Amöbaveckorna – Lär känna Amöberiet

Amöberiet – Ansvariga för de farmaceutiska välkomstveckorna!

Vad kul att du har hittat hit!

Varmt välkommen till Uppsala, Farmaceutiska fakulteten, Farmacevtiska studentkåren (Farmis), men framförallt, välkommen till Amöbaveckorna!

Hej!

Du har kanske hört talas om nollningsveckor eller insparksveckor förut. Här kallar vi dem för Amöbaveckor. Amöborna är ni, små encelliga varelser som efter Amöbaveckorna kommer att ha förvandlats till fulländade farmacistudenter. Dessa två veckor är helt och hållet till för er, för oss är ni viktigast i världen!

För att du ska få en så bra start som möjligt på din studietid i Uppsala har vi planerat två fullspäckade veckor med massor av roliga aktiviteter. Du kommer få stifta bekantskap med vårt fina kårhus Pharmen och lära dig mer om allt som Farmis har att erbjuda. Du kommer att få se Uppsalas 13 nationer, träffa representanter från arbetslivet, gå på sittningar, lära dig att hitta på BMC och i Uppsala, allt samtidigt som du lär känna dina nya klasskompisar.
Veckorna avslutas sedan med den storslagna Amöbaphesten, årets roligaste sittning!

Det är viktigt för oss att poängtera att dessa veckor är till för dig och det kommer över huvud taget inte att förekomma något tvång eller hets. Vi finns för dig här nu och under hela din studietid!

FRÅGA TILL AMÖBERIET: Vad är det med bästa med Uppsala respektive Pharmen?

Tyra: Det bästa med Uppsala är att det är en levande stad som är utpräglad av oss studenter. Det finns alltid något kul att hitta på efter plugget! Pharmen är för mig både glädje och gemenskap, det är en plats som helt enkelt binder samman oss farmacistudenter.

Mattias: Det bästa med Uppsala är Pharmen och det bästa med Pharmen är puben.

Maria: Det må låta klyschigt men det bästa med Uppsala är att det är en sån studentstad! Det är fantastiskt hur mycket olika människor man kan träffa och nationer man kan besöka. Det bästa med Pharmen är att det är som ett andra hem för oss alla farmaceuter

Adam: Det bästa med Pharmen är alla phantastiska människor och den phantastiska gemenskapen. Här finns alltid människor och Pharmen är en fristad för oss farmaceuter. Det bäst med Uppsala är att alla dina vänner blir din familj! En underbar stad med nationer och studenter. Här är du aldrig ensam och det finns alltid något roligt att hitta på.

Jesper: Bästa med Uppsala är Ica Flogstas choklad-reor. Bästa med Pharmen är människorna, och biljardbordet.

Elin: Jag tycker att det bästa med Uppsala är att det verkligen är en studentstad och att det alltid finns något roligt att hitta på. På nationerna och på Pharmen finns det något för alla! Det som jag tycker är bäst med Pharmen är allt gött folk som hänger här och att man kan komma hit och plugga när man tröttnat på grupprummen på skolan.

Isak: Det bästa med Uppsala är närheten till allt, var man än är så är det cykelavstånd till i stort sett allt. Det gör att Uppsala känns så mysigt. Det bästa med Pharmen är gemenskapen och familjekänslan! När man än är där är man med vänner som man kan plugga, fika, äta burgare, festa eller bara vila med. Pharmen är som ett andra hem.

Vi ses i september!
Vänliga hälsningar
Amöberiet

Gå med i facebook-gruppen för årets amöbaveckor, den finner ni -> HÄR <-

Kontakt: tyra.97@outlook.com

Please follow and like us:

Ny student

Välkommen till Uppsala och Grattis till att Du har blivit antagen till en
av de bästa farmaciutbildningarna i Sverige! Välkommen till Farmacevtiska studentkåren, även kallat FaS eller Farmis, studentkåren för dig som studerar vid Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet.

En studentkår är en medlemsorganisation vid ett universitet vars främsta uppgift är att bedriva studiebevakning. Detta har vi gjort sedan vi grundades 1896, vilket gör oss till en av Uppsalas äldsta kårer! Vår målsättning är att vi ska ta examen vid världens främsta farmaciutbildning och detta arbetar vi för dagligen genom att sitta med i olika arbetsgrupper, nämnder, råd och kommittéer vid universitetet. Kårens dagliga verksamhet bedrivs av dina blivande studiekamrater i kårhuset Pharmen. Ditt medlemskap gör att vi kan förbättra din utbildning.

Till Pharmen på Dag Hammarskjölds väg 16 är Du alltid varmt välkommen. Här finns studieplatser, datorer, skrivare och mötesrum. Du kan även köpa och sälja kurslitteratur via kursbokstorget, värma matlådan samt spela biljard och pingis.

Har du några frågor eller förslag om din utbildning, hör gärna av dig till kåren eller ta upp dem på Studierådet. Studierådet är vårt forum dit alla studenter är välkomna att uttrycka åsikter om universitetet.
En annan viktig del av FaS verksamhet är arbetslivsanknytning. Mentorsakademin som består av apotekare och receptarier som har studerat vid Uppsala universitet anordnar varje termin temakvällar där Du får chansen att lära känna yrkesverksamma farmaceuter och lära dig mer om vad du kan göra efter din examen. Kåren anordnar även Pharmada varje år, Sveriges största arbetsmarknadsdag för farmaceuter, med syftet att skapa en mötesplats mellan farmacistudenter och arbetsmarknaden. Där får du chans att skapa kontakter med framtida arbetsgivare från bl.a. läkemedelsindustrin, vården, apoteksväsendet och konsultföretag. Ett ypperligt tillfälle att fixa sommarjobb eller jobb till efter examen.
Om du känner att du vill engagera dig i något utöver dina studier har FaS förutom studiebevakning och arbetslivsanknytning även social verksamhet som passar alla. Vi har en studentdriven pub och ett café, orkestern Dragos, ett internationellt utskott, ett idrottsutskott, kårtidningen Reptilen och mycket, mycket mer.

Ännu en gång vill vi från Farmacevtiska studentkåren gratulera till antagningen och önska Dig stort lycka till med dina tre eller fem år i Uppsala!

Vänliga hälsningar
Farmacevtiska studentkårens styrelse

—-

Welcome to Uppsala and Congratulations to you for being accepted to one of the best Pharmaceutical education in Sweden! Welcome to the Pharmaceutical Student Union, also called Farmacevtiska studentkåren, FaS or Farmis, the Student Union for those studying at the Faculty of Pharmacy at Uppsala University.

A student union is a member organization at a university whose primary task is to conduct study supervision. We have done this since we were founded in 1896, which makes us oneof Uppsala’s oldest student union. Our goal is for us to graduate from the world’s finest Pharmaceutical education and we are working for this everyday by sitting in different working groups, boards, councils, and committees at the Univeristy. The student union’s daily activities are conducted by your future classmates in the student union house Pharmen. Your membership enables us to improve your education.

You are always welcome to Pharmen on Dag Hammarskjölds väg 16. Here we have study areas, computers, printers and meeting rooms. You can also buy and sell course literature via the course literature square ‘Farmis kursbokstorg’, heat up your lunch box and play pool or ping pong.

If you have any questions or suggestions about your education, please do not hesitate to contact the student union or to bring them up at the study council ‘Studierådet’. Studierådet is our place where all students are welcome to express their opinions about the university. Another important part of the FaS acitivity is labour market links. The Mentors Academy consisting of pharmacists who have studied at Uppsala University organizes each semester’s theme evenings where you get the chance to get to know professional pharmacists and learn more about what you can do after your degree. FaS also organizes Pharmada each year, Sweden’s largest labor market day for pharmacists, with the aim of creating a meeting place between pharmacist students and the labor market. You will have the opportunity to create contacts with future employers from Pharmaceutical industry, healthcare, pharmacy and consulting companies. This is a great opportunity to fix summer jobs or work for after graduation.
If you want to get involved in something beyond your studies, FaS also has social activities that fit everyone in addition to study and working life. We have a student-driven pub and cafe, the orchestra Dragos, an international committee, a sports committee, the Student Union paper Reptilen and much, much more.

Once again, we want to congratulate you from the Pharmaceutical Student Union and wish you good luck with your three or five years in Uppsala!

Best regards
Pharmaceutical Student Union’s board

Please follow and like us:

Sommarjobb

Sommarjobb

En receptariestudent eller apotekarstudent i Uppsala sökes som kan hjälpa till som lärare inför omtenta i biokemi och allmänkemi (R1) i augusti. Möten kan också ske via tex Skype. Tid och ersättning enligt överenskommelse.

Är du intresserad? Hör av dig till Sarah, 0724025405

Please follow and like us:

Bli fadder på pluggstugor HT17!

Vill du hjälpa nya studenter med plugget? Vi söker två faddrar för att hålla i pluggstugor på Pharmen under HT17. Under terminen så planeras tre pluggstugor på två timmar med en timmes förberedelse. Puggstugorna kommer främst fokusera på kurserna under första terminen. Detta är en fantastisk chans för dig att öva upp dina pedagogiska färdigheter och damma av kunskaper från föregående terminer. Som fadder under HT17 har du även merit om du söker till att vara fadder under VT18 då faddrar kommer att arvoderas. Maila soc@farmis.uu.se om du är intresserad!

Please follow and like us:

Studierådets pristagare 2017

På majmötet tillkännagavs Studierådets pristagare 2017 i pedagogik, studentbemötande och studentinflytande. Klicka på namnen för att läsa motiveringarna. Vill du vara med och bestämma vem som ska få priset nästa år? Kom på Studieråden nästa termin!

Pristagarna 2017 är:

Please follow and like us:

Gör utbyte via Minor Field Studies (MFS)

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som riktar sig till kandidat- och masterstudenter som vill inhämta kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Detta görs genom inhämtning av data till ett examensarbete i ett, av Sida/UHR, godkänt land under en period på 8 till 26 veckor.

Den 23 maj kl. 16.00-17.30 kommer det att hållas ett ett informationsmöte om hur ansökan till MSF går till. På plats kommer även en tidigare MFS-stipendiat att finnas.

Plats: Ångström, sal 2001 (Hus 2, i markplan)

Läs mer: https://www.uu.se/student/utlandsstudier/mfs/

Please follow and like us: