Bli medlem

Student vid Farmaceutiska fakulteten

Som farmacistudent vid Uppsala universitet har du möjlighet att bli medlem i Farmacevtiska Studentkåren, även kallat Farmis. Farmis grundades år 1896, sedan dess har vi bevakat studenternas intressen och skapat stor gemenskap bland alla farmacistudenter.

Farmacevtiska Studentkårens dagliga verksamhet drivs av dina blivande studiekamrater i vårt kårhus Pharmen. På Pharmen finner du bland annat läsplatser, datasal, biljardrum, bastu, café och en pub som är öppen varje onsdag. Nedan kommer ett smakprov på vad vi erbjuder för endast 100 kr/termin!

Vi erbjuder dig:
 • Få hjälp och rådgivning av studentombudet om du stöter på problem som rör din utbildning
 • Rösträtt vid kårens högst beslutande organ
 • Påverka din utbildning genom att bli studentrepresentant och delta på studieråd
 • Komma närmare arbetslivet genom vår Mentorsakademi, Pharmada och Jobbportal.
 • Åka på internationella kongresser och träffa farmaceuter från hela världen
 • Träna med vårt idrottsutskott
 • Reducerade priser i puben och på våra traditionella fester
 • Ett begränsat antal gratis utskrifter per vecka
 • Välkomstmottagning där du blir introducerad till studierna, ditt blivande arbetsliv och Uppsalas studentliv
 • Tillgång till vårt hus med bl.a. studierum, grupprum, biljardrum, bastu, rymliga lokaler, mikrovågsugnar och datorsal

Bli medlem HÄR

För frågor om ditt medlemskap kontakta vicek@farmis.uu.se

Gästkort till Nationerna

För information om var KK:s gästkort till nationerna finns att köpa, besök uppsalastudent.com

Doktorand vid Farmaceutiska fakulteten

Som doktorand vid Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet har du möjlighet att bli medlem i Farmacevtiska Studentkåren, även kallat Farmis. Farmis grundades år 1896, sedan dess har vi bevakat studenternas intressen. Doktorandernas frågor drivs främst i vårt doktorandutskott.

Farmacevtiska Studentkårens dagliga verksamhet drivs av studenter och doktorander i vårt kårhus Pharmen. Doktorandutskottet även kallat Farmacevtiska doktorandrådet (FDR) har möten en gång i månaden där de diskuterar förutsättningarna för doktorandstudier vid fakulteten. FDR finns även representerade i Doktorandnämnden som bevakar doktorandernas intressen vid universitetet och nationellt.

Som medlem i farmacevtiska studentkåren stödjer du  100 kr/termin!

Vi erbjuder dig:
 • Hjälp och råd av doktorandombudsmannen som arbetar på uppdrag av samtliga studentkårer vid Uppsala universitet
 • Möjlighet att påverka dina förutsättningar vid fakulteten, universitetet och på ett nationellt plan.
 • Bli vald till doktorandrepresentant i din institutionsstyrelse, forskarutbildningskommittén, studentrekryteringsgruppen, grundutbildningskommittén, rekryteringsgruppen eller rådet för lika villkor.
 • Rösträtt vid kårens högst beslutande organ
 • Utöver det har du självklart även samma förmåner som alla studentmedlemmar vad gäller rabatt i puben, på kårens traditionella fester och möjlighet att delta vid idrott- och kulturevenemang.

För att bli medlem

Skicka namn och personnummer till kårens vice ordförande med ansvar för ekonomi
vicek@farmis.uu.se 
Glöm inte att ange att du är doktorand!

För frågor kontakta ordförande i FDR
doktorand@farmis.uu.se

Seniorsmedlem

Sammanhållningen slutar inte vid examen. Genom ett seniormedlemskap i stöttar du kårens verksamhet samtidigt som du får möjligheten att hålla kontakten med dina gamla kursare och vänner från Pharmen!

Vad är Seniorsektionen?

Farmacevtiska Studenkårens seniorsektion är till för dig som avslutat dina studier vid Farmaceutisk fakulteten, men vill fortsätta hålla kontakten med gamla studiekamrater och Farmis. Medlemsavgiften ger även ett välkommet bidrag till studentkårens ekonomi.

Vad gör seniorsektionen?

Vi anordnar aktiviteter för att knyta både gamla och nya kontakter. Varje höst hålls en seniorfest med tillhörande årsmöte, ett mycket uppskattat arrangemang. Om du funderar på att ordna en återträff, kontakta oss gärna så kanske vi kan hjälpa till? Dina idéer välkomnas!

Kontakta Seniorsektionen: senior@farmis.se.

Medlemmar i seniorsektionens styrelse:

Robert Söderbaum (ordf): Robert.soderbaum@gmail.com
Elin Gustafsson: Elin.e.gustafsson@hotmail.com
Anna-Karin Hamberg: Kajsa.hamberg@gmail.com
Ingrid Rask: Raskingrid@gmail.com
Gabriella Andersson: Gaan5846@gmail.com
Martin Svahn: Svahn.martin12@gmail.com

Bli medlem genom att
Maila ditt namn och personnummer till vicek@farmis.uu.se
Medlemsavgiften är 250 kr per år