SKRIVELSER & YTTRANDEN

The Pharmaceutical Student Union is actively working to create good conditions for studies at Uppsala University. Some of the work is to be consulted in relation to Uppsala University, the ministry of education and other entities taking decisions on issues related to the students at the Faculty of Pharmacy and Uppsala University.

Spring semester 2018

180524 - Yttrande rörande kurser mindre än 5 hp i det reviderade receptarieprogrammet

180521 - Remissvar till delbetänkandet Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (SOU 2018:9) av Utredningen om tryggare och effektivare studier (SOU 2017:06)

180425 - Kårsamverkans remissvar på UFV 2018/810 - Delning av förordning om ändring i förordningen (2017:947) om ändring i högskoleförordningen

180424 - Remissvar till Förordning om ändring i förordningen (2017:947) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

180419 - Remissvar till En strategisk agenda för internationalisering (SOU 2018:3)

180416 - Remissvar rörande Förslag till ändring i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel (2018-119-3292)

180413 - Remissvar till promemorian Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning (U2018/01274/UH)

180305 - Yttrande angående Uppföljning av Programmet för lika villkor vid Uppsala universitet (UFV 2015/766)

180131 - Svar angående gemensamt ägande av ERGO

Fall semester 2017

171204 - Letter concerning the alternative exam form during the course pharmacognosy (3FN201)

171013 - Response to proposal concerning national admissions

171001 - Response to the memorandum Broad participation in university education

Spring semester 2017

170524 - Opinion on the report: A more open and simpler system for the admission to tertiary education at the basic level (SOU 2017-20)

170313 - Clinical education - Reality or not?

170217 - FaS letter concerning prescription competence

170213 - Comments from Union co-operation concerning the addition to the decision on the modalities for the preparation of proposals to the Principal and the appointment of Deputy Principal

Spring semester 2015

150513 - Opinion concerning the draft guidelines for the conduct of the written tests in the University premises

150415 - Opinion on draft programme and action plan for internationalization

150415 - Comments concerning the draft opinion paper on quality assurance of higher education

Fall semester 2014

140911 - Opinion on abolishing the age depreciation for recovery of student loans and student aid

140813 - Opinion on revision of the pharmaceutical- programmes

140701 - Opinion regarding memorandum of fees within the framework of a cooperation in education

Spring semester 2014

140618 - Letter regarding examination systems

140512 - Opinion on objectives and strategies

140401 - Opinion on guidelines for study- and career guidance

140204 - UNT increased bus fares hits hard on the students

140122 - Opinion concerning the basis for budget information 2015-2017

1 month ago

Farmis

Första antagningsbeskedet är här! Grattis och varmt välkommen till Uppsala, till din farmaciutbildning och till oss på Farmis! 🐍💚 ... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Farmis

Ni kanske har märkt att den senaste tiden har ordet ämbetsman ersatts av andra alternativ (bland annat har ämbetsverkare och ämbetsperson använts). Detta beror på att vi vill könsneutralisera vårat arbete här på kåren, men inte har något bestämt uttryck som ska användas. Denna förvirring om vilka uttryck som gäller är inte hållbar, vi vill använda samma uttryck överallt, både i tal och i skrift så att våra dokument blir harmoniserade.

Det är alltså dags att se över hur Farmacevtiska Studentkårens styrdokument (med styrdokument menas stadga, reglemente, olika policydokument med flera) ska göras könsneutrala. Detta har gjorts på många andra ställen i studentuppsala och vi kan ju inte vara sämre!

Vill du vara med och arbeta med detta är du varmt välkommen att ingå i kårens arbetsgrupp för könsneutralt förhållningssätt. Det blir arbetsgruppen jobb att se över om styrdokument behöver neutraliseras och i så fall vilka uttryck som ska användas. Arbetsgruppen ska även se över hur vi uttrycker oss på sittningar (for example. begreppet bordsdam och bordsherre).
Vid intresse kontakta Minna Zachrisson på mail: soc@farmis.uu.se eller via Facebook.
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Farmis

Tycker du att lika villkor- och diskrimineringsfrågor är intressanta? Då är du varmt välkommen att ingå i kårens arbetsgrupp som ska jobba med hur vi i förebyggande syfte ska arbeta med just lika villkor och diskriminering på kåren.
Om du är intresserad eller vill ha mer information, contact Minna Zachrisson via mail: soc@farmis.uu.se eller här på Facebook.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Boardroom
On the upper floor at Pharmen is the Board room, where the union full-time President and officers have their offices. Members are always welcome with any questions and concerns. . Welcome!.

Opening hours:
Mon: 13:30-17:00
Tue: 09:30-12:00
Thu: 13:30-17:00
Phone: 018-50 43 75

Expedition
At Farmis expedition Eva Andersson sit, who is the Union's treasurer. She can help you with various issues and from her you can buy some textbooks, pins and sweaters.

Opening hours:
Mon: 09:30-17:00
Wed: 09:30-14:00

 Hours by phone:
Tue: 08:00-10:00
Thu: 08:00-10:00
Phone: 018-52 78 33 

Address
Dag Hammarskjölds Väg 16
752 37 Uppsala

The Student Union building is very accessible; equipped with elevator, big toilets and spacious entrances to all rooms on all floors.