PhD at the faculty of Pharmacy

PhD at the faculty of Pharmacy

Som doktorand vid Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet har du möjlighet att bli medlem i Farmacevtiska Studentkåren, also known as Farmis. Farmis was founded in 1896, sedan dess har vi bevakat studenternas intressen. Doktorandernas frågor drivs främst i vårt doktorandutskott.

Farmacevtiska Studentkårens dagliga verksamhet drivs av studenter och doktorander i vårt kårhus Pharmen. Doktorandutskottet även kallat Farmacevtiska doktorandrådet (FDR) har möten en gång i månaden där de diskuterar förutsättningarna för doktorandstudier vid fakulteten. FDR finns även representerade i Doktorandnämnden som bevakar doktorandernas intressen vid universitetet och nationellt.

Som medlem i farmaceutiska studentkåren stödjer du 100 kr/semester!

We offer you:
  • Hjälp och råd av doktorandombudsmannen som arbetar på uppdrag av samtliga studentkårer vid Uppsala universitet
  • Möjlighet att påverka dina förutsättningar vid fakulteten, universitetet och på ett nationellt plan.
  • Bli vald till doktorandrepresentant i din institutionsstyrelse, forskarutbildningskommittén, studentrekryteringsgruppen, grundutbildningskommittén, rekryteringsgruppen eller rådet för lika villkor.
  • Voting rights at the Union's highest decision-making body
  • Utöver det har du självklart även samma förmåner som alla studentmedlemmar vad gäller rabatt i puben, på kårens traditionella fester och möjlighet att delta vid idrott- och kulturevenemang.

För att bli medlem

Skicka namn och personnummer till kårens vice ordförande med ansvar för ekonomi
vicek@farmis.uu.se
Glöm inte att ange att du är doktorand!

För frågor kontakta ordförande i FDR
doktorand@farmis.uu.se