Sign up

Student at the faculty of Pharmacy

As a pharmacy student at Uppsala University, you have the opportunity to become a member of the Pharmaceutical Student Union, also known as Farmis. Farmis was founded in 1896, Since then, we have monitored students ' interests and created a great community among all pharmacy students.

The Pharmaceutical Student Union's daily operations are run by your prospective classmates in our Student Union house Pharmen. At Pharmen you will find, among other things read sites, computers, a room for playing pool, sauna, café and a pub that's open every Wednesday. Below, a few examples follow for what we offer for only 100 kr/semester!

We offer you:
 • Få hjälp och rådgivning av studentombudet om du stöter på problem som rör din utbildning
 • Voting rights at the Union's highest decision-making body
 • Affect your education by becoming a student representative and participate in the study council meetings
 • Komma närmare arbetslivet genom vår Mentorsakademi, Pharmada och Jobbportal.
 • Åka på internationella kongresser och träffa farmaceuter från hela världen
 • Träna med vårt idrottsutskott
 • Reducerade priser i puben och på våra traditionella fester
 • Ett begränsat antal gratis utskrifter per vecka
 • Välkomstmottagning där du blir introducerad till studierna, ditt blivande arbetsliv och Uppsalas studentliv
 • Access to our house with. a study room, grouproom, a room for playing pool, sauna, rymliga lokaler, microwave ovens and computer room

Become a member at uppsalastudent.com

For questions about your membership, contact vicek@farmis.uu.se

Guest card for the Nations

For more information about where to buy:KK:s guest cards for the Nations, visit uppsalastudent.com

PhD at the faculty of Pharmacy

Som doktorand vid Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet har du möjlighet att bli medlem i Farmacevtiska Studentkåren, also known as Farmis. Farmis was founded in 1896, sedan dess har vi bevakat studenternas intressen. Doktorandernas frågor drivs främst i vårt doktorandutskott.

Farmacevtiska Studentkårens dagliga verksamhet drivs av studenter och doktorander i vårt kårhus Pharmen. Doktorandutskottet även kallat Farmacevtiska doktorandrådet (FDR) har möten en gång i månaden där de diskuterar förutsättningarna för doktorandstudier vid fakulteten. FDR finns även representerade i Doktorandnämnden som bevakar doktorandernas intressen vid universitetet och nationellt.

Som medlem i farmaceutiska studentkåren stödjer du 100 kr/semester!

We offer you:
 • Hjälp och råd av doktorandombudsmannen som arbetar på uppdrag av samtliga studentkårer vid Uppsala universitet
 • Möjlighet att påverka dina förutsättningar vid fakulteten, universitetet och på ett nationellt plan.
 • Bli vald till doktorandrepresentant i din institutionsstyrelse, forskarutbildningskommittén, studentrekryteringsgruppen, grundutbildningskommittén, rekryteringsgruppen eller rådet för lika villkor.
 • Voting rights at the Union's highest decision-making body
 • Utöver det har du självklart även samma förmåner som alla studentmedlemmar vad gäller rabatt i puben, på kårens traditionella fester och möjlighet att delta vid idrott- och kulturevenemang.

För att bli medlem

Skicka namn och personnummer till kårens vice ordförande med ansvar för ekonomi
vicek@farmis.uu.se
Glöm inte att ange att du är doktorand!

För frågor kontakta ordförande i FDR
doktorand@farmis.uu.se

Seniorsmedlem

Sammanhållningen slutar inte vid examen. Genom ett seniormedlemskap i stöttar du kårens verksamhet samtidigt som du får möjligheten att hålla kontakten med dina gamla kursare och vänner från Pharmen!

Vad är Seniorsektionen?

Farmacevtiska Studenkårens seniorsektion är till för dig som avslutat dina studier vid Farmaceutisk fakulteten, men vill fortsätta hålla kontakten med gamla studiekamrater och Farmis. Medlemsavgiften ger även ett välkommet bidrag till studentkårens ekonomi.

Vad gör seniorsektionen?

Vi anordnar aktiviteter för att knyta både gamla och nya kontakter. Varje höst hålls en seniorfest med tillhörande årsmöte, ett mycket uppskattat arrangemang. Om du funderar på att ordna en återträff, kontakta oss gärna så kanske vi kan hjälpa till? Dina idéer välkomnas!

Kontakta Seniorsektionen: senior@farmis.se.

Medlemmar i seniorsektionens styrelse:

Robert Söderbaum (ordf): Robert.soderbaum@gmail.com
Elin Gustafsson: Elin.e.gustafsson@hotmail.com
Anna-Karin Hamberg: Kajsa.hamberg@gmail.com
Ingrid Rask: Raskingrid@gmail.com
Gabriella Andersson: Gaan5846@gmail.com
Martin Svahn: Svahn.martin12@gmail.com

Bli medlem genom att
Maila ditt namn och personnummer till vicek@farmis.uu.se
Medlemsavgiften är 250 kr per år