Kårmötesprotokoll

Kårmöten

Kårmöten hålls fyra gånger per år. Mars, maj, september och
november. Det är på dessa möten som bland annat kårens
ämbeten fylls. Kåren har ett 80-tal ämbeten och det finns något
för alla. Om du är intresserad av att ha ett ansvarsområde inom
kåren eller lära dig mer om kårens verksamhet är det hit du ska
komma!