedningen så kan man nominera både andra och sig själv till en post. Skicka gärna namn, termin samt en kort motivering på den sökande.

Man kan engagera sig i många olika typer av ämbeten och av många olika orsaker. Vill du driva ditt egna café, pub eller tidning? Då kan Caphé-värd, Pubmästare eller Reptilenredaktör vara något för dig. Vill du gå på sittningar till halva priset och bidra till den goda stämningen för övriga gäster så kan du söka till kårfotograf, kårmaskalk eller sånganförare. I internationella utskottet byggs internationella kontakter och relationer upp och i styrelsen lär man sig allt om hur man sköter en organisation.

En sak är säker – i kåren finns både erfarenheter och vänner att finna. Du kommer lära dig massor, träffa folk du inte visste fanns och bygga broar du kan få nytta av när du är examinerad. Kontakta Valberedningen!

Vill du få mer information om lediga ämbeten så kan man kontakta Valberedningen via mail val@farmis.uu.se eller Facebook-gruppen Farmis Valberedning.

Vänligen
Emma, Yousif, Axel och Fanny