Vill du jobba utomhus i Uppsala kommun i sommar?

Se bilden för mer information.

Vill du vara en del i utvecklingen av idrotts- och fritidsanläggningar mejlar du senast 22 april till:
Erik Andersson
Natur- och friluftsstrateg
Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen
E-post: erik.andersson6@uppsala.se

Uppsala Kommun needs a person to work outdoors during this summer. You will be gathering statistics of which groups uses the bathing sites and jogging tracks and how they are being used. You will have to speak Swedish.

Utlysning av arbetsgrupp med syfte att arbeta för att etablera en långsiktig ekonomisk bas för Farmacevtiska Studentkåren

Utlysning av arbetsgrupp med syfte att arbeta för att etablera en långsiktig ekonomisk bas för Farmacevtiska Studentkåren

I Farmacevtiska Studentkårens (FaS) verksamhetsplan 2019 antagen 2019-03-21 ska FaS styrelse tillsätta en arbetsgrupp med syfte att arbeta för att etablera en långsiktig ekonomisk bas för FaS. Denna arbetsgrupp ska tillsammans med Stiftelsen Farmis ta fram en plan över hur FaS kan utnyttja kvadratmeterna i huset mer ekonomiskt. Idag utnyttjas inte kårhuset Pharmen tillräckligt för att det ska vara ekonomiskt försvarbart. FaS är idag alltför beroende av externa medel för att kårhuset Pharmen ska kunna drivas för farmacistudenter.

Arbetsgruppen ska:

  • Granska FaS ekonomi och tillsammans med Farmacevtiska Matlaget Gröne Orm Handelsbolag (FMGOHB) granska deras ekonomi
  • Se över potentiella nya inkomstkällor för FaS och FMGOHB
  • Ta fram en åtgärdsplan för hur FaS ska få en hållbar ekonomi i verksamheten
  • Tillsammans med Stiftelsen Farmis undersöka hur kårhuset Pharmen kan utnyttjas hållbart, genom exempelvis uthyrning eller förläggning av annan verksamhet till kårhuset Pharmen
  • Se över behovet av att eventuellt förändra ämbeten rörande uthyrning av kårhuset Pharmen

Kvalifikationer:

Vi söker 4-5 personer som är väl insatta i FaS och FMGOHB och/eller har erfarenhet av att driva företag.

Tidsplan och Återkoppling:

Arbetsgruppen ska muntligt och skriftligt redovisa sin bedömning samt förslag på förändringar till FaS senast 1 september 2019.

Arbetsgruppen bestämmer tillsammans arbetsordning och mötestider.

 

Maila Märta Lindquist på ordf@farmis.uu.se senast 3/4 vid intresse, det går såklart även bra att höra av sig för frågor.

 

Farmacevtiska Studentkårens styrelse genom,

Märta Lindquist
Ordförande

 

Sommarvikariat på Uppsala kommun

Är du intresserad av att jobba i Uppsala i sommar?

Vi på Uppsala kommun är i full gång med att rekrytera sommarvikarier till våra vård- och omsorgsverksamheter. Vi söker närmare 700 vikarier som vill göra någon annans sommar bra och som samtidigt vill få värdefull erfarenhet.

I följande länkar hittar du mer information om sommarvikariat:
https://bit.ly/2sDGFJA
Och om Uppsala kommuns olika vård- och omsorgsverksamheter:
https://bit.ly/2SVP22Q