Jobba med läxhjälp online hos Allakando!

Därför ska du jobba med läxhjälp online

När du studerar på högre nivå så är du antagligen intresserad av ett jobb som kan dryga ut kassan. Men det är ju inte alla extrajobb som passar ihop med ditt schema eller att skifta stad. Då det finns begränsad tid till jobbet så minskar relevanta jobbtillfällen. Men det finns ett område där du kan göra stor skillnad. I varje fall om du känner att du har koll på de kurser som du har studerat. Med läxhjälp online kan du matchas med elever över heller Sverige och du är inte bunden till en specifik plats.

Men varför ska du jobba just med privatundervisning? Det finns flera olika skäl. Det här är ett flexibelt jobb som utvecklar både dig och eleven du hjälper. Läs mer på Allakandos hemsida, here.

En utmaning som utvecklar

Då du har fullt upp med plugget så kan du inte ta på dig jobb som blir för svåra eller tröttsamma. Men du kommer säkert att se meningen med att arbeta med något som ger dig en sporre och mer energi. Läxhjälp är just den typen av jobb. Här kommer du att få lära dig viktiga pedagogiska redskap och metoder. Du kommer snabbt igång med privatlektioner där du lyfter en person som nästan hade gett upp.

Det är inte bara eleven som du hjälper med privatundervisning som kommer att utvecklas. Du lär dig så mycket av att se utvecklingen av kunskaper och självförtroende. Det är ganska många privatlärare som jobbar med Allakando som tycker att läxhjälpen ger en skjuts i de egna studierna. Motivationen smittar av sig.

Bra med flexibla tider

Du har ett begränsat antal timmar att jobba varje månad. Det är inte alla jobb som accepterar att du bara lägger några få timmar per vecka på arbetet. När du ger läxhjälp så kan du välja hur många elever du vill jobba med. Det vanligaste är 1-3 elever/vecka. Ibland kan du jobba mer och då kan du hoppa in för intensivstudier inom de ämnen som du känner dig säker på. Exempelvis under lov eller efter tentamensperioden.

Dryga ut kassan

Privatundervisning är ett effektivt sätt att dryga ut kassan. När man undervisar online blir transporttiden obefintlig vilket gör att man kan jobba ännu fler timmar. Du väljer själv hur mycket du vill jobba.

Fler erfarenheter

Glöm inte bort att jobbet med läxhjälp också är en merit. Du bygger på ditt CV med en erfarenhet som kan få stor betydelse längre fram. Att ha agerat som privatlärare säger en hel del om dig. Det är något som gör att du blir attraktiv både för jobb och utbildningar som du kommer att söka i framtiden.

Please follow and like us:

UTLYSNING: Stipendiet till minne av Stellan Gullström

Stellan Gullström Stipendiet delas varje år ut till en person som gjort extraordinära insatser för kåren och dess medlemmar. Känner du någon som du tycker har gjort en betydande insats för Farmacevtiska Studentkåren? Då kan du nu nominera den personen till Märta på vicek@farmis.uu.se
—————–
Do you know anyone who you feel have done something with a significant inpact on FaS? Then you should nominate that person to the scholarship in Stellan Gullströms memory.
Nominate to vicek@farmis.uu.se

Please follow and like us:

UTLYSNING: Studentrepresentant till projektgruppen för Kommunikationsutredningen vid vetenskapsområdet medicin och farmaci

Bakgrund

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci genomförde under 2015/2016 ett mål-och strategiarbete som utmynnade i en handlingsplan (MEDFARM2015/325). I denna handlingsplan framgår tydligt att vetenskapsområdet önskar att utbildnings- och forskningsmiljöerna ska stödjas av en optimal kommunikationsinfrastruktur. Handlingsplanen lyfter särskilt att på universitetets webbsidor bör det vara enkelt att söka efter vetenskapsområdets ämnen, grupper och forskare; att det på vetenskapsområdets webb bör finnas tydliga och sökbara sidor för examensarbeten, forskningsprojekt och intern information som exempelvis administrativa regelverk; samt att vetenskapsområdets interna och externa exponering bör öka och förbättras.

 

Uppgift

Genomföra en översyn av vetenskapsområdets kommunikationsbehov ur ett brett perspektiv, föreslå vilka kommunikationsaktiviteter och områden som bör prioriteras samt ta fram förslag på eventuella nyrekryteringar.

 

Syfte

  • Skapa en utgångspunkt för ett förbättrat kommunikationsarbete inom vetenskapsområdet.
  • Ta fram förslag på hur kommunikationsverksamheten skulle kunna organiseras för att möta vetenskapsområdets kommunikationsbehov på ett kostnadseffektivt sätt.
  • Tydliggöra roller och ansvarsfördelning.
  • Identifiera förutsättningar för samarbete, kunskapsöverföring och nätverksbyggande.
  • Ta fram underlag för eventuella rekryteringar.
  • Ta fram underlag för fortsatt prioriteringsarbete inom vetenskapsområdet.

 

Projektgruppen sammanträder endast ytterligare två gånger; en gång under vårterminen och en gång i början av juni. Med anledning av detta är utlysningstiden kort. Är du intresserad, maila Ernst på ordf@farmis.uu.se senast den 27/4.

Please follow and like us: