Protokoll

Styrelsemöten

På styrelsemöten närvarar de åtta styrelseledamöterna samt representanter som granskar styrelsens verksamhet. Styrelsemöten hålls var tredje vecka under ledning av kårens ordförande.

Styrelsemötesprotokoll

Kårmöten

Kårmöten hålls fyra gånger per år. Mars, maj, september och november. Det är på dessa möten som bland annat kårens ämbeten fylls. Kåren har ett 80-tal ämbeten och det finns något för alla. Om du är intresserad av att ha ett ansvarsområde inom kåren eller lära dig mer om kårens verksamhet är det hit du ska komma!

Kårmötesprotokoll

 

Studieråd

På studierådets möten medverkar bland annat kursrepresentanter, studentrepresentanter inom fakultetens olika organ samt övriga intresserade kårmedlemmar och studenter. Kursrepresentanterna är normalt två per kurs och är viktiga för att varje kurs ska kunna hålla sig informerade om nyheter som berör utbildningen och kåren. Studierådet har ett möte i månaden och givetvis diskuterar vi mer än om våra utbildningar på fakulteten.

Studierådsprotokoll