Kårmöteshandlingar

Handlingar till kårens högsta beslutande organ – Kårmötet

Kårmöte är kårens högsta beslutande organ och handhar kårens angelägenheter på sätt som föreskrivs i dessa stadgar.
Fråga av större principiell betydelse skall avgöras av Kårmöte. 

Kårmöte beslutar exempelvis om kårens styrdokument, ekonomi och väljer kårens ämbetsmän. Alla medlemmar som studerar vid farmaceutiska fakulteten har rösträtt vid kårmötena. Resterande stödmedlemmar och övriga medlemmar äger närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Kårmöten äger rum i mars, maj, september och november

Vill du påverka vilka frågor som ska drivas kan du lämna in en motion till kårmötet, mall för hur en motion skrivs finns här: Mall för motion

Möteshandlingar hittar du på google-driven https://drive.google.com/drive/folders/1OqMYrve-T7Ew45ViWhD0vwIq7_YVRFtv?usp=sharing.