Studentrepresentant sökes till styrgruppen för projekt rörande lokalförändringar på BMC!

Studentrepresentant sökes till styrgruppen för projekt rörande lokalförändringar på BMC!

Syftet med projektet är att utreda och ta fram kostnadsförslag för flytt av biblioteket, mötesrum och områdeskansliets enheter samt se över eventuell ombyggnation av dessa platser till grupprum och/eller lärosalar och läsplatser. En studentrepresentant i projektets styrgrupp ger värdefull input gällande studenternas behov och önskemål. Projektet planeras vara färdigt innan sommaren. Är du intresserad att vara studentrepresentant eller har du frågor? Kontakta Alva på vicut@farmis.uu.se senast 11/4.

——-

We’re looking for a student representative to the control group of a project regarding site changes at BMC!

The purpose of the project is to investigate and produce estimates of cost for moving the library, conference rooms, the faculty offices as well as possible rebuilding of these places to group rooms and/or lecture halls and other places to study. A student representative in this control group would give valuable input regarding student needs and desires. The project is estimated to finish before summer. Are you interested to be a part of the project or do you have any questions regarding it? Contact Alva by mailing vicut@farmis.uu.se latest 11/4.

Please follow and like us:

Vill du jobba utomhus i Uppsala kommun i sommar?

Se bilden för mer information.

Vill du vara en del i utvecklingen av idrotts- och fritidsanläggningar mejlar du senast 22 april till:
Erik Andersson
Natur- och friluftsstrateg
Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen
E-post: erik.andersson6@uppsala.se

Uppsala Kommun needs a person to work outdoors during this summer. You will be gathering statistics of which groups uses the bathing sites and jogging tracks and how they are being used. You will have to speak Swedish.

Please follow and like us:

Utlysning av arbetsgrupp med syfte att arbeta för att etablera en långsiktig ekonomisk bas för Farmacevtiska Studentkåren

Utlysning av arbetsgrupp med syfte att arbeta för att etablera en långsiktig ekonomisk bas för Farmacevtiska Studentkåren

I Farmacevtiska Studentkårens (FaS) verksamhetsplan 2019 antagen 2019-03-21 ska FaS styrelse tillsätta en arbetsgrupp med syfte att arbeta för att etablera en långsiktig ekonomisk bas för FaS. Denna arbetsgrupp ska tillsammans med Stiftelsen Farmis ta fram en plan över hur FaS kan utnyttja kvadratmeterna i huset mer ekonomiskt. Idag utnyttjas inte kårhuset Pharmen tillräckligt för att det ska vara ekonomiskt försvarbart. FaS är idag alltför beroende av externa medel för att kårhuset Pharmen ska kunna drivas för farmacistudenter.

Arbetsgruppen ska:

  • Granska FaS ekonomi och tillsammans med Farmacevtiska Matlaget Gröne Orm Handelsbolag (FMGOHB) granska deras ekonomi
  • Se över potentiella nya inkomstkällor för FaS och FMGOHB
  • Ta fram en åtgärdsplan för hur FaS ska få en hållbar ekonomi i verksamheten
  • Tillsammans med Stiftelsen Farmis undersöka hur kårhuset Pharmen kan utnyttjas hållbart, genom exempelvis uthyrning eller förläggning av annan verksamhet till kårhuset Pharmen
  • Se över behovet av att eventuellt förändra ämbeten rörande uthyrning av kårhuset Pharmen

Kvalifikationer:

Vi söker 4-5 personer som är väl insatta i FaS och FMGOHB och/eller har erfarenhet av att driva företag.

Tidsplan och Återkoppling:

Arbetsgruppen ska muntligt och skriftligt redovisa sin bedömning samt förslag på förändringar till FaS senast 1 september 2019.

Arbetsgruppen bestämmer tillsammans arbetsordning och mötestider.

 

Maila Märta Lindquist på ordf@farmis.uu.se senast 3/4 vid intresse, det går såklart även bra att höra av sig för frågor.

 

Farmacevtiska Studentkårens styrelse genom,

Märta Lindquist
Ordförande

 

Please follow and like us:

Studentrepresentant till beredningsgruppen för antagning av excellenta lärare

Studentrepresentant sökes till beredningsgruppen för antagning av excellenta lärare!

Benämningen excellent lärare används för lärare som uppnått en högre nivå av pedagogisk skicklighet och är någonting lärare ansöker till. Bedömargruppen består av tre excellenta lärare och två studenter, varav en från Farmacevtiska Studentkåren. Bedömargruppen kommer under våren gå igenom ansökan innehållande CV, publikationslista, redogörelse och diverse intyg samt utlåtande från sakkunniga. Intervjuer kommer att hållas och bedömargruppen lämnar sedan rekommendation till Områdesnämnden som fattar beslut. 

Vill du föra studenternas röst vid antagning av excellenta lärare? Kontakta Alva på vicut@farmis.uu.se senast nu på tisdag 26/3.

Please follow and like us:

Sommarvikariat på Uppsala kommun

Är du intresserad av att jobba i Uppsala i sommar?

Vi på Uppsala kommun är i full gång med att rekrytera sommarvikarier till våra vård- och omsorgsverksamheter. Vi söker närmare 700 vikarier som vill göra någon annans sommar bra och som samtidigt vill få värdefull erfarenhet.

I följande länkar hittar du mer information om sommarvikariat:
https://bit.ly/2sDGFJA
Och om Uppsala kommuns olika vård- och omsorgsverksamheter:
https://bit.ly/2SVP22Q

Please follow and like us:

UTLYSNING: Student till Utvecklingsprojekt: Grupparbeten på Apotekarprogrammet

Studentrepresentant sökes till utvecklingsprojekt rörande grupparbeten på Apotekarprogrammet!

I höstas fastställdes en rad utvecklingsprojekt för fakultetens utbildningar, varav ett på Apotekarprogrammet gäller grupparbeten. En arbetsgrupp för att arbeta med att förbättra grupparbeten på Apotekarprogrammet har skapats, som behöver en studentröst!

Professionell utveckling och färdighetsträning är någonting som tydliggjordes i det nya Apotekarprogrammet. I samma veva togs verktyg fram som behöver förankras hos såväl lärare som studenter, och även har anledning att implementeras i det äldre Apotekarprogrammet. Aktiviteter i arbetsgruppen kommer att gälla förankring, enkäter till kursansvariga, åsiktsinsamling från kursrepresentanter och att skapa instruktioner och rutiner för terminsstabila grupper.

Har du åsikter kring grupparbeten? Detta är en chans för dig att förbättra utbildningen! Det första mötet är den 29 januari klockan 10.00-11.00, löpande möten kommer att hållas under 2019.

För mer information eller intresseanmälan, hör av er till Alva på vicut@farmis.uu.se senast 24/1.

Please follow and like us:

UTLYSNING: Studentrepresentant till projekt rörande lokalförändringar på BMC

Studentrepresentant sökes till projekt rörande lokalförändringar på BMC!

Syftet med projektet är att utreda och ta fram kostnadsförslag för flytt av biblioteket, mötesrum och områdeskansliets enheter samt se över eventuell ombyggnation av dessa platser till grupprum och/eller lärosalar och läsplatser. En studentrepresenant i detta projekt ger värdefull input gällande studenternas behov och önskemål. Projektet planeras ta cirka sex veckor. Är du intresserad att vara studentrepresentant i projektet eller har du frågor? Kontakta Alva på vicut@farmis.uu.se senast 30/11.

——-

We’re looking for a student representative to a project regarding on site changes at BMC!

The purpose of the project is to investigate and produce estimates of cost for moving the library, conference rooms, the faculty offices as well as possible rebuilding of these places to group rooms and/or lecture halls and other places to study. A student representative in this project gives valuable input regarding student needs and desires. The project will take about 6 weeks. Are you interested to be a part of the project or do you have any questions regarding it? Contact Alva by mailing vicut@farmis.uu.se latest 30/11.

Please follow and like us:

UTLYSNING: Studentrepresentant till Revidering av Masterprogrammet i läkemedelsutveckling

Studentrepresentant sökes till arbetsgrupp för revidering av Masterprogrammet i Läkemedelsutveckling. Studieplan, valbara kurser och möjligheten att göra programmet internationellt ses över. Majoriteten av arbetet sker över mail. Har du intresse att sitta i arbetsgruppen eller frågor? Kontakta Alva H på vicut@farmis.uu.se innan 22/10!

We’re looking for a student representative to become a part of a work group to revise the Master Programme in Drug Discovery and Development. Study plan, optional courses and the possibility to make the programme international is discussed. The majority of the communication in the work group is by e-mail. If you are interested or have any questions regarding the assignment, contact Alva H by mailing vicut@farmis.uu.se before 22/10!

Please follow and like us: