Union meeting documents

Documents for the highest decision-making body of the Student Union – Union meeting

The Union meeting is the highest decision-making body of the Student Union and manages the affairs of the profession as prescribed in these bylaws.
Questions by major fundamental importance are to be decided by the Union meeting.

For example, if the Union meeting decides the Union's policy documents, economy and selects the officers. All members who are studying at the Faculty of Pharmacy has the right to vote at the Union meetings. The remaining support members and other members own presence-, opinion- and the right of initiative. Union meetings takes place in March, May, September and November

Do you want to influence what issues should be brought up, you can submit a motion to the Union meeting, a template for how motions are written can be found here: Template for motions

Tyvärr går det inte att ladda nere dokument från hemsidan, du når dom via Google-drive länken: https://drive.google.com/drive/folders/1OqMYrve-T7Ew45ViWhD0vwIq7_YVRFtv?usp=sharing. Finns inte det du söker där är du välkommen på styrelsejouren.

September meeting 2019-09-26

Summon to the September meeting

Preliminär föredragningslista Septembermöte

Promemoria September meeting

Annex 0 – May meeting 2019-05-23

Annex 1 – FaS Ekonomisk halvårsrapport 2019

Annex 2- FMGOHB halvårsrapport

Annex 3 – Proposition gällande bildande och medlemskap i Uppsala Universitets Förenade Studentkårer

Annex 4- Uppsala Universitets Förenade Studentkårer styrdokument

Annex 5 – Proposition angående tidpunkten då Farmacevtiska Studentkårens verksamhetsplan fastslås

Annex 6 – Motion angående redovisning av röstningsresultat och protokollföring av detsamma vid omröstning på Kårmöte och vid Allmänna val_signklar

Annex 7 – FaS styrelses svar på Motion angående stadgeändring gällande redovisning av röstningsresultat och protokollföring av detsamma vid omröstning på Kårmöte och vid Allmänna val

Annex 8 – Proposition angående reglementesändring för namnet Studenthälsan i Uppsala

Annex 9 – Motion gällande Farmaceutiska Studentkårens lika villkorsarbete

Annex 10 – FaS styrelses svar på Motion gällande Farmacevtiska Studentkårens lika villkorsarbete

Annex 11 – Reptilens framtid

May meeting 2019-05-23

Summon to the May meeting

Preliminär föredragningslista Majmöte

Promemoria Majmöte

Annex 0 – Marsmöte 2019-03-21_

Annex 1 – Motion gällande reglementsändring angående doktorandrådet

Annex 2 – FaS styrelses svar på motion gällande reglementsändring angående doktorandrådet

Annex 3 – Proposition-Skattmästarens-framtid

Annex 4 – Slutrapport från Arbetsgruppen för framtagande av en plan gällande skattmästarens arbetsuppgifter och kompetens i framtiden

Annex 5 – Proposition gällande Intentionsavtal angående Kårsamverkans framtid

Annex 6 – Samverkansavtal

Annex 7 – Uppsala universitets Studentkårers stadgar

Annex 8 – Sammanfattning av enkäten om diskriminering och sexuella trakasserier på Farmacevtiska Studentkåren

Annex 9 – Arbetsgruppen för lika villkors- och diskrimineringsfrågor på Farmacevtiska studentkårens förslag på hur Farmacevtiska studentkåren ska arbeta med lika villkorsfrågor

Annex 10 – Förslag FaS jämlikhetspolicy

Annex 11 – Ämbetsbeskrivning verksamhetsgranskare

Annex 12 – Ämbetsbeskrivning ekonomisk granskare

Annex 13 – Proposition gällande mandat av harmonisering av ämbetsbeskrivningar fastställda av Kårmötet

Annex 14 – Proposition gällande höjning av medlemsavgift seniorsektionen

Annex 15 – Proposition angående reglementesändring för Farmacevtiska Studentkårens studiesociala ledamot

Annex 16 – Information gällande arvoderingsavtal för heltidsarvoderade vid Farmacevtiska Studentkåren

March meeting 2019-03-21

Summon to the meeting

Preliminary agenda

Memorandum

Annex 0 – November meeting 2018-11-22

Annex 1 – FaS verksamhetsberättelse 2018

Annex 2 – FaS-Verksamhetsplan-2018-1

Annex 3 – Hur frågan kring kårgemensamt standar har hanterats av FaS_190111

Annex 4 – Verksamhetsgranskning av Farmacevtiska Studentkåren

Annex 5 – Balans- och resultaträkning FaS

Annex 6 – Balans- och Resultaträkning FMGOHB

Annex 7 -Revisionsberättelse FaS

Annex 8 – Revisionsberättelse GO

Annex 9 – Information angående Farmacevtiska Studentkårens sponsringsverksamhet

Annex 10 – Information från arbetsgruppen för skattmästarens framtid

Annex 11 – Farmacevtiska Studentkårens Verksamhetsplan 2019

Annex 12 – Proposition angående 12 månaders heltidsarvodering av ordförande

Annex 13 – Proposition angående adjungering av ledamot i Seniorsektionen till Alumnföreningen Farmis styrelsemöten

Annex 14 – Proposition angående adjungering av Mentorsakademins ordförande till Alumnföreningen Farmis styrelsemöten

Annex 15 – Kårsamverkans framtid

Annex 16 – Samverkansavtal

Annex 17 – Proposition gällande tillsättande av studentrepresentant i Universitetsdirektörens beslutsmöte

Annex 18 – Motion gällande utvidgning av amöberiet

Annex 19 – FaS styrelses svar på motion angående utvidgning av amöberiet

Annex 20 – Motion gällande stadgeändring angående doktorandrådet

Annex 21 – Proposition angående utformning av styrelsemötesprotokoll

Annex 22 – Proposition angående studentrepresentanter i Kommittén för lokalfrågor kopia

Annex 23 – Proposition angående reglementesändring gällande kapitelhänvisning

Annex 24 – Proposition angående kompletterande könsneutralisering av FaS stadga

November meeting 2018-11-22

Summon to the November meeting

Preliminary agenda November meeting

Promemoria Novembermöte 2018-11-22

Annex 0 – Septembermöte 2018-09-27_Justerat

Annex 1 – Arvodestatus 2019

Annex 2 – FaS budget 2019

Annex 3 – FaS ansökan om ställning som studentkår

Annex 4 – Intyg FaS 181017

Annex 5 – Motion gällande stadgeändring angående doktorandrådet

Annex 6 – Motion gällande reglementsändring angående doktorandrådet

Annex 7 – FaS Alcohol policy

Annex 8 – FaS Representation policy

Annex 9 – Proposition angående könsneutralisering av FaS Åsiktsprogram

Annex 10 – Proposition angående redaktionella och grammatiska ändringar av FaS stadga

Annex 11 – Proposition angående könsneutralisering av FaS stadga

Annex 12 – Proposition angående kompletterande könsneutralisering av FaS stadga

Annex 13 – Proposition angående redaktionella och grammatiska ändringar av FaS reglemente

Annex 14 – Proposition angående könsneutralisering av FaS reglemente

Annex 15 – Ämbetsbeskrivning-Valberedningen-word

Annex 16 – Motion angående Ämbetsbeskrivning Farmis-Reptilen ansvarig utgivare

Annex 17 – Information från arbetsgruppen för skattmästarens framtid

Annex 18 – Proposition angående reglementesändring gällande studentrepresentanter i institutionsstyrelsen på Institutionen för läkemedelskemi

September meeting 2018-09-27

Summon to the September meeting

Preliminär föredragningslista Septembermöte

Promemoria September meeting 2018-09-27

Annex 0 – May meeting 2018-05-22

Annex 1 – Half year report FaS 2018

Annex 2 – Half year report FMGOHB

Annex 3 – Proposition angående redaktionella och grammatiska ändringar av FaS stadga

Annex 4 – Proposition angående könsneutralisering av FaS stadga

Annex 5 – Kårernas representation vid de akademiska högtiderna

Annex 6 – Farmacevtiska Studentkårens Dataskyddspolicy

May meeting 2018-05-22

Summon to the May meeting 2018-05-22

Preliminär föredragningslista Majmöte 2018-05-22

Promemoria Majmöte 2018-05-22

Annex 0 – March meeting 2018-03-22

Annex 1 – Motion gällande Verksamhetsberättelsens omfång

Annex 2 – Proposition gällande undanröjning av kårmötesbeslut – andra läsningen

Annex 3 – Proposition angående Kårernas representation vid de akademiska högtiderna

Annex 4 – Hur frågan kring kårgemensamt standar har hanterats av FaS

Annex 5 – Proposition gällande reglementesändring angående borttagning av proposition till Septembermötet gällande kårens sponsringsverksamhet

Annex 6 – Proposition gällande reglementesändring angående reglering av Studierådets priser

Revisionsberättelse FMGOHB

March meeting 2018-03-22

Summon to the meeting

Preliminary agenda

Promemoria Marsmötet

Annex 0 – November meeting 2017-11-23

Annex 1 – FaS verksamhetsberättelse

Annex 2 – FaS Verksamhetsgranskning

Annex 3 – FaS Resultatrapport 2017

Annex 4 – FMGOHBs Resultatrapport 2017

Annex 5 – FaS Revisionsberättelse 2017

Annex 7 – FaS Business plan 2018

Annex 8 – Proposition gällande offert för mjukvarutjänst från Canon Business Center

Annex 9 – Proposition gällande delegation till Farmaceutiska Doktorandrådet (FDR)

Annex 10 – Proposition concerning the composition of the Nomination committee

Annex 11 – Proposition gällande val av Valberedningens ledamöter

Annex 12 – Proposition angående undanröjning av kårmötesbeslut

Annex 13 – Proposition gällande ändringar av egennamn i reglemente

Annex 14 – Proposition gällande kårernas representation vid de akademiska högtiderna

November meeting 2017-11-23

Summon to the meeting

Preliminary agenda

Memorandum November meeting

Annex 0 – September meeting 28-09-2017

Annex 1 – Availability policy

Annex 2 – Proposition concerning the composition of the Nomination committee

Annex 3 – Reimbursement status 2018

Annex 4 – Budget 2018

Annex 5 – Motion Reptilen as an e-journal

Annex 6 – Proposition regarding who is also the Member of record for social studies

Annex 7 – Proposition regarding Student Health Centre in Uppsala's Board

Annex 8 – Officer description Farmis-Reptilen Editor

September meeting 2017-09-21

Summon to the meeting

Preliminary agenda

Promemoria September meeting

Annex 0 – May meeting-2017-05-23

Annex 1 – Half year report FaS 2017

Annex 2 – Half year report FMGOHB

Annex 3 – Motion regarding e-publication of Reptilen

Annex 4 – Proposition regarding the Union's sponsorship activities

Annex 5 – Proposition regarding Student Health Centre in Uppsala's Board

Annex 6 – Proposition concerning the regulation change as a result of the introduction of student representative in SNAPS who also FaS Vice President of Education

Annex 7 – Proposition regarding the accessibility policy