Seniorsektionen

Fortsätt stötta Farmacevtiska Studentkåren även efter examen – bli Seniormedlem!

Seniormedlemskapet kostar 200 kr per termin och genom ditt seniormedlemskap stöttar du kåren med ett välkommet ekonomiskt bidrag.

Du blir medlem genom att klicka på länken till höger och sedan fylla i formuläret.  I rullistan för typ av medlemskap väljer du Seniormedlemskap.

Engagera dig i Seniorsektionens styrelse

Seniorsektionens styrelse fungerar främst som ett stöd till kårstyrelsen i den löpande verksamheten och är en remissinstans inför kårmöten, men är också en länk mellan seniorer och aktiva medlemmar. Vill du bidra ytterligare till kårens verksamhet och dess utveckling så engagera dig i styrelsen.

Utöver detta finns också möjligheten för de medlemmar i Seniorsektionen som vill, med styrelsens stöd, att anordna olika sociala aktiviteter t.ex. Seniorsfest eller after work.

Medlemmar i seniorsektionens styrelse:
Elin Gustafsson (ordförande)
Gabriella Andersson
Ingrid Rask
Elin Karlberg

Kontakta Seniorsektionens styrelse: senior@farmis.se.

Bli medlem HÄR

Alternativt maila ditt namn och personnummer till vicek@farmis.uu.se
Medlemsavgiften är 200 kr per termin.