Ansök till Apotekets traineeprogram!

Få en raketstart i början av din farmaceutkarriär med Apotekets traineeprogram! Har du viljan och engagemanget att utvecklas? Triggas du av att skapa ett gott kundmöte? Vill du dessutom ha ett år av utmaningar och personlig utveckling? Då tror vi att du skulle passa i vårt traineeprogram. Välkommen med din ansökan!

Klicka här för att ansöka, sista ansökningsdag är 25 mars.

Please follow and like us:

Studentrepresentant till beredningsgruppen för antagning av excellenta lärare

Studentrepresentant sökes till beredningsgruppen för antagning av excellenta lärare!

Benämningen excellent lärare används för lärare som uppnått en högre nivå av pedagogisk skicklighet och är någonting lärare ansöker till. Bedömargruppen består av tre excellenta lärare och två studenter, varav en från Farmacevtiska Studentkåren. Bedömargruppen kommer under våren gå igenom ansökan innehållande CV, publikationslista, redogörelse och diverse intyg samt utlåtande från sakkunniga. Intervjuer kommer att hållas och bedömargruppen lämnar sedan rekommendation till Områdesnämnden som fattar beslut. 

Vill du föra studenternas röst vid antagning av excellenta lärare? Kontakta Alva på vicut@farmis.uu.se senast nu på tisdag 26/3.

Please follow and like us:

Sommarvikariat på Uppsala kommun

Är du intresserad av att jobba i Uppsala i sommar?

Vi på Uppsala kommun är i full gång med att rekrytera sommarvikarier till våra vård- och omsorgsverksamheter. Vi söker närmare 700 vikarier som vill göra någon annans sommar bra och som samtidigt vill få värdefull erfarenhet.

I följande länkar hittar du mer information om sommarvikariat:
https://bit.ly/2sDGFJA
Och om Uppsala kommuns olika vård- och omsorgsverksamheter:
https://bit.ly/2SVP22Q

Please follow and like us:

CALL FOR: A student representative to The Quality Advisory Board

(for english, see below)

Farmacevtiska Studentkåren söker en student som kan representera alla studenter vid Uppsala universitet i Kvalitetsrådet! Kvalitetsrådet är rådgivande till rektor i frågor som rör universitetsövergripande kvalitetsarbete. Kvalitetsrådet gör följande:

 • Aktualiserar och driver frågor av principiell betydelse för kvaliteten i Uppsala universitets verksamhet, för dialog med organ och befattningshavare med ansvar för kvalitetsfrågor, och vid behov lämnar förslag på åtgärder till rektor.
 • Bidrar till utbyte av kunskaper och erfarenheter avseende kvalitetsfrågor mellan universitetets olika delar.
 • Medverkar i utformning och uppföljning samt verkar för implementering av Uppsala universitets program för kvalitetsarbete och åtföljande handlingsplaner.
 • Bidrar med återkoppling vid utarbetande av underlag i samband med externa kvalitetsbedömningar på lärosätesnivå.
 • Fungerar som styr- eller referensgrupp för större universitetsövergripande utvärderingar eller andra kvalitetsutvecklingsprojekt.
 • Följer nationell och internationell utveckling inom området.
 • Fungera som remissinstans.

Kvalitetsrådet sammanträder cirka tre gånger per termin. Det första mötet är 6/2. Intresseanmälan eller frågor tas emot till Alva på vicut@farmis.uu.se senast 4/2. Detta är ett universitetscentralt uppdrag som ger dig premiering vid ansökan om utbytesstudier via Internationella kansliet.

————–

CALL FOR: A student representative to The Quality Advisory Board

The Pharmaceutical Student Union is looking for a student representative to represent all students at Uppsala university in The Quality Advisory Board. The Quality Advisory Board advises the Vice-Chancellor on issues of university-wide quality management. The Board’s main responsibility’s include:

 • Raising and pursuing fundamental quality issues in the activities of Uppsala University, maintaining continual dialogue with authorities and decision-makers responsible for quality issues and when necessary, suggesting actions for the Vice-Chancellor to take.
 • Contributing to the exchange of knowledge and experience on quality matters between the different parts of the University.
 • Shaping, following up and implementing Uppsala University’s Programme for Quality Management and associated action plans.
 • Giving feedback in connection with external quality evaluations at the university level.
 • Working as steering committee or reference group in major university-wide evaluations or other quality development projects.
 • Following developments in the area of quality management at national and international level.

The Quality Advisory Board convene approximately 3 times per term. The first meeting is 6/2. If you are interested or if you have any questions, please contact Alva by email: vicut@farmis.uu.se before 4/2. This is a central mandate, which gives you advantages in applying for exchange studies via the International office.

Please follow and like us:

NOMINERA TILL PEDAGOGISKA PRISET 2019

[ENGLISH BELOW]
Nominering till pedagogiska priset har öppnat!
Information om det pedagogiska priset: Uppsala universitet delar ut pedagogiska priser för framstående insatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Fem pris, på vardera 20 000 kronor, utdelas årligen i november. Fyra av priserna är riktade mot lärare inom områdena:
– Teologi, humaniora och utbildningsvetenskap,
– Juridik och samhällsvetenskap,
– Medicin och farmaci,
– Matematik, naturvetenskap och teknik
Det femte priset riktas mot pedagogiska insatser inom ett för året speciellt prioriterat område och kallas för det fria priset. År 2019 är det prioriterade området “Pedagogiska insatser för jämställdhet och lika villkor”. 
Mer information och om hur man nominerar hittas på: https://mp.uu.se/web/info/undervisa/pedagogisk-utveckling/pedagogiska-priset
_________________________________________________________________________________

Information about the Pedagogical Award: Uppsala University annually awards five pedagogical prizes for outstandning contributions within education at basic level as well as advanced level. The prizes of SEK 20 000 each will be awarded at the Ceremonial Installation of Professors in November. Four og the prizes are allocated for teachers in the following fields;
– Theology, Humanities and Educational Science,
– Law and Social Sciances,
– Medicine and Pharmacy,
– Mathematics, Science and Technology
The fifth prize is awarded to pedagogical contributions within a particularly prioritized field chosen ans announced annually. This prize is called The Independent Pedagogical Award. In 2019 the prioritized field is: “Pedagocigal contributions for gender equality and equal terms”.
For more information visit: https://mp.uu.se/web/info/undervisa/pedagogisk-utveckling/pedagogiska-priset

Please follow and like us:

UTLYSNING: Student till Utvecklingsprojekt: Grupparbeten på Apotekarprogrammet

Studentrepresentant sökes till utvecklingsprojekt rörande grupparbeten på Apotekarprogrammet!

I höstas fastställdes en rad utvecklingsprojekt för fakultetens utbildningar, varav ett på Apotekarprogrammet gäller grupparbeten. En arbetsgrupp för att arbeta med att förbättra grupparbeten på Apotekarprogrammet har skapats, som behöver en studentröst!

Professionell utveckling och färdighetsträning är någonting som tydliggjordes i det nya Apotekarprogrammet. I samma veva togs verktyg fram som behöver förankras hos såväl lärare som studenter, och även har anledning att implementeras i det äldre Apotekarprogrammet. Aktiviteter i arbetsgruppen kommer att gälla förankring, enkäter till kursansvariga, åsiktsinsamling från kursrepresentanter och att skapa instruktioner och rutiner för terminsstabila grupper.

Har du åsikter kring grupparbeten? Detta är en chans för dig att förbättra utbildningen! Det första mötet är den 29 januari klockan 10.00-11.00, löpande möten kommer att hållas under 2019.

För mer information eller intresseanmälan, hör av er till Alva på vicut@farmis.uu.se senast 24/1.

Please follow and like us:

UTLYSNING: Vill du göra skillnad för nyanlända ungdomar?

Mentorskapsprojektet Hayat drivs av Mångfaldsbyrån Esmeralda med syfte att minska avståndet mellan nyanlända ungdomar och högskolan, samt att främja integration genom att skapa möten mellan nyanlända och etablerade svenskar.

Adepterna är relativt nyanlända gymnasieungdomar som läser SPRINT (språkintroduktion för nyanlända). Genom projektet får de en möjlighet att lära känna någon som kan mycket om det svenska samhället, Uppsala och högre studier. Adepten får i mentorn någon som tar med den på sociala aktiviteter, att prata svenska med och förhoppningsvis en vän.

Som mentor fungerar du i första hand som en vän, men du blir också en positiv förebild som kan inspirera adepterna till högre studier. Du får lära känna unga personer från ett annat land vilket leder till många nya perspektiv och lärdomar. Mentorskapet är tänkt att löpa över två terminer och varje mentor har två adepter.

FRÅN OCH MED JANUARI 2019 SÖKER VI DIG SOM ÄR STUDENT och som vill ha ett givande engagemang vid sidan av studierna. Meriterande är tidigare erfarenheter av arbete med barn och ungdomar, flyktingfrågor och engagemang i ideell sektor. Uppdraget är arvoderat.

Skicka din intresseanmälan med CV till esmeralda@us.uu.se redan idag! Din ansökan ska ha inkommit till oss senast den 7 januari. Uppdraget kan dock komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Frågor om uppdraget?

Kontakta: Cecilia Brenner, verksamhetsledare för Mångfaldsbyrån Esmeralda Tel: 018-480 31 34, e-post: esmeralda@us.uu.se

Mer information om Mångfaldsbyrån Esmeralda finner du på www.esmeralda.nu

Please follow and like us:

UTLYSNING: Vill du hjälpa barn att få makt över sin framtid?

Mångfaldsbyrån Esmeralda arbetar för att uppmärksamma och motverka den sociala och etniska snedrekryteringen vid högre studier. Sedan 2001 har vi bedrivit läxläsning på flera skolor i Uppsala.

Som läxvärd ingår du i ett team av motiverade studenter som hjälper högstadieelever att läsa läxor en dag i veckan, på en av våra samarbetsskolor. Utöver ett arvode får du pedagogisk erfarenhet, en fin merit och sannolikt nya vänner. Det är också möjligt att engagera sig som volontär och hjälpa till i den utsträckning du själv önskar.

Vi bedriver läxhjälp på:

· Valsätraskolan, tisdagar 17 – 19

· Treklangen i Gottsunda, onsdagar 17 – 19

· Gränbyskolan, tisdagar 17 – 19 (detta kan komma att ändras till våren)

Till vårterminen söker vi dig som är student och som vill ha ett givande engagemang vid sidan av studierna. Uppdraget kräver inga specifika förkunskaper, men det är meriterande om du tidigare har jobbat med ungdomar eller haft pedagogiska uppdrag. Uppdraget är arvoderat.

Skicka din intresseanmälan med CV till esmeralda@us.uu.se senast den 7 januari. Uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Frågor om uppdraget? Kontakta: Cecilia Brenner, verksamhetsledare Telefonnr: 018-480 31 34 E-postadress: esmeralda@us.uu.se

Mer information om Mångfaldsbyrån Esmeralda hittar du på www.esmeralda.nu

Please follow and like us:

UTLYSNING: Vill du hjälpa Uppsala behålla duktiga studenter?

Uppsala växer och det kommer att finnas många nya jobb framöver. Uppsala kommun  startar därför ett projekt med målet att få fler studenter att vilja stanna i Uppsala efter  avslutade studier.

För att lära oss mer om hur studenter tänker i valet av jobb och plats att bo på efter sina  studier har kommunen gett kommunikationsbyrån Matador uppdrag att genomföra en  fokusgruppsundersökning. Vi söker därför studenter som kan tänka sig att delta i  gruppsamtal om hur man väljer arbetsgivare och plats att bo på efter avslutade studier. Som deltagare i studien är du med i en gruppdiskussion, en s k fokusgrupp. Undersökningen omfattar tre grupper med sex till åtta studenter per grupp som alla har  gått sitt första år på sin utbildning.

Fokusgrupperna leds av Staffan Hultén, undersökningsledare och vd vid Provos AB och  Gunilla Hultén, tidigare docent vid Stockholms universitet.

För att delta i en fokusgrupp behöver du vara verksam som student vid Uppsala universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Gruppsamtalen äger rum nedanstående tider.
17/12 17.30 – 19.30
18/12 17.30 – 19.30
19/12 17.30 – 19.30

Vi bjuder på en god måltid medan gruppen träffas och alla som deltar får en biobiljett.

Vill du vara med eller känner någon som vill vara med? Skicka ett mail till  patricia@matador.se. Vi återkommer då med mer detaljerad information inkl adress till  lokalen där fokusgruppen ska träffas.

Please follow and like us:

UTLYSNING: Studentrepresentant för Granskning av utbildningars innehåll

[ENGLISH BELOW]

Kommittén för lika villkor inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci avser att under läsåret 2018/2019 påbörja arbetet med att genomlysa innehållet i vetenskapsområdets utbildningar i syfte att säkerställa att inga kränkande exempel förekommer i det utbildningsmaterial som studenter kommer i kontakt med under studietiden.

Med utgångspunkt i de sju diskrimineringsgrunderna är kommittén för lika villkor intresserad av att ta reda på om studenterna upplever att kränkande eller stereotypa exempel förekommer i text och bild i undervisningsmaterial såsom kursböcker, artiklar, fallstudier (case) eller presentationer vid föreläsningar. Exempel på kränkande eller stereotypa exempel kan vara text eller bild i vilka män framställs som mer högutbildade än kvinnor, homo-, bi- eller transsexuella samt queer framställs som avvikelser från normen eller personer med funktionsnedsättning, utländsk bakgrund, en viss religion eller trosuppfattning förlöjligas.

En studentrepresentant ska inhämta åsikter från studenterna som kortfattat kan beskriva förekomsten av kränkande exempel enligt nedanstående modell:

• Beskrivning av det kränkande exemplet

• Förklaring varför det upplevs som kränkande

• I vilken kurs/moment förekommer det kränkande exemplet

• Vilken typ av kursmaterial handlar det om (bok, artikel, case, presentation vid föreläsning)

Arbetet ska vara klart senast 15 februari.

Deadline för ansökan är 5 december till soc@farmis.uu.se

________________________

Review of educational content

The Committee on Equal Opportunities in the field of medicine and pharmacy is planning to investigate the review of the content of postgraduate education programs for the purpose to ensure that no offensive examples are found in the study material of students.

Based on the seven grounds for discrimination, the Committee on Equal Opportunities is interested in find out if the students perceive that offensive or stereotypical examples appear in text and/or image in teaching materials such as course books, articles, case studies or presentations at lectures. Examples of offensive or stereotypical examples may be text or image in which men appear as more highly educated than women, gay, bisexual or transgender as well as queer are produced as deviations from the norm or people with disabilities, foreign background, a particular religion or beliefs are ridiculed.

A student will gather opinions from the students who can briefly describe the existence of offensive examples according to the model below:

• Description of the offending example

• Explanation of why it is perceived as offensive

• In what course/moment the offending example is

• What kind of course material is it about (book, article, case, presentation at lecture)

Deadline for the project is 15th of February.

Deadline for application is December 5th to soc@farmis.uu.se

Please follow and like us: