UTLYSNING: Studentrepresentant sökes!

Vill du vara med och ta fram ett yttrande kring antagningsordningen?

Vi söker nu en studentrepresentant som vill vara med i gruppen som tar fram ett yttrande kring antagningsordningen. Antagningsordningen är föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet. Yttrandet behöver vara färdigt senast den 5 mars.

Vid intresse eller för mer information kontakta FaS ordförande på ordf@farmis.uu.se

UTLYSNING: Studentrepresentanter till bedömargrupper

Studentrepresentant till bedömargrupp för mastersprogrammen i infektionsbiologi, biomedicin och medicinsk forskning

Är du en mastersstudent inom läkemedelsutveckling eller läkemedelsmodulering alternativt en apotekarstudent? Du kan nu bli en del av utvärderingens enheten genom att sitta som studentrepresentant i bedömargruppen för mastersprogrammen i infektionsbiologi, biomedicin och medicinsk forskning. Engelska är ett krav och efter avslutat uppdrag får du ekonomisk ersättning!

Studentrepresentant till bedömargrupp för mastersprogrammen i forensisk vetenskap, molekylär medicin, medicinsk nuklidteknik och innovativ medicin

Är du en internationell mastersstudent, mastersstudent eller studerar du på grundnivå? Du kan nu sitta i bedömargruppen för mastersprogrammen i forensisk vetenskap, molekylär medicin, medicinsk nuklidteknik och innovativ medicin. Engelska är ett krav och efter avslutat uppdrag får du ekonomisk ersättning!

Om du är intresserad eller vill veta mer så kan du kontakta FaS ordförande på ordf@farmis.uu.se

UTLYSNING: Studentrepresentanter i samverkansgruppen för studenternas hälsa

Studentrepresentanter i samverkansgruppen för studenternas hälsa

Vi söker nu studenter som är intresserade av att sitta som ledamot och suppleant i samverkansgruppen för studenternas hälsa. Detta är ett oerhört viktigt uppdrag och fokuset ligger på studenternas situation samt psykisk hälsa. Är du intresserad eller vill ha mer information? Tveka då inte att kontakta FaS ordförande på ordf@farmis.uu.se

UTLYSNING: Studentrepresentant i beredningsgruppen för pedagogiska priset

Studentrepresentant i beredningsgruppen för pedagogiska priset

Uppsala universitet delar ut pedagogiska priser för framstående insatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Fem pris, på vardera 20 000 kronor, utdelas årligen i november. Fyra av priserna är riktade mot lärare inom områdena:

Teologi, humaniora och utbildningsvetenskap,
Juridik och samhällsvetenskap,
Medicin och farmaci,
Matematik, naturvetenskap och teknik

Det femte priset riktas mot pedagogiska insatser inom ett för året speciellt prioriterat område och kallas för det ”fria priset”. År 2021 är det prioriterade området ”För pedagogiska insatser och kreativa lösningar i samband med övergång till digitala undervisningsformer och fysiskt distanserad utbildning”. Utöver de ordinarie nomineringskriterierna gäller för årets tema att den nominerade genom utvecklingsarbete och/eller undervisning/handledning exempelvis ska ha utvecklat, genomfört eller bidragit till:

  • inkluderande undervisning online
  • fungerande former för examination på distans
  • användning av digitala verktyg i undervisningen för att ersätta praktiska moment
  • former för hybridundervisning
  • social samvaro online, t ex genom att på ett strukturerat sätt ge förutsättningar för regelbunden kontakt studenter emellan och mellan lärare och studenter
  • återkoppling online
  • bidragit till att kolleger utvecklat sin digitala kompetens

Är du intresserad eller vill ha mer information? Kontakta FaS ordförande på ordf@farmis.uu.se

UTLYSNING: Representant i bedömargruppen för antagning av excellenta lärare

Utlysning Representant i bedömargruppen för antagning av excellenta lärare

Vad innebär egentligen att vara en bra lärare?

Som studentrepresentant i bedömargruppen för antagningen av excellenta lärare får du vara med och bedöma detta utifrån områdena

-Undervisningsskicklighet

-Pedagogiskt utvecklingsarbete

-Vetenskapligt förhållningssätt

-Pedagogiskt ledarskap

-Kvalitetsarbete

-Omvärldsperspektiv
Är du intresserad eller vill ha mera information kontakta FaS ordförande på ordf@farmis.uu.se

UTLYSNING! Arbetsgruppen för introduktion till högre utbildning

Studentrepresentanter söker!

Arbetsgruppen för introduktion till högre utbildning!

Arbetsgruppen syfte är att arbeta med hur studenter introduceras till högre utbildning. Arbetet kommer att innefatta att skapa en förståelse om studieteknik på universitet, behörighetskraven på apotekar- och receptarieprogrammet, studenters rättigheter och skyldigheter samt hur universitetets och fakultetens struktur är uppbyggd.

Som studentrepresentant kommer du att bidra med studentens perspektiv och din egen erfarenhet kring universitetsstudier.

Till arbetsgruppen sökes en receptarie- och en apotekarstudent

Är du intresserad eller har frågor? Kontakta handläggaren på handlaggare@farmis.uu.se

Vad ska Farmis jobba med 2021?

Vad ska Farmis göra 2021?

Arbetet med att skapa verksamhetsplanen för 2021 är igång och presidiet vill veta:

Vad tycker Du att Farmis ska jobba med under 2021?

En verksamhetsplan är kort sagt ett dokument som definierar vad kåren ska fokusera extra mycket på under ett år.

Tänk högt, tänk lågt, vi vill ha in alla åsikter för att kunna få till en verksamhetsplan som utgår ifrån vad våra medlemmar vill att vi ska arbeta med.

Skicka in dina tankar till ordf@farmis.uu.se senast 23/10.

UTLYSNING Studentrepresentant till PRåM

UTLYSNING

Studentrepresentant i pedagogiska rådet (PRåM)


I PRåM får du möjligheten att vara med och utveckla samt skydda en bra inlärningsmiljö.

PRåM sprider info om lärarexcellens och pedagogiska medel samt ger stöd och råd både till grundutbildnings- och forskarutbildningskommittéerna samt direkt till undervisande lärare.

Är du intresserad eller vill ha mera information kontakta FaS handläggare på handlaggare@farmis.uu.se