Gör utbyte via Minor Field Studies (MFS)

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som riktar sig till kandidat- och masterstudenter som vill inhämta kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Detta görs genom inhämtning av data till ett examensarbete i ett, av Sida/UHR, godkänt land under en period på 8 till 26 veckor.

Den 23 maj kl. 16.00-17.30 kommer det att hållas ett ett informationsmöte om hur ansökan till MSF går till. På plats kommer även en tidigare MFS-stipendiat att finnas.

Plats: Ångström, sal 2001 (Hus 2, i markplan)

Läs mer: https://www.uu.se/student/utlandsstudier/mfs/