SKRIVELSER & YTTRANDEN

The Pharmaceutical Student Union is actively working to create good conditions for studies at Uppsala University. Some of the work is to be consulted in relation to Uppsala University, the ministry of education and other entities taking decisions on issues related to the students at the Faculty of Pharmacy and Uppsala University.

Tyvärr går det inte att ladda nere dokument från hemsidan, du når dom via Google-drive länken: https://drive.google.com/drive/folders/1OqMYrve-T7Ew45ViWhD0vwIq7_YVRFtv?usp=sharing. Finns inte det du söker är du välkommen på styrelsejouren.

2019

2019-09-25 Kårsamverkans Yttrande avseende Revidering av arbetsordning för Uppsala universitet, remiss 2

2019-05-06 - Farmacevtiska Studentkårens inspel på slutrapport från utredningen av Farmaceutiska fakultetens framtida organisation

2019-05-02 - Farmacevtiska Studentkårens inspel på UKÄ-s enkät inför den nya upplagan av Rättssäker examination (UFV 2019-557)

2019-05-02 - FDRs_Remissvar_FarmFak_Organisation

2019-05-02 - Yttrande över betänkandet SOU 2019.6 En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan

2019-03-06 - Remissvar avseende Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige - (SOU 2018-78)

190206 - Kårsamverkans debattartikel till UNT ”Stoppa chockhöjningen!”

190121 - Skrivelse gällande avgäldsregleringen av studentbostäder vid Ekonomikum

 

2018

181220 - Kårsamverkans inspel kring Uppsala Universitets revidering av mål och strategier

181122 - Öppet brev - The Medical Products Agency, MPA (Läkemedelsverket), ta ert ansvar som motpart till ”fake news”

181115 - Remissvar avseende Revidering av arbetsordning för Uppsala universitet, UFV 201795

181106 - Remissvar gällande revidering av Masterprogrammet i läkemedelsutveckling

181008 - Remissvar rörande Språkpolicy vid Uppsala universitet (UFV 2016/520)

181004 - Yttrande rörande behörighetskrav på det reviderade Receptarieprogrammet

180917 - Debattartikel - Studentinflytandet i fara

180914 - Skrivelse angående studentinflytande i rektorsvalet

180810 - Remissvar till delbetänkandet Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande (U2018/01749/UH) av ”Valideringsdelegationen 2015-2019”

180524 - Yttrande rörande kurser mindre än 5 hp i det reviderade receptarieprogrammet

180521 - Remissvar till delbetänkandet Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (SOU 2018:9) av Utredningen om tryggare och effektivare studier (SOU 2017:06)

180425 - Kårsamverkans remissvar på UFV 2018/810 - Delning av förordning om ändring i förordningen (2017:947) om ändring i högskoleförordningen

180424 - Remissvar till Förordning om ändring i förordningen (2017:947) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

180419 - Remissvar till En strategisk agenda för internationalisering (SOU 2018:3)

180416 - Remissvar rörande Förslag till ändring i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel (2018-119-3292)

180413 - Remissvar till promemorian Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning (U2018/01274/UH)

180305 - Yttrande angående Uppföljning av Programmet för lika villkor vid Uppsala universitet (UFV 2015/766)

180131 - Svar angående gemensamt ägande av ERGO

2017

171204 - Letter concerning the alternative exam form during the course pharmacognosy (3FN201)

171013 - Response to proposal concerning national admissions

171001 - Response to the memorandum Broad participation in university education

170524 - Opinion on the report: A more open and simpler system for the admission to tertiary education at the basic level (SOU 2017-20)

170313 - Clinical education - Reality or not?

170217 - FaS letter concerning prescription competence

170213 - Comments from Union co-operation concerning the addition to the decision on the modalities for the preparation of proposals to the Principal and the appointment of Deputy Principal

2015

150513 - Opinion concerning the draft guidelines for the conduct of the written tests in the University premises

150415 - Opinion on draft programme and action plan for internationalization

150415 - Comments concerning the draft opinion paper on quality assurance of higher education

2014

140911 - Opinion on abolishing the age depreciation for recovery of student loans and student aid

140813 - Opinion on revision of the pharmaceutical- programmes

140701 - Opinion regarding memorandum of fees within the framework of a cooperation in education

140618 - Letter regarding examination systems

140512 - Opinion on objectives and strategies

140401 - Opinion on guidelines for study- and career guidance

140204 - UNT increased bus fares hits hard on the students

140122 - Opinion concerning the basis for budget information 2015-2017

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: This IP can't make requests for that application.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.

Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
This error message is only visible to WordPress admins

There's an issue with the Instagram Access Token that you are using. Please obtain a new Access Token on the plugin's Settings page.
If you continue to have an issue with your Access Token then please see this FAQ for more information.

Boardroom
On the upper floor at Pharmen is the Board room, where the union full-time President and officers have their offices. Members are always welcome with any questions and concerns. . Welcome!.

Opening hours:
Mon: 13:30-17:00
Tue: 09:30-12:00
Thu: 13:30-17:00
Phone: 018-50 43 75

Expedition
At Farmis expedition Eva Andersson sit, who is the Union's treasurer. She can help you with various issues and from her you can buy some textbooks, pins and sweaters.

Opening hours:
Mon: 09:30-17:00
Wed: 09:30-14:00

 Hours by phone:
Tue: 08:00-10:00
Thu: 08:00-10:00
Phone: 018-52 78 33 

Address
Dag Hammarskjölds Väg 16
752 37 Uppsala

The Student Union building is very accessible; equipped with elevator, big toilets and spacious entrances to all rooms on all floors.