Svensk antidoping – apotekare sökes till projekt

Studerande eller nyexaminerade behövs till antidopingprojekt

Svensk antidoping hos Riksidrottsförbundet är Sveriges nationella antidopingorganisation (NADO), utsedd att kontrollera samt förebygga mot förekomst av doping inom idrott.

Om behovet: Vi letar efter 2 apotekarstudenter i sista året eller som relativt nyligen tagit examen och med någon års erfarenhet för att ingå i ett projekt som vi kommer att bedriva under perioden januari-juni 2018. Projektet innebär en timanställning i omfattning ca 80-120 timmar per person och det kan göras antingen vid sidan av studier eller arbetet. För en students del skulle arbetet även kunna genomföras som ett studentprojekt om utbildningsinstitutionen anser att det av rätt karaktär för ett sådant arbete.

 Om projektet: En del av vårt förebyggande arbete är att informera idrottsutövare om vilka läkemedelspreparat innehåller förbjudna substanser. För att nå bättre ut till idrottsutövare kommer vi att ansluta oss till ett internationellt initiativ, Global DRO (www.globaldro.com).

 Om arbetsuppgifterna: Övergång till detta system innebär en granskning och sortering av information om läkemedelspreparat i Sverige (som hämtas från e-Hälsomyndighetens databas VARA, samt Läkemedelsverket), för att kategorisera dessa till förbudskategorier enligt världsantidopingkoden. Viss översättning av texter (med hjälp av vårt kansli), samt samarbeta med utvecklaren, den internationella styrgruppen för Global DRO, och vårt kansli ingår i projektet. Det finns även möjlighet för en eller både timanställda i uppdraget att fortsätta med projektet i ett begränsat antal timmar varje kvartal (cirka 5-10 timmar).

Obligatoriska krav för att ingå i projektet:

  1. Mycket god erfarenhet av Excel eller motsvarande databasprogram
  2. Mycket goda kunskaper i engelska (och synnerligen inom området farmaci)
  3. Självgående och bra på att samarbeta – då projektet innehåller både grupp- samt individuellt arbete

Meriterande för att ingå i projektet:

  1. Bakgrund som idrottsutövare på tävlingsnivå
  2. Kunskap om IT-plattformar där .xml och .html används
  3. Erfarenhet av kvalitetsledningssystem/quality control (QC)-arbete

Vid intresse, skicka ett kort brev samt ett CV senaste 15 december till:
Matt Richardson, Chef för Svensk antidoping, Matt.richardson@rf.se

Please follow and like us:

Lämna en kommentar