SKRIVELSER & YTTRANDEN

Farmacevtiska Studentkåren arbetar aktivt för att skapa bra förutsättningar för studier vid Uppsala universitet. En del av arbetet är att vara remissinstans gentemot Uppsala universitet, Utbildningsdepartementet och andra enheter som tar beslut om frågor som rör studenterna vid farmaceutiska fakulteten och Uppsala universitet.

Vårterminen 2018

180524 - Yttrande rörande kurser mindre än 5 hp i det reviderade receptarieprogrammet

180521 - Remissvar till delbetänkandet Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (SOU 2018:9) av Utredningen om tryggare och effektivare studier (SOU 2017:06)

180425 - Kårsamverkans remissvar på UFV 2018/810 - Delning av förordning om ändring i förordningen (2017:947) om ändring i högskoleförordningen

180424 - Remissvar till Förordning om ändring i förordningen (2017:947) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

180419 - Remissvar till En strategisk agenda för internationalisering (SOU 2018:3)

180416 - Remissvar rörande Förslag till ändring i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel (2018-119-3292)

180413 - Remissvar till promemorian Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning (U2018/01274/UH)

180305 - Yttrande angående Uppföljning av Programmet för lika villkor vid Uppsala universitet (UFV 2015/766)

180131 - Svar angående gemensamt ägande av ERGO

Höstterminen 2017

171204 - Skrivelse rörande den alternativa tentamensformen under kursen farmakognosi (3FN201)

171013 - Remissvar rörande nationella antagningsomgångar

171001 - Remissvar till Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning

Vårterminen 2017

170524 - Yttrande rörande Betänkandet -Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017-20)

170313 - Verksamhetsförlagd utbildning - Verklighet eller inte?

170217 - FaS skrivelse rörande temporär receptexpeditionsbehörighet

170213 - Kommentarer från kårsamverkan rörande tillägg till beslut om former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor

Vårteminen 2015

150513 - Yttrande rörande förslag till riktlinjer för genomförande av skriftliga prov i universitetets lokaler

150415 - Yttrande rörande förslag till program och handlingsplan för internationalisering

150415 - Kommentarer rörande förslag till yttrande promemorian kvalitetssäkring av högre utbildning

Höstterminen 2014

140911 - Yttrande angående avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel

140813 - Yttrande rörande revidering av apotekar- och receptarieprogrammen

140701 - Yttrande rörande promemoria om avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete

Vårterminen 2014

140618 - Skrivelse rörande tentamensdatorer

140512 - Yttrande angående mål och strategier

140401 - Yttrande rörande riktlinjer för studie- och karriärvägledning

140204 - UNT höjda busstaxor slår hårt mot studenterna

140122 - Yttrande rörande underlag för budgetunderlag 2015-2017

2 days ago

Farmis

Gör du din praktik nu under hösten? Då bjuder Apoteket AB in dig till en inspirationsdag den 5/10! ... See MoreSee Less

View on Facebook

Styrelserummet
På övervåningen på Pharmen finns styrelserummet, där kårens heltidsarvoderade ordförande och handläggare har sitt arbetsrum. Hit är du som medlem alltid välkommen med dina frågor och funderingar.

Styrelsejouren är:
Mån: 13:30-17:00
Tis: 09:30-12:00
Tors: 13:30-17:00
Telnr: 018-50 43 75

Expedition 
På Farmis expedition sitter Eva Andersson som är kårens skattmästare. Av henne kan du få hjälp med diverse frågor och köpa viss kurslitteratur, nålar och tröjor.

Öppetider:
Mån: 09:30-17:00
Ons: 09:30-14:00

 Telefontid:
Tis: 08:00-10:00
Tors: 08:00-10:00
Telnr: 018-52 78 33 

Adress
Dag Hammarskjölds Väg 16
752 37 Uppsala

Kårhuset är handikappanpassat; utrustat med hiss, handikapptoaletter och rymliga ingångar till alla rum på samtliga våningsplan.