Studentrepresentant till beredningsgruppen för antagning av excellenta lärare

Studentrepresentant sökes till beredningsgruppen för antagning av excellenta lärare!

Benämningen excellent lärare används för lärare som uppnått en högre nivå av pedagogisk skicklighet och är någonting lärare ansöker till. Bedömargruppen består av tre excellenta lärare och två studenter, varav en från Farmacevtiska Studentkåren. Bedömargruppen kommer under våren gå igenom ansökan innehållande CV, publikationslista, redogörelse och diverse intyg samt utlåtande från sakkunniga. Intervjuer kommer att hållas och bedömargruppen lämnar sedan rekommendation till Områdesnämnden som fattar beslut. 

Vill du föra studenternas röst vid antagning av excellenta lärare? Kontakta Alva på vicut@farmis.uu.se senast nu på tisdag 26/3.

Please follow and like us:

Sommarvikariat på Uppsala kommun

Är du intresserad av att jobba i Uppsala i sommar?

Vi på Uppsala kommun är i full gång med att rekrytera sommarvikarier till våra vård- och omsorgsverksamheter. Vi söker närmare 700 vikarier som vill göra någon annans sommar bra och som samtidigt vill få värdefull erfarenhet.

I följande länkar hittar du mer information om sommarvikariat:
https://bit.ly/2sDGFJA
Och om Uppsala kommuns olika vård- och omsorgsverksamheter:
https://bit.ly/2SVP22Q

Please follow and like us:

UTLYSNING: Student till Utvecklingsprojekt: Grupparbeten på Apotekarprogrammet

Studentrepresentant sökes till utvecklingsprojekt rörande grupparbeten på Apotekarprogrammet!

I höstas fastställdes en rad utvecklingsprojekt för fakultetens utbildningar, varav ett på Apotekarprogrammet gäller grupparbeten. En arbetsgrupp för att arbeta med att förbättra grupparbeten på Apotekarprogrammet har skapats, som behöver en studentröst!

Professionell utveckling och färdighetsträning är någonting som tydliggjordes i det nya Apotekarprogrammet. I samma veva togs verktyg fram som behöver förankras hos såväl lärare som studenter, och även har anledning att implementeras i det äldre Apotekarprogrammet. Aktiviteter i arbetsgruppen kommer att gälla förankring, enkäter till kursansvariga, åsiktsinsamling från kursrepresentanter och att skapa instruktioner och rutiner för terminsstabila grupper.

Har du åsikter kring grupparbeten? Detta är en chans för dig att förbättra utbildningen! Det första mötet är den 29 januari klockan 10.00-11.00, löpande möten kommer att hållas under 2019.

För mer information eller intresseanmälan, hör av er till Alva på vicut@farmis.uu.se senast 24/1.

Please follow and like us:

UTLYSNING: Studentrepresentant till projekt rörande lokalförändringar på BMC

Studentrepresentant sökes till projekt rörande lokalförändringar på BMC!

Syftet med projektet är att utreda och ta fram kostnadsförslag för flytt av biblioteket, mötesrum och områdeskansliets enheter samt se över eventuell ombyggnation av dessa platser till grupprum och/eller lärosalar och läsplatser. En studentrepresenant i detta projekt ger värdefull input gällande studenternas behov och önskemål. Projektet planeras ta cirka sex veckor. Är du intresserad att vara studentrepresentant i projektet eller har du frågor? Kontakta Alva på vicut@farmis.uu.se senast 30/11.

——-

We’re looking for a student representative to a project regarding on site changes at BMC!

The purpose of the project is to investigate and produce estimates of cost for moving the library, conference rooms, the faculty offices as well as possible rebuilding of these places to group rooms and/or lecture halls and other places to study. A student representative in this project gives valuable input regarding student needs and desires. The project will take about 6 weeks. Are you interested to be a part of the project or do you have any questions regarding it? Contact Alva by mailing vicut@farmis.uu.se latest 30/11.

Please follow and like us:

UTLYSNING: Studentrepresentant till Revidering av Masterprogrammet i läkemedelsutveckling

Studentrepresentant sökes till arbetsgrupp för revidering av Masterprogrammet i Läkemedelsutveckling. Studieplan, valbara kurser och möjligheten att göra programmet internationellt ses över. Majoriteten av arbetet sker över mail. Har du intresse att sitta i arbetsgruppen eller frågor? Kontakta Alva H på vicut@farmis.uu.se innan 22/10!

We’re looking for a student representative to become a part of a work group to revise the Master Programme in Drug Discovery and Development. Study plan, optional courses and the possibility to make the programme international is discussed. The majority of the communication in the work group is by e-mail. If you are interested or have any questions regarding the assignment, contact Alva H by mailing vicut@farmis.uu.se before 22/10!

Please follow and like us:

UTLYSNING: Studentrepresentant till Arbetsgrupp gällande Exercisfältet

Are you a dreamer? Är du en drömmare?

Vi söker en studentrepresentant till arbetsgrupp gällande Uppsala universitets visioner för Exercisfältet som ligger mellan Ångströmlaboratoriet och BMC. Syftet med projektet är att formulera visioner för Exercisfältet med mål att hjälpa Uppsala universitet och Uppsala som stad att utveckla området till en attraktiv mötesplats, med hjälp av hållbar utveckling. Arbetsgruppen ska väga in risker (historiska, ekologiska, förlust av gröna ytor etc) samt väga in globala förändringar som kan ha inverkan på samhället i Uppsala och Sveriges övriga utveckling fram till 2050. Gästande föreläsare kommer att besöka gruppen för att ge information om aspekter i hållbar utveckling samt ge information om Exercisfältet. Gruppen ska träffas 5-6 gånger mellan oktober och februari. Arbetsspråket är på engelska. Är du intresserad eller har du frågor kring uppdraget? Kontakt Alva på vicut@farmis.uu.se senast 17/10.

———

Are you a dreamer?

We are looking for a student representative to become a part of Uppsala universitys work group regarding visions for Exercisfältet located between Ångströmlaboratoriet and BMC. The aim of the project is to formulate visions for Exercisfältet with the goal to help Uppsala university and Uppsala as a town to develop the area to become an attractive meeting point, using sustainable development. The work group will evaluate risks (historical, ecological, loss of green areas etc.) and take global changes that can impact the society in Uppsala and other developments in Sweden to the year 2050 into account. Guest lecturers will educate the group regarding sustainable development and inform about Exercisfältet. The group will meet 5-6 times during october to february. The language used in the group is english. If you are interested or have any questions regarding the assignment, contact Alva by mailing vicut@farmis.uu.se

Please follow and like us:

INBJUDAN: Framtidsseminarium, Att tänka och agera nytt i en digital tidsålder

Välkommen till en inspirerande föreläsning med alumn Tobias Degsell.

Hur ska vi tänka, agera och skapa för att fortsätta vara ett framgångsrikt lärosäte med de bästa forsknings- och lärmiljöerna? Vad kan vi lära av Nobelpristagare och deras miljöer? Hur skapas idéer och hur bygger vi för medgång? Världen är i ständig förändring. Den snabba tekniska utvecklingen förändrar samhället i grunden. Vi behöver fler människor som vill och vågar vara med och skapa framtiden!

Tobias Degsell är expert på Nobelpristagare och kreativitet. Han gillar data och är duktig på att se mönster. Tobias var tidigare verksam som curator vid Nobelmuseet och har analyserat vilka egenskaper som utmärker pristagarna och vad vi kan lära av dem och deras framgång.

Tobias tar med oss på en fascinerande berättelse om att tänka och agera nytt.

Kom och låt dig inspireras och dela med dig av kunskaper och tankar kring hur vi tillsammans skapar Uppsala universitets framtida fysiska gestaltning!

Moderator: Johan Tysk, ordförande i styrgruppen för Utvecklingsplan 2050 och vicerektor för vetenskapsområdet teknik- och naturvetenskap

På podiet: prorektor Anders Malmberg, samt en studentrepresentant Elin Svedin

För: Studenter och medarbetare vid Uppsala universitet

Tid: 10 oktober kl. 17.30-19.30

Plats: Humanistiska teatern, Uppsala universitet, Thunbergsvägen 3C (entrén vetter mot Carolinaparken)

Program:

kl 17.30-18.00 Mingel och lättare förtäring

kl 18.00-19.00 Föreläsning med Tobias Degsell

kl 19.00-19.30 Reflektioner, samtal och summering

Begränsat antal platser. Först till kvarn.

Tobias Degsell är alumn vid Uppsala universitet och har studerat litteraturvetenskap. Seminariet ingår i en serie framtidsseminarier inom ramen för arbetet med Utvecklingsplan 2050. Det första tillfället är för studenter och medarbetare vid Uppsala universitet. Vissa seminarier i serien kommer att vara öppna även för en extern publik. Datum för kommande seminarier kommer att annonseras på Medarbetarportalen samt på uu.se.

Please follow and like us:

UTLYSNING: Studentrepresentant till Referensgrupp för jämställdhetsintegrering

Som ett led i universitetets arbete att jämställdhetsintegrera verksamheten beslutade Rektor att det utses en referensgrupp för perioden 2018-08-28—2019-12-31. 
 
Uppdrag
Referensgruppen ska utgöra ett forum för strategiska diskussioner med utgångspunkt i Plan för Jämställdhetsintegrering 2017-2019 och tillhandahålla ett universitetsövergripande och verksamhetsnära perspektiv. Gruppen ska bereda inkomna ansökningar och lämna förslag till rektor om tilldelning. Gruppen ska också vara stöd till samordnaren för jämställdhetsintegrering Nina Almgren, som är lika villkorsspecialist på HR-avdelningen.
 
Sammansättning
Rektorsrådet för lika villkor Cecilia Wejryd, är ordförande och sammankallande för referensgruppen. I gruppen ska det ingå:
        En företrädare för respektive vetenskapsområde, förslagsvis stf. vicerektor eller dekan
        HR-direktören
        En facilitator från planeringsavdelningen
        Samordnaren för jämställdhetsintegrering
        En representant för respektive personalorganisation
        Tre studeranderepresentanter
 
Referensgruppen träffas för sitt första möte den 9 november.
Har du frågor eller vill du vara en del av Referensgruppen? Kontakta ordf@farmis.uu.se. 
Please follow and like us:

UTLYSNING: Studentrepresentant till Arbetsgrupp för Receptarieprogrammets utbildningsutvärdering

Det är dags att utvärdera Receptarieprogrammet! I sexårscykler med start förra året har Uppsala universitet påbörjat arbetet med att utvärdera all utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Syftet med utvärderingarna är att systematiskt bidra till att säkerställa och utveckla kvaliteteten vid vårt universitet. Detta genom att bedöma helheten, styrkor, svagheter och utvecklingsområden med hjälp av elva aspekter du kan finna i länken nedan. Nu är det Receptarieprogrammets tur!

Två receptariestudenter sökes till arbetsgruppen för utvärderingen vars arbete sträcker sig över HT18-VT19. Detta är en stor chans att utveckla såväl universitetet som dig själv. Har du frågor eller är du intresserad av att sitta i arbetsgruppen? Kontakta Alva på vicut@farmis.uu.se senast 24/9!

Mer information om Uppsala universitets utbildningsutvärderingar hittar du här.

De elva aspekterna hittar du i riktlinjerna för Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar kan du hitta här.

Please follow and like us: